วิธีเข้าสู่ระบบ Mac ของคุณเมื่อเปิดใช้งานทั้ง VoiceOver และ FileVault

โปรดใช้ขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเข้าสู่ระบบหากคุณใช้ VoiceOver และ FileVault พร้อมกัน

เมื่อคุณติดตั้ง OS X Yosemite คุณสามารถเลือกได้ว่าจะเข้ารหัสดิสก์เริ่มต้นระบบของคุณโดยใช้ FileVault หรือไม่ หากคุณเข้ารหัสดิสก์เริ่มต้นระบบของคุณ คุณจะต้องเข้าสู่ระบบในบัญชีของคุณทุกครั้งที่ Mac ถูกรีสตาร์ทหรือถูกปลุกจากพักเครื่อง 

VoiceOver ไม่สามารถใช้ได้จากหน้าต่างเข้าสู่ระบบ FileVault เสียงดังเป็นชุดๆ หรือวลีที่พูดจะบ่งบอกว่าตัวชี้อยู่ที่ตำแหน่งใดในหน้าต่างเข้าสู่ระบบ ซึ่งขึ้นกับคอมพิวเตอร์ของคุณ

 1. หลังจาก Mac ของคุณตื่นหรือเริ่มต้นระบบ ให้ดูว่าหน้าต่างเข้าสู่ระบบ FileVault แสดงขึ้นหรือไม่ด้วยการกด Command-F5

  - หากคุณได้ยินว่า "ชื่อผู้ใช้" หรือเสียงดังหนึ่งครั้ง แสดงว่าเคอร์เซอร์อยู่ในช่องชื่อ และคุณสามารถเริ่มต้นเข้าสู่ระบบได้ ให้ทำขั้นตอนที่ 2 ต่อไป

  - หากคุณไม่ได้ยินเสียงพูดหรือเสียงดังหนึ่งครั้ง หน้าต่างเข้าสู่ระบบ FileVault อาจยังไม่แสดงขึ้น โปรดรอสักครู่ แล้วกด Command-F5 อีกครั้ง หากคุณยังไม่ได้ยินเสียงดัง แสดงว่า Mac ของคุณมีปัญหาในการตั้งค่าการเข้ารหัส ให้ปิด Mac ของคุณแล้วเปิดใหม่อีกครั้ง กระบวนการเข้าสู่ระบบที่ไม่เข้ารหัสควรเริ่มต้นในตำแหน่งที่สามารถใช้ VoiceOver ได้

 2. พิมพ์ชื่อบัญชีของคุณ แล้วกด Return

  - หากคุณได้ยินว่า 'รหัสผ่าน' หรือเสียงดังสองครั้ง แสดงว่าคุณป้อนชื่อบัญชีถูกต้องแล้ว ให้ทำขั้นตอนที่ 3 ต่อไป

  - หากคุณได้ยินว่า 'ชื่อผู้ใช้' หรือเสียงดังหนึ่งครั้ง แสดงว่าคุณป้อนชื่อบัญชีไม่ถูกต้องและเคอร์เซอร์ยังคงอยู่ในช่องชื่อ ให้ป้อนชื่อบัญชีต่อไปจนกว่าคุณจะได้ยินเสียงดังสองครั้ง

 3. พิมพ์รหัสผ่านบัญชีของคุณ แล้วกด Return

  - หากคุณได้ยินเสียงดังสามครั้ง แสดงว่าคุณป้อนรหัสผ่านถูกต้องแล้วและจะดำเนินการเข้าสู่ระบบ

  - หากคุณได้ยินว่า "รหัสผ่าน" หรือเสียงดังสองครั้ง แสดงว่าคุณป้อนรหัสผ่านไม่ถูกต้องและเคอร์เซอร์ยังคงอยู่ในช่องรหัสผ่าน ให้ป้อนรหัสผ่านของคุณต่อไปจนกว่าคุณจะได้ยินเสียงดังสามครั้ง

 

   

   

วันที่เผยแพร่: