ยูทิลิตี้ AirPort แจ้งว่า Apple ID หรือรหัสผ่านของคุณผิดหลังจากเปิดใช้การตรวจสอบยืนยันสองขั้นตอน

หลังจากเปิดใช้งานการตรวจสอบยืนยันสองขั้นตอนสำหรับ Apple ID ของคุณแล้ว หากคุณใช้ยูทิลิตี้ AirPort เพื่อตั้งค่ากลับไปยัง Mac ของฉันบนสถานีฐาน AirPort ของคุณ ยูทิลิตี้ AirPort จะแสดงข้อความนี้

"Apple ID หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้องหรือไม่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์ ป้อน Apple ID และรหัสผ่านที่ถูกต้องและลองใหม่อีกครั้ง"

ซึ่งเป็นเช่นนี้แม้ว่าคุณจะป้อน Apple ID และรหัสผ่านที่ถูกต้องแล้วก็ตาม

บทความนี้ถูกเก็บถาวรและไม่ได้รับการอัพเดทจาก Apple อีกต่อไป
  1. ให้ออกจากยูทิลิตี้ AirPort หากเปิดอยู่
  2. คลิกเมนู Apple () และเลือกการตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิก iCloud
  3. ลงชื่อเข้า iCloud ด้วย Apple ID และรหัสผ่านของคุณ
  4. เมื่อคุณเข้าสู่ระบบในบัญชี iCloud ของคุณแล้ว คุณควรสามารถเปิดยูทิลิตี้ AirPort และตั้งค่ากลับไปยัง Mac ของฉันได้
วันที่เผยแพร่: