ยูทิลิตี้ AirPort แจ้งว่า Apple ID หรือรหัสผ่านของคุณผิดหลังจากเปิดใช้การตรวจสอบยืนยันสองขั้นตอน

หลังจากเปิดใช้งาน การตรวจสอบยืนยันสองขั้นตอน สำหรับ Apple ID ของคุณ หากคุณใช้ยูทิลิตี้ AirPort เพื่อตั้งค่า กลับไปที่ Mac ของฉัน บนเครื่องสถานีฐาน AirPort ของคุณ ยูทิลิตี้ AirPort จะแสดงข้อความนี้:

"Apple ID หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้องหรือไม่ผ่านการรับรองความถูกต้อง ป้อน Apple ID และรหัสผ่านที่ถูกต้องและลองใหม่อีกครั้ง"

ซึ่งเป็นเช่นนี้แม้ว่าคุณจะป้อน Apple ID และรหัสผ่านที่ถูกต้องแล้วก็ตาม

  1. ให้ออกจากยูทิลิตี้ AirPort หากเปิดอยู่
  2. คลิกเมนู Apple () และเลือก การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิก iCloud
  3. ลงชื่อเข้า iCloud ด้วย Apple ID และรหัสผ่านของคุณ
  4. เมื่อคุณเข้าสู่ระบบในบัญชี iCloud ของคุณแล้ว คุณควรสามารถเปิดยูทิลิตี้ AirPort และตั้งค่า กลับไปที่ Mac ของฉันได้
วันที่เผยแพร่: