ภาพเดสก์ท็อปที่จัดเก็บไว้ในไดรฟ์ภายนอกอาจไม่แสดงผลบน Mac ของคุณ

หากภาพเดสก์ท็อปที่คุณเลือกถูกจัดเก็บไว้ในไดรฟ์ภายนอก ภาพอื่นอาจปรากฏขึ้นบนเดสก์ท็อปของคุณในครั้งต่อไปที่คุณเข้าสู่ระบบ 

ไดรฟ์ภายนอกอาจใช้เวลาสักครู่จึงจะสามารถใช้งานได้หลังจากที่คุณเข้าสู่ระบบเครื่อง Mac ของคุณแล้ว ด้วยเหตุนี้ ภาพเดสก์ท็อปที่จัดเก็บไว้ในไดรฟ์ภายนอกจึงอาจไม่โหลดขึ้นโดยอัตโนมัติ เมื่อเดสก์ท็อปของคุณปรากฏขึ้น จากนั้น Mac ของคุณจะใช้ภาพเดสก์ท็อปภาพใดภาพหนึ่งที่มีอยู่ใน Mac แทน

เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้ใช้ภาพเดสก์ท็อปที่จัดเก็บไว้ในฮาร์ดไดรฟ์ภายในของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถคัดลอกภาพไว้ในโฟลเดอร์ รูปภาพ ของโฟลเดอร์เริ่มต้นของคุณ จากนั้น ให้ใช้การตั้งค่าเดสก์ท็อปและโปรแกรมรักษาหน้าจอ เพื่อเลือกภาพจากโฟลเดอร์ดังกล่าว ดังนี้

  1. จากเมนู Apple เลือก การตั้งค่าระบบ แล้วคลิก เดสก์ท็อปและโปรแกรมรักษาหน้าจอ
  2. คลิกแท็บ เดสก์ท็อป
  3. เลือกโฟลเดอร์ รูปภาพ ของคุณจากรายการโฟลเดอร์ทางด้านซ้าย ภาพในโฟลเดอร์ดังกล่าวจะปรากฏขึ้นทางด้านขวา
    หากคุณไม่เห็นโฟลเดอร์ที่มีภาพของคุณ ให้คลิกปุ่ม เพิ่ม   แล้วเลือกโฟลเดอร์
  4. คลิกภาพที่คุณต้องการใช้เป็นภาพเดสก์ท็อปของคุณ
วันที่เผยแพร่: