ภาพเดสก์ท็อปที่จัดเก็บไว้ในไดรฟ์ภายนอกอาจไม่แสดงผลบน Mac ของคุณ

หากภาพเดสก์ท็อปที่คุณเลือกถูกจัดเก็บไว้ในไดรฟ์ภายนอก ภาพอื่นอาจปรากฏขึ้นบนเดสก์ท็อปของคุณในครั้งต่อไปที่คุณเข้าสู่ระบบ 

บทความนี้ถูกเก็บถาวรและไม่ได้รับการอัพเดทจาก Apple อีกต่อไป

ไดรฟ์ภายนอกอาจใช้เวลาสักครู่จึงจะสามารถใช้งานได้หลังจากที่คุณเข้าสู่ระบบเครื่อง Mac ของคุณแล้ว ด้วยเหตุนี้ ภาพเดสก์ท็อปที่จัดเก็บไว้ในไดรฟ์ภายนอกจึงอาจไม่โหลดขึ้นโดยอัตโนมัติ เมื่อเดสก์ท็อปของคุณปรากฏขึ้น จากนั้น Mac ของคุณจะใช้ภาพเดสก์ท็อปภาพใดภาพหนึ่งที่มีอยู่ใน Mac แทน

เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้ใช้ภาพเดสก์ท็อปที่จัดเก็บไว้ในฮาร์ดไดรฟ์ภายในของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถคัดลอกภาพไว้ในโฟลเดอร์รูปภาพของโฟลเดอร์เริ่มต้นของคุณ จากนั้นให้ใช้การตั้งค่าเดสก์ท็อปและโปรแกรมรักษาหน้าจอ เพื่อเลือกภาพจากโฟลเดอร์ดังกล่าวดังนี้

  1. จากเมนู Apple เลือกการตั้งค่าระบบ แล้วคลิกเดสก์ท็อปและโปรแกรมรักษาหน้าจอ
  2. คลิกแท็บเดสก์ท็อป
  3. เลือกโฟลเดอร์รูปภาพของคุณจากรายการโฟลเดอร์ทางด้านซ้าย ภาพในโฟลเดอร์ดังกล่าวจะปรากฏขึ้นทางด้านขวา
    หากคุณไม่เห็นโฟลเดอร์ที่มีภาพของคุณ ให้คลิกปุ่มเพิ่ม   แล้วเลือกโฟลเดอร์
  4. คลิกภาพที่คุณต้องการใช้เป็นภาพเดสก์ท็อปของคุณ
วันที่เผยแพร่: