รีเซ็ต iMovie บน Mac ของคุณ

รีเซ็ตการตั้งค่า iMovie หากโครงการหรือกิจกรรมไม่แสดงอย่างถูกต้อง iMovie จะไม่เปิดหรือ iMovie จะหยุดทำงานโดยไม่คาดคิด

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

ค้นหาคลังของคุณ

ตามค่าเริ่มต้น คลัง iMovie ของคุณจะอยู่ในโฟลเดอร์ภาพยนตร์บน Mac ของคุณ หากไม่มี ให้ค้นหาว่าคลังของคุณจัดเก็บอยู่ที่ใดและจดบันทึกตำแหน่งของคลังไว้ก่อนที่จะรีเซ็ต iMovie

หากคุณสามารถเปิด iMovie ให้กดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกที่คลังในแถบด้านข้าง "คลัง" ของ iMovie แล้วเลือกแสดงใน Finder Finder จะเปิดขึ้นพร้อมกับเลือกคลัง iMovie ของคุณไว้ให้ ตำแหน่งของคลังจะแสดงที่ด้านล่างของหน้าต่าง

หากคุณไม่สามารถเปิด iMovie ได้ ให้ทำดังนี้

 1. เปิด Finder และพิมพ์ "คลัง iMovie" ในช่องค้นหาที่มุมของหน้าต่าง 
 2. ในเมนูป๊อปอัพ คลิกคลัง iMovie ใต้ "ชนิด" เพื่อแสดงคลัง iMovie ทั้งหมดบน Mac ของคุณ
 3. คลิกที่คลัง iMovie ในรายการเพื่อเลือก ตำแหน่งของคลังจะแสดงที่ด้านล่างของหน้าต่าง Finder จดบันทึกตำแหน่งนั้นไว้
 4. หากคุณมีคลัง iMovie มากกว่าหนึ่งคลัง ให้เลือกแต่ละคลังและจดบันทึกตำแหน่งของคลังไว้

หากคลังของคุณจัดเก็บไว้ในตำแหน่งอื่นนอกเหนือจากโฟลเดอร์ภาพยนตร์ของคุณิ คุณจะต้องเปิดคลังด้วยตนเองหลังจากที่คุณรีเซ็ต iMovie

รีเซ็ต iMovie

 1. ออกจาก iMovie หากเปิดอยู่
 2. กดปุ่ม Option และ Command บนคีย์บอร์ดค้างไว้ แล้วเปิด iMovie อีกครั้ง
 3. ในหน้าต่างที่ปรากฏขึ้น ให้คลิกลบการตั้งค่า

iMovie จะรีเซ็ตการตั้งค่าของคุณและเปิดด้วยการตั้งค่าเริ่มต้น

เปิดคลัง iMovie ด้วยตนเอง

หากคุณจัดเก็บคลัง iMovie ไว้นอกโฟลเดอร์ภาพยนตร์ของคุณ เช่น บนไดรฟ์ภายนอก ให้เปิดคลังใหม่อีกครั้งโดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ในเมนูไฟล์ ให้เลือกเปิดคลัง > อื่นๆ
 2. คลิกระบุตำแหน่ง
 3. ค้นหาและเลือกคลัง iMovie ของคุณ
 4. คลิกเปิด

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: