ดูข้อมูลช่วยเหลือในการใช้กลับไปยัง Mac ของฉัน

หากคุณใช้ macOS High Sierra หรือเวอร์ชั่นก่อนหน้า และคุณต้องการใช้กลับไปยัง Mac ของฉัน ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ macOS Mojave เป็นต้นไป คุณสมบัติกลับไปยัง Mac ของฉันจะใช้งานไม่ได้อีกต่อไป ดูวิธีใช้ Cloud Drive, การแชร์หน้าจอ และ Apple Remote Desktop แทน

ตรวจสอบการตั้งค่าและการเชื่อมต่อของคุณ

บนคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องของคุณ ให้เลือกเมนู Apple () > การตั้งค่าระบบ แล้วคลิก iCloud และตรวจสอบการตั้งค่าต่อไปนี้

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณลงชื่อเข้าใช้ iCloud ด้วย Apple ID ปัจจุบันของคุณ หากคุณเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณแต่ไม่ได้อัพเดทรหัสผ่านในการตั้งค่า iCloud บนคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่ง กลับไปยัง Mac ของฉันจะไม่เชื่อมต่อ
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับ "กลับไปยัง Mac ของฉัน" แล้ว และตรวจสอบข้อความสถานะที่อาจแสดงขึ้น หากกลับไปยัง Mac ของฉันถูกเลือกไว้ ให้ยกเลิกการเลือก แล้วเลือกใหม่อีกครั้ง

บนเครื่อง Mac ที่คุณพยายามจะเชื่อมต่อด้วย ให้ทำดังนี้

 • ในการตั้งค่าตัวช่วยประหยัดพลังงาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้ตั้งค่าให้ Mac ของคุณพักเครื่อง ให้ตั้งค่าเป็น "พร้อมสำหรับการเข้าถึงผ่านทางเครือข่าย" หรือไม่ให้พักจอแสดงผล 
 • หากคุณพยายามจะแชร์หน้าจอ ให้ตรวจสอบว่าคุณตั้งค่าการแชร์หน้าจอถูกต้องแล้ว
 • หากคุณพยายามจะแชร์ไฟล์ ให้ตรวจสอบว่าคุณตั้งค่าการแชร์ไฟล์ถูกต้องแล้ว

ในเครื่องสถานีฐาน AirPort หรือเราเตอร์ของคุณ ให้ทำดังนี้

อัพเดทกุญแจกลับไปยัง Mac ของฉัน

 1. เปิดการเข้าถึงพวงกุญแจซึ่งอยู่ในโฟลเดอร์ยูทิลิตี้ของโฟลเดอร์แอพพลิเคชั่น
 2. จากรายการพวงกุญแจทางด้านซ้าย เลือก ระบบ
 3. คลิกส่วนหัวคอลัมน์ชนิดเพื่อเรียงรายการตามชนิด
 4. เลือกกุญแจทั้งหมดที่อยู่ในชนิด "กุญแจกลับไปยัง Mac ของฉัน"
 5. ลบกุญแจที่เลือก ป้อนรหัสผ่านผู้ดูแลระบบเมื่อได้รับแจ้ง
 6. ออกจากการเข้าถึงพวงกุญแจ
 7. เลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิก iCloud ยกเลิกการเลือกกลับไปยัง Mac ของฉัน
 8. รีสตาร์ท Mac ของคุณ จากนั้น
 9. เลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิก iCloud เลือก กลับไปที่ Mac ของฉัน

ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ iCloud

หากคุณยังไม่สามารถใช้งานกลับไปยัง Mac ของฉันได้ ให้ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ iCloud นี่คือข้อมูลที่คุณต้องมี:

วันที่เผยแพร่: