หากคุณไม่สามารถลบวิธีการชำระเงินล่าสุดหรือไม่ใช้วิธีการชำระเงินกับ Apple ID ของคุณ

ดูว่าเหตุใดคุณจึงไม่สามารถใช้ Apple ID ของคุณได้หากไม่มีวิธีการชำระเงินใน App Store, iTunes Store และอื่นๆ

มีเหตุผลบางอย่างที่ทำให้คุณไม่สามารถสร้าง Apple ID ได้โดยไม่ต้องป้อนข้อมูลการชำระเงินหรือลบวิธีการชำระเงินของคุณออกจาก Apple ID ที่มีอยู่ได้

ในบางกรณี เช่น หากคุณใช้ Apple ID ที่มีอยู่กับ App Store เป็นครั้งแรก คุณจะต้องให้ข้อมูลการชำระเงิน

หากคุณยังไม่สามารถใช้ Apple ID ของคุณหรือสร้าง Apple ID ใหม่ได้โดยไม่มีวิธีการชำระเงิน ให้ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ คุณอาจตกอยู่ในสถานการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งด้านล่างนี้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถใช้ Apple ID ของคุณหรือสร้าง Apple ID ใหม่ได้โดยไม่ต้องใช้วิธีการชำระเงินหลังจากลองทำตามแต่ละขั้นตอนแล้ว

หากคุณกำลังพยายามลบวิธีการชำระเงินออกเนื่องจากมีการเรียกเก็บเงินที่ไม่คุ้นเคยในใบแจ้งการทำรายการทางการเงินของคุณ ให้ดูข้อมูลช่วยเหลือเกี่ยวกับการตรวจสอบรายการเรียกเก็บเงินที่ไม่คุ้นเคยก่อน

ดูการสมัครรับของคุณ

หากคุณมีการสมัครรับที่ยังใช้งานอยู่ คุณจะต้องมีวิธีการชำระเงินอย่างน้อยหนึ่งวิธีในระบบนอกเหนือจากเครดิต Apple ID หากคุณต้องการใช้การสมัครรับของคุณต่อ คุณสามารถเปลี่ยนวิธีการชำระเงินของคุณได้ แต่หากคุณต้องการลบวิธีการชำระเงินทั้งหมดของคุณ คุณสามารถยกเลิกการสมัครรับและ/หรือดาวน์เกรดแผนพื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud ของคุณได้ ก่อนที่คุณจะลบ คุณอาจต้องสำรองข้อมูลของอุปกรณ์ของคุณโดยไม่ใช้ iCloud

เมื่อระยะเวลาการสมัครรับของคุณสิ้นสุดลง โปรดลองลบวิธีการชำระเงินของคุณอีกครั้ง

 

ปิดการแชร์สินค้าที่ซื้อ

เมื่อคุณตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัว ผู้จัดการประจำครอบครัวจะต้องมีวิธีการชำระเงินในระบบสำหรับการซื้อหรือการสมัครรับที่เริ่มโดยสมาชิกในครอบครัว

หากคุณต้องการลบวิธีการชำระเงินออกจาก Apple ID และคุณเป็นผู้จัดการประจำครอบครัว ให้ปิดการแชร์สินค้าที่ซื้อก่อน โดยไปที่การตั้งค่า > [ชื่อของคุณ] > การแชร์กันในครอบครัว > การแชร์สินค้าที่ซื้อ แตะแชร์สินค้าที่ซื้อของฉันเพื่อปิดการแชร์สินค้าที่ซื้อ

 

เปลี่ยนประเทศหรือภูมิภาคของคุณ

หากคุณกำลังพยายามสร้าง Apple ID สำหรับประเทศหรือภูมิภาคที่คุณไม่ได้อาศัยอยู่ หรือกำลังพยายามเปลี่ยน Apple ID ที่มีอยู่เป็นประเทศหรือภูมิภาคใหม่ (หากคุณย้ายที่อยู่อาศัยแล้ว) คุณจะต้องมีวิธีการชำระเงินในระบบที่ถูกต้องในประเทศหรือภูมิภาคใหม่

คุณไม่สามารถใช้บัตรของขวัญหรือยอดคงเหลือ Apple ID เป็นวิธีการชำระเงินได้เมื่อคุณเปลี่ยนประเทศหรือภูมิภาคของคุณ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนประเทศหรือภูมิภาคของ Apple ID ของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถลบวิธีการชำระเงินออกหลังจากที่คุณเปลี่ยนประเทศหรือภูมิภาคได้เช่นกัน

 

ชำระเงินยอดคงเหลือที่ยังไม่ได้ชำระ

คุณไม่สามารถลบวิธีการชำระเงินออกได้หากคุณมียอดคงเหลือที่ต้องชำระ ดูวิธีชำระเงินยอดคงเหลือที่ยังไม่ได้ชำระหรือแก้ไขปัญหาวิธีการชำระเงิน

หลังจากชำระเงินยอดคงเหลือที่ยังไม่ได้ชำระแล้ว คุณสามารถลบวิธีการชำระเงินของคุณออกได้

 

ดูข้อมูลช่วยเหลือเพิ่มเติม

หากคุณลองทำตามขั้นตอนเหล่านี้แล้วแต่คุณยังไม่สามารถลบวิธีการชำระเงินล่าสุดได้ หรือหากคุณไม่สามารถลบวิธีการชำระเงินได้ โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple

วันที่เผยแพร่: