หากคุณไม่สามารถเลือก "ไม่มี" เมื่อคุณแก้ไขข้อมูลการชำระเงิน Apple ID ได้

ค้นหาว่าเพราะเหตุใดคุณจึงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลการชำระเงินหรือบัตรเครดิตเป็นไม่มีใน iTunes Store, App Store, Apple Books หรือ Mac App Store ได้

หากคุณจำการเรียกเก็บเงินในใบแจ้งยอดจากธนาคาร บัตรเครดิต หรือบัตรเดบิตของคุณไม่ได้ การเรียกเก็บเงินนั้นอาจเป็นของการซื้อ การสมัครใช้งานของการแชร์กันในครอบครัว หรือวิธีการชำระเงินของคุณที่ผูกไว้กับ Apple ID อื่น ดูวิธีระบุและรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินที่ไม่คุ้นเคย

หากคุณตั้งค่า Apple ID ครั้งแรกและคุณไม่ต้องการตั้งค่าตัวเลือกการชำระเงิน ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้เมื่อคุณสร้างบัญชี "ไม่มี" ไม่ใช่ตัวเลือกเมื่อคุณใช้หน้าบัญชี Apple ID เพื่อตั้งค่าวิธีการชำระเงินของคุณ

หากคุณไม่ต้องการใช้บัตรเครดิต คุณสามารถใช้การชำระเงินรูปแบบอื่นได้ เช่น บัตรของขวัญ หากคุณมี Apple ID อยู่แล้ว และไม่ต้องการผูกวิธีการชำระเงินไว้ ให้ดูวิธีลบข้อมูลการชำระเงิน Apple ID ของคุณ 

หากคุณยังคงไม่สามารถเลือก "ไม่มี" ได้ ให้ตรวจสอบเพื่อดูว่ามีสาเหตุมาจากสิ่งเหล่านี้หรือไม่

หากคุณมียอดที่ยังไม่ได้ชำระหรือครบกำหนดชำระ

คุณจะไม่สามารถเลือก "ไม่มี" เป็นประเภทการชำระเงินของคุณได้จนกว่าคุณจะชำระยอดของคุณ หากต้องการดูว่าคำสั่งซื้อใดที่คุณต้องชำระเงิน ให้ดูที่ประวัติการซื้อของคุณบน Mac หรือ PC เมื่อคุณลงชื่อเข้าสู่ร้านค้า คุณอาจเห็นข้อความแจ้งว่า มีปัญหาการเรียกเก็บเงินกับคำสั่งซื้อสุดท้ายของคุณ คลิกปุ่มข้อมูลการเรียกเก็บเงินเพื่อดูคำสั่งซื้อดังกล่าว

หลังจากที่คุณชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อนั้นแล้ว คุณจะสามารถเปลี่ยนข้อมูลการชำระเงินของคุณเป็น "ไม่มี" ได้

หากคุณมีการสมัครใช้งานที่ต่ออายุโดยอัตโนมัติ

คุณอาจไม่สามารถเลือก "ไม่มี" ได้จนกว่าคุณจะยกเลิกการสมัครใช้งาน

หากการสมัครใช้งานมีช่วงทดลองใช้งานฟรี เราจะใช้วิธีการชำระเงินที่คุณมีในระบบ เพื่อให้แน่ใจว่าบริการของคุณจะไม่ขาดช่วงหลังจากที่หมดช่วงทดลองใช้งานฟรี หากคุณไม่ต้องการสมัครใช้งานต่อหลังจากการทดลองใช้ฟรี คุณสามารถยกเลิกการสมัครใช้งานเพื่อป้องกันการคิดค่าบริการเมื่อสิ้นสุดการทดลองใช้ฟรีได้

อาจมีการต่ออายุการสมัครใช้งานหรือการต่ออายุสมาชิกของคุณหากคุณไม่ยกเลิกการสมัครใช้งานหรือการสมัครสมาชิกของคุณเกิน 24 ชั่วโมงก่อนวันต่ออายุของคุณ

หากคุณใช้ iTunes Store หรือ App Store เป็นครั้งแรก

หากคุณใช้ร้านเป็นครั้งแรกด้วย Apple ID ที่มีอยู่แล้ว คุณต้องระบุวิธีชำระเงิน หลังจากที่คุณสร้างบัญชีแล้ว คุณสามารถเปลี่ยนข้อมูลการชำระเงินของคุณเป็นไม่มีได้

หากคุณกำลังสร้าง Apple ID ใหม่ คุณอาจสามารถสร้างบัญชีโดยไม่ต้องป้อนรายละเอียดของบัตรเครดิตได้

หากคุณไม่ได้อยู่ในประเทศหรือภูมิภาคที่คุณสร้าง Apple ID ไว้

หากคุณสร้าง Apple ID เป็นครั้งแรก และตัวคุณไม่ได้อยู่ในประเทศหรือภูมิภาคที่คุณสร้าง Apple ID คุณต้องระบุวิธีการชำระเงิน เมื่อเกิดกรณีเช่นนี้ คุณจะไม่สามารถเลือกบัตรของขวัญหรือเครดิตร้านค้าเป็นวิธีการชำระเงินได้

ตัวอย่างเช่น หากคุณอยู่ในสหรัฐอเมริกา แต่คุณสร้าง Apple ID ที่มีที่อยู่เรียกเก็บเงินในจีนแผ่นดินใหญ่ คุณจะไม่สามารถเลือก "ไม่มี" เป็นวิธีการชำระเงินได้

 

หากคุณเปลี่ยนประเทศหรือภูมิภาคของคุณ

เมื่อคุณเปลี่ยนประเทศหรือภูมิภาคของ Apple ID ที่มีอยู่ คุณต้องระบุวิธีชำระเงินแล้วอัพเดทตัวเลือกในการเรียกเก็บเงินของคุณ เมื่อเกิดกรณีเช่นนี้ คุณจะไม่สามารถเลือกบัตรของขวัญหรือเครดิตร้านค้าเป็นวิธีการชำระเงินได้ หากคุณต้องการเอาวิธีชำระเงินของคุณออกหลังจากคุณเปลี่ยนประเทศหรือภูมิภาค คุณสามารถเปลี่ยนข้อมูลการชำระเงินเป็น "ไม่มี" ได้

 

หากคุณเป็นส่วนหนึ่งของการแชร์กันในครอบครัว

เมื่อคุณตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัว ผู้จัดการประจำครอบครัวต้องใส่ข้อมูลวิธีการชำระเงินที่ถูกต้อง วิธีการชำระเงินนี้จะใช้สำหรับสินค้าทั้งหมดที่ซื้อโดยสมาชิกในครอบครัว และมีเพียงผู้จัดการประจำครอบครัวเท่านั้นที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

หากคุณต้องการอนุมัติการซื้อที่ทำโดยสมาชิกในครอบครัวที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ให้เปิด "ขออนุญาตซื้อ"

หากคุณต้องการหยุดใช้การแชร์กันในครอบครัว คุณสามารถยุบกลุ่มครอบครัวของคุณได้

วันที่เผยแพร่: