GarageBand '11 (v6.0.5): ไม่มีเนื้อหาพื้นฐานให้

หากติดตั้ง GarageBand '11 (v6.0.5) หลัง GarageBand สำหรับ Mac (v10.x) อาจไม่มีเนื้อหาพื้นฐานให้สำหรับ GarageBand

ลบ GarageBand สำหรับ Mac ติดตั้ง GarageBand '11 (v6.0.5) แล้วจึงติดตั้ง GarageBand สำหรับ Mac ใหม่:

 1. ย้าย GarageBand สำหรับ Mac (v10.x) จากโฟลเดอร์แอปพลิเคชั่นไปที่ถังขยะ คุณอาจถูกขอให้ป้อนรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ
 2. จากระดับบนสุดของฮาร์ดไดรฟ์ ให้เปิดโฟลเดอร์คลัง จากนั้นเปิดโฟลเดอร์การสนับสนุนแอปพลิเคชั่น ลากโฟลเดอร์ GarageBand ไปที่ถังขยะ คุณอาจถูกขอให้ป้อนรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ
 3. คุณจะต้องล้างถังขยะ แต่ก่อนอื่นให้ตรวจสอบจนแน่ใจแล้วว่าคุณไม่ได้มีรายการอื่นใดที่คุณต้องการจะเก็บไว้อยู่ในถังขยะ ย้ายรายการที่คุณต้องการจะเก็บไว้ออก แล้วค่อยล้างถังขยะ (เลือก Finder > ล้างถังขยะ)
 4. เปิด Mac App Store และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณลงชื่อเข้า Mac App Store ด้วย Apple ID ที่คุณใช้ซื้อ GarageBand '11 (v6.0.5) ขั้นตอนนี้ถือว่าเป็นการเหมาะสมแม้ว่า คุณจะติดตั้ง GarageBand ครั้งแรกจากดิสก์ ก็ตาม
 5. คลิก รายการซื้อ ในแถบเครื่องมือของ Mac App Store จากนั้นมองหา GarageBand '11 (v6.0.5) ในรายการ แอปที่ซื้อแล้ว หากคุณไม่เห็นแอปนี้ในรายการ ให้ตรวจสอบว่าแอปไม่ได้ถูกซ่อนอยู่
 6. คลิก ติดตั้ง เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้ง GarageBand '11 (v6.0.5)
 7. หลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เปิด GarageBand และอนุญาตให้ดาวน์โหลดและติดตั้งเนื้อหาพื้นฐานได้ คุณอาจถูกขอให้ป้อนรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ
 8. ออกจาก GarageBand จากนั้นกลับเข้าไปที่ Mac App Store และตรวจสอบว่าคุณได้ลงชื่อเข้าด้วย Apple ID ที่คุณซื้อ GarageBand สำหรับ Mac (v10.x)
 9. คลิก รายการซื้อในแถบเครื่องมือของ Mac App Store จากนั้นมองหา GarageBand (ที่ไม่มีหมายเลขเวอร์ชั่น) ในรายการแอปที่ซื้อแล้ว หากคุณไม่เห็นแอปนี้ในรายการ ให้ตรวจสอบว่าแอปไม่ได้ถูกซ่อนอยู่
 10. คลิก ติดตั้ง เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้ง GarageBand สำหรับ Mac (v10.x) GarageBand '11 (v6.0.5) จะถูกย้ายไปที่โฟลเดอร์ชื่อ GarageBand '11 (v6.0.5) ในโฟลเดอร์แอปพลิเคชั่นของคุณ
 11. หากคุณได้ซื้อเนื้อหาเพิ่มเติมไว้ก่อนหน้านี้สำหรับ GarageBand ให้เปิด GarageBand และเลือก กู้คืนรายการซื้อ จากเมนู GarageBand
วันที่เผยแพร่: