GarageBand สำหรับ Mac (v10.0): วิธีใช้อาจเป็นภาษาอื่น

แอป GarageBand และเนื้อหาวิธีใช้ GarageBand อาจเป็นภาษาอื่นที่ไม่เหมือนกัน

คุณสามารถแก้ปัญหานี้ได้ด้วยการถอนการติดตั้ง GarageBand

  1. ออกจาก GarageBand
  2. ใน Finder คลิกเมนูไป และเลือกแอปพลิเคชัน
  3. ลากไอคอน GarageBand ไปที่ถังขยะ
  4. เปิด Mac App Store
  5. คลิกแท็บรายการซื้อ
  6. เข้าสู่ระบบใน Mac App Store โดยใช้ Apple ID ที่คุณใช้ติดตั้ง GarageBand ในครั้งแรก
  7. มองหา GarageBand ในรายการแอปพลิเคชันที่ซื้อ หากคุณไม่เห็นในรายการ ตรวจสอบว่า ไม่ได้ถูกซ่อนไว้
  8. คลิกติดตั้ง เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้ง GarageBand
วันที่เผยแพร่: