เพิ่มระยะเวลาการเปลี่ยนฉากใน iMovie สำหรับ Mac

หากต้องการเพิ่มระยะเวลาการเปลี่ยนฉากระหว่างสองคลิปให้ยาวขึ้น คุณอาจต้องลดความยาวของคลิปหนึ่งหรือทั้งสองคลิปให้สั้นลง

ใน iMovie คุณสามารถเพิ่มเอฟเฟ็กต์ เช่น การเลือนหรือการจาง เพื่อให้การเปลี่ยนฉากระหว่างสองคลิปมีความกลมกลืน นอกจากนี้คุณยังสามารถเปลี่ยนระยะเวลาของการเปลี่ยนฉากหลังจากเพิ่มการเปลี่ยนฉากแล้วได้ด้วย

เมื่อคุณทำให้การเปลี่ยนฉากยาวขึ้น iMovie จะนำส่วนที่ไม่ได้ใช้ของแต่ละคลิปมาสร้างการเปลี่ยนฉาก หากคลิปส่วนที่ไม่ได้ใช้มีไม่พอ จะมีข้อความแจ้งเตือนปรากฏขึ้น และคุณจะไม่สามารถเพิ่มระยะเวลาการเปลี่ยนฉากให้ยาวขึ้นได้ หากต้องการเพิ่มระยะเวลาการเปลี่ยนฉากให้ยาวขึ้น ให้ลดความยาวของคลิปทั้งสองด้านของการเปลี่ยนฉากให้สั้นลง

เปลี่ยนความยาวของการเปลี่ยนฉาก

  1. คลิกสองครั้งที่การเปลี่ยนฉากในเส้นเวลา 
  2. ป้อนระยะเวลาใหม่
  3. คลิกปรับใช้ หากต้องการเปลี่ยนความยาวของการเปลี่ยนฉากทั้งหมด ให้คลิกปรับใช้กับทั้งหมด 

หาก iMovie ไม่อนุญาตให้คุณเพิ่มความยาวการเปลี่ยนฉากระหว่างสองคลิป ให้ลดความยาวของคลิปหนึ่งหรือทั้งสองคลิปให้สั้นลง

ลดความยาวของคลิปเพื่อเพิ่มความยาวการเปลี่ยนฉาก

  1. ในเส้นเวลา ให้ลากจุดสิ้นสุดของคลิปแรกไปทางซ้าย
  2. ลากจุดเริ่มต้นของคลิปที่สองไปทางขวา
  3. คลิกสองครั้งที่การเปลี่ยนฉาก ป้อนระยะเวลา แล้วคลิกปรับใช้ หากคุณยังคงไม่สามารถเพิ่มความยาวการเปลี่ยนฉากได้ ให้ลดความยาวของคลิปลงจนกว่าจะสามารถป้อนระยะเวลาที่ต้องการได้

ดูเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: