OSX Mavericks: บางครั้งวิธีการป้อนข้อมูลในภาษาญี่ปุ่นแบบโคะโทะเอะริอาจสร้างตัวอักษรไม่ถูกต้อง

เมื่อคุณเลือกวิธีการป้อนเข้ามากกว่าหนึ่งวิธีใน Mavericks คุณอาจเห็นสิ่งต่อไปนี้ตั้งแต่หนึ่งข้อขึ้นไป

  • เมื่อกำหนดค่าให้ทั้งภาษาโคะโทะเอะริและอีกภาษาหนึ่งเป็นวิธีการป้อนข้อมูลบนแป้นพิมพ์ แหล่งป้อนเข้าอาจไม่ได้ใช้การตั้งค่าแป้นพิมพ์ JIS (มาตรฐานด้านอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่น) ตามที่คาดไว้
  • OS X ไม่ยอมรับรหัสผ่านโปรแกรมรักษาหน้าจอของคุณ แม้ว่าจะดูเหมือนว่าคุณพิมพ์รหัสผ่านถูกต้องก็ตาม
บทความนี้ถูกเก็บถาวรและไม่ได้รับการอัพเดทจาก Apple อีกต่อไป

ใน OS X Mavericks ภาษาโคะโทะเอะริจะใช้ในรูปแบบแป้นพิมพ์แบบละตินที่พร้อมท์ทำรายการไว้ด้านบนเมื่อพิมพ์ข้อความภาษาญี่ปุ่น จึงทำให้เกิดความแตกต่างในรูปแบบแป้นพิมพ์เมื่อเปิดใช้งานหลายภาษาให้เป็นแหล่งป้อนเข้า ตัวอย่างเช่น หากเปิดใช้งานทั้งภาษาโคะโทะเอะริและภาษาฝรั่งเศสให้เป็น แหล่งป้อนเข้า แป้นพิมพ์ภาษาญี่ปุ่นจะลงทะเบียนการกดปุ่ม "Q" เป็น "A" แทน 

หากต้องการเปลี่ยนพฤติกรรมนี้ ให้ปิดภาษาอื่นที่นอกเหนือจากภาษาญี่ปุ่นจากแท็บแหล่งป้อนเข้าของการตั้งค่าแป้นพิมพ์ในการตั้งค่าระบบ

วันที่เผยแพร่: