Mac ที่มีไดรฟ์ Fusion: วิธีหาพาร์ติชั่น BOOTCAMP ในตัวติดตั้ง Windows

หลังจากเรียกใช้งานตัวช่วย Boot Camp การสร้างพาร์ติชั่นไดรฟ์ Fusion และการเริ่มต้นระบบในตัวติดตั้ง Windows แล้ว คุณอาจหาพาร์ติชั่น BOOTCAMP เพื่อจะติดตั้ง Windows ไม่พบในรายการพาร์ติชั่นที่มีอยู่

หากต้องการหาพาร์ติชั่น BOOTCAMP ให้ใช้แถบเลื่อนทางด้านขวาแล้วเลื่อนลงเพื่อให้พาร์ติชั่น BOOTCAMP ปรากฏขึ้นในรายการ เลือกพาร์ติชั่นแล้วคลิก ถัดไป เพื่อดำเนินการขั้นต่อไปในขั้นตอนการติดตั้ง Windows

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: