GarageBand สำหรับ Mac (v10.0): ลูปอาจให้เสียงที่แตกต่างกันระหว่างในแทร็กกับในหน้าต่างเลือกลูป

ลูปของ Apple บางรายการอาจให้เสียงที่แตกต่างออกไปเมื่อเล่นในพื้นที่ของแทร็ก เมื่อเทียบกับที่คุณชมตัวอย่างใน หน้าต่างเลือกลูป

ลูปอาจสร้างขึ้นพร้อมกับการเปิดลูกเล่นเสียงสะท้อนและเสียงก้องทั้งหมด หากต้องการแก้ปัญหาเสียงผิดเพี้ยน ให้เปิดใช้งานเสียงสะท้อนและเสียงก้องทั้งหมดในการตั้งค่าเสียง/MIDI ใน GarageBand 10

วันที่เผยแพร่: