การเตือนกำลังไฟต่ำในอุปกรณ์ USB, คีย์บอร์ด USB และ USB SuperDrive

อาจมีข้อความเตือน "อุปกรณ์ USB ต้องการพลังงานเพิ่ม" ปรากฏขึ้นเมื่อมีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB กับคีย์บอร์ด Mac และ Apple USB SuperDrive ต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์

การเตือนเกี่ยวกับกำลังไฟของ USB

เมื่อคุณใช้อุปกรณ์เหล่านี้ร่วมกัน ให้เสียบอุปกรณ์เข้ากับพอร์ต USB ของ Mac โดยตรงแทนที่จะเป็นคีย์บอร์ด ซึ่งจะทำให้ระบบไม่แสดงข้อความเตือนกำลังไฟต่ำ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเสียบอุปกรณ์ของคุณเข้ากับฮับไฟ USB เพื่อหลีกเลี่ยงข้อความนี้ได้เช่นกัน

อีกทางเลือกหนึ่ง คุณเพียงถอด Apple USB SuperDrive ออกจากคอมพิวเตอร์ในขณะที่เสียบอุปกรณ์ USB ดังกล่าวอยู่กับคีย์บอร์ด  

วันที่เผยแพร่: