GarageBand สำหรับ Mac (v10.0): พฤติกรรมที่ไม่คาดคิดกับปลั๊กอิน Audio Units

คุณอาจพบพฤติกรรมที่ไม่คาดคิดกับปลั๊กอินของหน่วยประมวลเสียงใน GarageBand สำหรับ Mac (v10.0)

GarageBand สำหรับ Mac คือแอปพลิเคชัน 64 บิตและใช้ได้กับปลั๊กอิน Audio Units ขนาด 64 บิต แต่ไม่สามารถใช้กับปลั๊กอิน Audio Units ขนาด 32 บิต

โปรดตรวจสอบกับผู้ผลิตปลั๊กอินสำหรับเวอร์ชันที่อัปเดตของปลั๊กอินที่ใช้ได้กับ GarageBand สำหรับ Mac

ถ้าคุณพบปัญหากับปลั๊กอิน Audio Units ขนาด 64 บิต ใน GarageBand โปรดอัปเดตเป็น GarageBand 10.0.1

สำหรับปลั๊กอิน udio Units บางอย่างที่จำเป็นต้องมีการอนุญาต คุณอาจต้องทำการอนุญาตอีกครั้งจึงจะสามารถใช้งานได้
 

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: