หากอุปกรณ์ที่แชร์การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของ Mac ไม่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

คุณอาจเปลี่ยนการตั้งค่าการแชร์อินเทอร์เน็ตในขณะที่อุปกรณ์อื่นกำลังแชร์การเชื่อมต่อโดยใช้ Wi-Fi

บทความนี้ถูกเก็บถาวรและไม่ได้รับการอัพเดทจาก Apple อีกต่อไป

หากคุณใช้การแชร์อินเทอร์เน็ตเพื่อแชร์การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจาก Mac ไปยังอุปกรณ์โดยใช้ Wi-Fi การเปลี่ยนการตั้งค่าการแชร์อินเทอร์เน็ตอาจขัดจังหวะการบริการอินเทอร์เน็ตต่ออุปกรณ์เหล่านั้น ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่ออนุญาตให้อุปกรณ์อื่นๆ สามารถเชื่อมต่อได้อีกครั้งโดยใช้การตั้งค่าใหม่

  1. เลือกเมนู Apple () > การตั้งค่าระบบ แล้วคลิกการแชร์ เอาเครื่องหมายออกจากช่องการแชร์อินเทอร์เน็ตเพื่อปิดการแชร์อินเทอร์เน็ต
  2. รีสตาร์ท Mac ของคุณ
  3. เปิดการตั้งค่าการแชร์อีกครั้ง แล้วเลือกช่องทำเครื่องหมายการแชร์อินเทอร์เน็ตเพื่อเปิดการแชร์อินเทอร์เน็ตอีกครั้ง
  4. เลือกช่องทำเครื่องหมาย Wi-Fi ในรายการพอร์ต จากนั้นคลิกตัวเลือก Wi-Fi แล้วเลือกชื่อเครือข่าย ช่อง และการตั้งค่าความปลอดภัยที่ต้องการ
  5. ออกจากการตั้งค่าระบบ ถึงตอนนี้อุปกรณ์อื่นๆ ของคุณควรเชื่อมต่อกับ Mac ผ่าน Wi-Fi ได้อีกครั้ง และใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของ Mac
วันที่เผยแพร่: