เครื่องสถานีฐาน AirPort: ความเข้ากันได้กับฮาร์ดไดรฟ์ Time Machine

เรียนรู้ว่าTime Machine รองรับฮาร์ดไดรฟ์เครื่องสถานีฐาน AirPort ใดบ้าง

Time Machine สามารถสำรองข้อมูลของ Mac ไปยัง AirPort Time Capsule ของคุณ หรือไปยังไดรฟ์ภายนอกที่อยู่ในรูปแบบ Mac OS แบบขยาย และยังสามารถใช้ดิสก์สำรองข้อมูลได้มากกว่าหนึ่งดิสก์ใน OS X Mountain Lion อีกด้วย

Time Machine ใช้งานได้กับ:

  • ฮาร์ดไดรฟ์ในตัวของ AirPort Time Capsule (ทุกรุ่น)
  • ฮาร์ดไดรฟ์ USB ภายนอกที่เชื่อมต่อกับ AirPort Time Capsule (ทุกรุ่น)
  • ฮาร์ดไดรฟ์ภายนอกที่เชื่อมต่อกับ Mac ของคุณ

ใช้หน้าต่าง Time Machine ของการตั้งค่าระบบเพื่อเลือกดิสก์สำรองข้อมูลของคุณ

Time Machine ไม่รองรับฮาร์ดไดรฟ์ USB ที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ AirPort Express หรือ AirPort Extreme

วันที่เผยแพร่: