หากคุณไม่ได้ยินเสียงหรือได้ยินเสียงผิดเพี้ยนจากลำโพง iPhone, iPad หรือ iPod touch

หากคุณไม่ได้ยินเสียงของคนอย่างชัดเจน ได้ยินเสียงแตก ได้ยินเสียงซ่า หรือมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพเสียง โปรดดูสิ่งที่ควรทำ

ให้ตรวจสอบการตั้งค่าเสียง

หากอุปกรณ์ของคุณมีสวิตช์เปิด/ปิดเสียง ให้เลื่อนสวิตช์ไปทางจอแสดงผลของอุปกรณ์เพื่อไม่ให้มองเห็นสีส้ม หากคุณใช้ iPad คุณสามารถเลื่อนลงจากมุมบนขวาเพื่อเปิดศูนย์ควบคุมและตรวจสอบว่าได้ปิดโหมดปิดเสียง 

สวิตช์เปิด/ปิดเสียงของ iPhone

เปิดการตั้งค่า > ห้ามรบกวน แล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าห้ามรบกวนปิดอยู่

ทำความสะอาดตัวรับสัญญาณและลำโพงของคุณ

ถอดอุปกรณ์ป้องกันหน้าจอ ฟิล์ม หรือเคสทั้งหมดออกจากอุปกรณ์ของคุณ ตรวจสอบช่องลำโพงเพื่อดูว่ามีสิ่งใดที่ปิดกั้นอยู่หรือมีสิ่งสกปรกหรือไม่ สำหรับ iPhone เท่านั้น ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวรับสัญญาณไม่ได้มีอะไรมาปิดกั้นอยู่หรือมีสิ่งสกปรก หากจำเป็น ให้ทำความสะอาดช่องลำโพงหรือตัวรับสัญญาณด้วยแปรงขนนุ่มขนาดเล็ก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแปรงที่ใช้สะอาดและแห้ง

 

ตรวจสอบเสียงบนอุปกรณ์ของคุณ

ไปที่การตั้งค่า > เสียง (หรือการตั้งค่า > เสียงและการสั่น) แล้วลากแถบเลื่อนเสียงเรียกเข้าและเสียงเตือนไปมาสองสามครั้ง หากคุณไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยหรือหากปุ่มลำโพงของคุณบนแถบเลื่อนเสียงเรียกเข้าและเสียงเตือนจางลง แสดงว่าลำโพงของคุณอาจต้องเข้ารับบริการ ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple เพื่อขอความช่วยเหลือสำหรับ iPhone, iPad หรือ iPod touch

 

ลองโทรออก

หากคุณได้ยินเสียง ให้ลองโทรออกด้วย iPhone และเปิดสปีกเกอร์โฟน สำหรับ iPad หรือ iPod touch ให้โทร FaceTime หากคุณยังไม่ได้ยินเสียง หรือได้ยินเสียงซ่าหรือเสียงแตก แสดงว่าปัญหาอยู่ที่เครือข่ายหรือการรับสัญญาณของคุณ ลองโทรอีกครั้งภายหลัง หรือโทรจากตำแหน่งอื่น

FaceTime อาจไม่สามารถใช้งานได้ในบางประเทศหรือบางภูมิภาค

 

วันที่เผยแพร่: