หากไมโครโฟนบน iPhone, iPad และ iPod touch ใช้งานไม่ได้

หากเสียงไม่ชัดระหว่างโทรศัพท์หรือโทร FaceTime หรือหาก Siri ไม่สามารถตรวจพบเสียงของคุณได้ ให้ดูสิ่งที่ควรทำ

เมื่อใช้อุปกรณ์ iOS คุณอาจพบกับปัญหาใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ในขณะที่คุณโทรศัพท์ ใช้ FaceTime หรือ Siri หรือเล่นเสียงที่บันทึก

 • ผู้อื่นไม่ได้ยินเสียงคุณระหว่างโทรศัพท์หรือโทร FaceTime
 • ผู้อื่นได้ยินเสียงคุณไม่ชัดระหว่างโทรศัพท์หรือโทร FaceTime
 • Siri บอกว่า "ฉันไม่เข้าใจสิ่งที่คุณพูด" หรือไม่ได้ยินคำขอหรือได้ยินคำขอของคุณเพียงบางส่วน
 • เมื่อเล่นเสียงที่บันทึกไว้ คุณได้ยินเสียงไม่ชัด หรือคุณไม่ได้ยินเสียงเลย 
 • คุณไม่สามารถเปลี่ยนแหล่งสัญญาณเสียงระหว่างโทรศัพท์ได้

ทดสอบไมโครโฟนบนอุปกรณ์ของคุณ

หากต้องการทราบว่ามีปัญหาเกิดขึ้นกับไมโครโฟนบนอุปกรณ์ของคุณ แต่ไม่ใช่เพราะการเชื่อมต่อเซลลูลาร์หรือแอพที่คุณใช้อยู่หรือไม่ ให้ทดสอบไมโครโฟนแต่ละตัว ตำแหน่งของไมโครโฟนจะแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์ คุณสามารถใช้ข้อมูลทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์เพื่อค้นหาไมโครโฟน

เมื่อคุณทดสอบไมโครโฟน ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ iOS ของคุณไม่ได้เชื่อมต่ออยู่กับชุดหูฟังแบบมีสายหรือไร้สาย

iPhone

iPhone ของคุณมีไมโครโฟนมากกว่าหนึ่งตัว

หากต้องการทดสอบไมโครโฟนหลักที่ด้านล่างสุดของ iPhone ให้เปิดเสียงบันทึก แล้วแตะไอคอนบันทึก จากนั้นพูดใส่ไมโครโฟน แล้วแตะไอคอนเล่นเพื่อเล่นเสียงที่บันทึก คุณควรได้ยินเสียงของคุณได้อย่างชัดเจน

หากต้องการทดสอบไมโครโฟนหน้า ให้เปิดแอพกล้องแล้วบันทึกวิดีโอโดยใช้กล้องหน้า หากต้องการทดสอบไมโครโฟนหลัง ให้เปิดแอพกล้องแล้วบันทึกวิดีโอโดยใช้กล้องหลัง เมื่อเล่นวิดีโอ คุณควรได้ยินเสียงของคุณอย่างชัดเจน

หากเสียงของคุณเบาเมื่อคุณกำลังโทรศัพท์ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรปิดกั้นหรือบังไมโครโฟนด้านหลัง

หาก Siri ไม่ได้ยินเสียงคุณ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวรับสัญญาณและไมโครโฟนด้านหน้าที่อยู่ด้านบน iPhone ไม่ถูกบังหรือมีสิ่งสกปรก

iPad

หากต้องการทดสอบไมโครโฟนบน iPad ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรมาบังไมโครโฟน แล้วเปิดเสียงบันทึกและแตะไอคอนบันทึก พูดใส่ไมโครโฟน แล้วแตะไอคอนเล่นเพื่อเล่นเสียงที่บันทึก คุณควรได้ยินเสียงของคุณได้อย่างชัดเจน ดูว่าไมโครโฟนอยู่ที่ส่วนใดบน iPad ของคุณ

iPod touch

หากต้องการทดสอบไมโครโฟนบน iPod touch ให้เปิดเสียงบันทึก แตะไอคอนบันทึก พูดใส่ไมโครโฟน แล้วแตะไอคอนเล่นเพื่อเล่นเสียงที่บันทึก คุณควรได้ยินเสียงของคุณได้อย่างชัดเจน

ดูข้อมูลช่วยเหลือ

หากคุณยังคงประสบปัญหาหลังจากที่ทดสอบไมโครโฟนบนอุปกรณ์ ให้ลองทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. ถอดสายอุปกรณ์เสริมแล้วถอดชุดหูฟังบลูทูธทั้งหมดออก
 2. หลีกเลี่ยงไม่ให้นิ้วหรือเคสปิดกั้นไมโครโฟนเมื่อถืออุปกรณ์หรือบันทึกวิดีโอ
 3. ถอดอุปกรณ์ป้องกันหน้าจอ ฟิล์ม หรือเคสที่บังไมโครโฟนหรือตัวรับสัญญาณของ iPhone ออก
 4. กำจัดเศษฝุ่นผงออกจากไมโครโฟนหรือตัวรับสัญญาณของ iPhone
 5. รีสตาร์ทอุปกรณ์ของคุณ
 6. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมี iOS เวอร์ชั่นล่าสุด

หากคุณลองทำตามขั้นตอนเหล่านี้แล้วผู้อื่นยังคงได้ยินเสียงของคุณไม่ชัดในระหว่างโทรศัพท์หรือโทร FaceTime หรือ Siri ไม่ได้ยินคำขอของคุณ โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple

FaceTime อาจไม่สามารถใช้งานได้ในบางประเทศหรือภูมิภาค

วันที่เผยแพร่: