iPhoto: ปัญหากับไดรฟ์ที่มีรูปแบบ FAT32

หากคุณเก็บคลัง iPhoto ของคุณบนโวลุ่มที่มีรูปแบบเป็น FAT32 (ระบบไฟล์ที่ใช้กันทั่วไปบน PC ที่ใช้ Windows) คุณอาจพบปัญหาต่างๆ รวมถึงประสิทธิภาพไม่ดีหรือข้อมูลสูญหาย ภาพอ้างอิงที่เก็บไว้บนโวลุ่ม FAT32 อาจออฟไลน์เป็นระยะอีกด้วย นอกจากนี้ การเก็บคลัง iPhoto บนเครือข่ายแทนที่จะเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณยังทำให้ประสิทธิภาพไม่ดีหรือข้อมูลสูญหายได้

ควรเก็บคลัง iPhoto ไว้บนไดรฟ์ Mac OS X แบบขยายที่ติดตั้งไว้ภายในเครื่องเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

 

ไดรฟ์ภายนอกจำนวนมากจะมาพร้อมกับการฟอร์แมตล่วงหน้าเป็น FAT32 โปรดใช้ดิสก์ยูทิลิตี้เพื่อฟอร์แมตฮาร์ดไดรฟ์ภายนอกใหม่ให้เป็น Mac OS X แบบขยายก่อนจะใช้กับ iPhoto สำหรับคำแนะนำวิธีทำ โปรดทำตามขั้นตอนใน ฟอร์แมตไดรฟ์ภายนอกให้เป็น Mac OS แบบขยายก่อนใช้กับ Aperture

 

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: