เกี่ยวกับการสูญหายของข้อมูลหลังจากที่คุณกู้คืน iPhone, iPad หรือ iPod touch ด้วยข้อมูลสำรอง iCloud

หากคุณสังเกตว่ามีข้อมูลสูญหายไปหลังจากที่คุณกู้คืน iPhone, iPad หรือ iPod touch ด้วยข้อมูลสำรอง iCloud ดูเพิ่มเติม 

สิ่งที่คุณสามารถตรวจสอบได้

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้กู้คืนอุปกรณ์ iOS จากข้อมูลสำรอง iCloud ของคุณอย่างถูกต้อง เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้ iCloud การดำเนินการจะไม่เหมือนกับการกู้คืนจากข้อมูลสำรอง iCloud ดูวิธีการกู้คืนจากข้อมูลสำรอง iCloud 
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลสำรอง iCloudมีข้อมูลที่สูญหายไป หากคุณกู้คืน iPad จากข้อมูลสำรอง iPhone หรือในทางกลับกัน ข้อมูลบางอย่างจะไม่กู้คืน
  • หากแอพขอรหัสผ่าน Apple ID ในระหว่างขั้นตอนการกู้คืน ให้ตรวจสอบว่าคุณป้อนรหัสผ่านแล้ว แอพและบริการบางอย่างเช่น App Store ต้องใช้รหัสผ่านของคุณก่อนจึงจะสามารถกู้คืนคอนเทนต์ที่ซื้อได้ หากคุณซื้อคอนเทนต์โดยใช้ Apple ID หลายบัญชี ให้ป้อนรหัสผ่านสำหรับแต่ละ Apple ID เมื่อระบบแจ้งให้ป้อน
  • หากกระบวนการกู้คืนใช้เวลานานกว่าจะเสร็จ หรือหากคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด ให้ดูสิ่งที่ควรทำ
  • นอกจากนี้คุณยังสามารถตรวจสอบเพื่อดูว่าคุณมีข้อมูลสำรอง iTunes ที่อาจมีข้อมูลที่สูญหายไปหรือไม่
  • ในบางครั้งกระบวนการกู้คืนอาจดูเหมือนเสร็จสมบูรณ์แล้ว แต่อุปกรณ์ของคุณยังคงดาวน์โหลดข้อมูลในเบื้องหลังอยู่ หากต้องการตรวจสอบว่าอุปกรณ์ยังดาวน์โหลดในเบื้องหลังหรือไม่ ให้แตะการตั้งค่า > [ชื่อของคุณ] > iCloud > ข้อมูลสำรอง iCloud หากอุปกรณ์ของคุณยังคงดำเนินการกู้คืนอยู่ คุณจะเห็นข้อความว่า "กู้คืน [อุปกรณ์] เครื่องนี้อยู่ในตอนนี้ และจะสำรองข้อมูลตอนที่เครื่องกู้คืนเสร็จสิ้นโดยอัตโนมัติ"

    iPhone ที่แสดงข้อมูลสำรอง iCloud ที่เปิดอยู่

ต้องการดูเพิ่มเติมใช่ไหม โปรดอ่านต่อไปเพื่อค้นหาว่ามีอะไรอยู่ในข้อมูลสำรอง iCloud บ้าง

เกี่ยวกับแอพ เพลง ภาพยนตร์ และรายการทีวี

ข้อมูลสำรอง iCloud ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการซื้อจากแอพ Apple Music, แอพ Apple TV, แอพ Apple Books, แอพ Apple Podcasts และ App Store หลังจากที่คุณกู้คืนจากข้อมูลสำรอง iCloud สื่อที่คุณซื้อจะดาวน์โหลดจากบริการของ Apple อีกครั้งให้โดยอัตโนมัติ ความพร้อมให้บริการของการดาวน์โหลดซ้ำจะแตกต่างกันไปตามประเทศหรือภูมิภาค สินค้าที่เคยซื้ออาจไม่มีให้บริการหากมีการขอเงินคืนหรือสินค้าไม่มีจำหน่ายในร้านแล้ว ภาพยนตร์บางเรื่องที่เคยซื้ออาจไม่มีให้ดาวน์โหลดซ้ำจาก Apple TV ได้อีก

สำหรับแอพของบริษัทอื่นบางแอพ คุณอาจต้องดาวน์โหลดข้อมูลจากผู้ให้บริการแอพนั้นอีกครั้ง

ถ้าคุณใช้ iTunes Match เพื่อดาวน์โหลดเพลง อัลบั้ม หรือเพลย์ลิสต์ที่ตรงกันหรืออัพโหลดไว้ก่อนหน้านี้ไปยังอุปกรณ์ของคุณ ให้ซิงค์อุปกรณ์ของคุณบนคอมพิวเตอร์ที่มีคอนเทนต์ของคุณเพื่อกู้คืนสื่อที่ไม่ได้ซื้อจาก iTunes Store หรือไม่สามารถใช้ได้ผ่าน iTunes Match

หากต้องการกู้คืนคอนเทนต์ที่โดยใช้ Apple ID อื่น ให้ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ที่เชื่อมโยงกับการซื้อนั้น

เกี่ยวกับรูปภาพของคุณ

เมื่อคุณใช้รูปภาพ iCloud รูปภาพและวิดีโอจะอัพโหลดไปยัง iCloud โดยอัตโนมัติ ซึ่งจะไม่รวมอยู่ในการสำรองข้อมูลตอนกลางคืน หลังจากที่คุณกู้คืนอุปกรณ์ของคุณจากข้อมูลสำรอง iCloud แล้ว ให้เชื่อมต่อ Wi-Fi ไว้อยู่เสมอเพื่อให้รูปภาพและวิดีโอเริ่มต้นดาวน์โหลดได้

หากคุณไม่ได้เปิดรูปภาพ iCloud ข้อมูลสำรอง iCloud อาจมีรูปภาพและวิดีโอในแอพรูปภาพหรือในม้วนฟิล์มของคุณ หากไม่แน่ใจว่าคุณเปิดคลังรูปภาพ iCloud แล้วหรือยังในระหว่างที่ทำการสำรองข้อมูล หลังจากที่กู้คืนอุปกรณ์ ให้ตรวจสอบที่การตั้งค่า > [ชื่อของคุณ] >iCloud > รูปภาพ หากรูปภาพ iCloud เปิดอยู่ แสดงว่ารูปภาพได้รับการจัดเก็บไว้ในรูปภาพ iCloud

หากรูปภาพและวิดีโอรวมอยู่ในข้อมูลสำรอง ก็จะดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์ iOS ในเบื้องหลังเมื่อคุณดำเนินการกู้คืน เชื่อมต่อกับ Wi-Fi ไว้ตลอดจนกว่ากระบวนการจะเสร็จสิ้น เวลาที่ใช้เพื่อกู้คืนนั้นขึ้นอยู่กับขนาดของข้อมูลสำรองและความเร็วของเครือข่าย Wi-Fi ของคุณ

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับiCloud สำรองข้อมูลอะไรบ้าง และ วิธีการซิงค์รูปภาพจากคอมพิวเตอร์

เกี่ยวกับ iCloud Drive

ถ้าคุณใช้ iCloud Drive เอกสารของคุณจะไม่รวมอยู่ในข้อมูลสำรอง iCloud เอกสารดังกล่าวยังคงอัพเดทและพร้อมใช้งานในอุปกรณ์ของคุณเสมอเพราะยังคงอยู่ใน iCloud หากคุณต้องการบันทึกไฟล์ iWork ของคุณด้วยตัวเอง คุณสามารถบันทึกไฟล์เหล่านั้นไว้ใน Mac หรือ PC ได้

หากคุณไม่พบเอกสาร iWork หลังจากที่กู้คืนอุปกรณ์ ให้ไปที่ iCloud.com แล้วตรวจสอบในแอพ iCloud Drive

เกี่ยวกับข้อมูลในแอพปฏิทินและแอพรายชื่อ

เมื่อข้อมูลของแอพปฏิทินและแอพรายชื่อถูกกู้คืนจากข้อมูลสำรอง iCloud การตั้งค่าต่างๆ และข้อมูลเก่าของคุณจะถูกกู้คืนก่อน จากนั้น iCloud จะส่งข้อมูลของแอพปฏิทินและแอพรายชื่อซึ่งอัพเดทแล้วไปที่อุปกรณ์ของคุณ โดยเขียนทับข้อมูลเก่า การอัพเดทนี้จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ และมักจะเกิดขึ้นก่อนที่คุณจะสังเกตเห็นข้อมูลเก่า

เกี่ยวกับข้อมูลในแอพเมลและแอพโน้ต

เนื่องจากแอพเมลอยู่ใน iCloud อยู่แล้ว ข้อมูลส่วนนี้ก็จะไม่รวมอยู่ในข้อมูลสำรอง iCloudข้อมูลสำรอง iCloud จะมีการตั้งค่าสำหรับบัญชีอีเมล iCloud และบัญชีอีเมลบัญชีอื่นๆ ในอุปกรณ์ของคุณ หลังจากที่คุณกู้คืนจากข้อมูลสำรอง iCloud แล้ว iCloud และผู้ให้บริการอีเมลรายอื่นๆ จะแทนที่ข้อความอีเมลที่มีอยู่ของคุณ เพื่อให้คุณสามารถทำงานต่อจากที่ค้างไว้ได้

หากคุณตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณให้จัดเก็บข้อมูลของแอพโน้ตใน iCloud ไว้ iCloud จะส่งโน้ตเหล่านั้นไปที่อุปกรณ์ของคุณหลังจากดำเนินการกู้คืนเสร็จสิ้น หากต้องการค้นหาตัวเลือกพื้นที่เก็บข้อมูลสำหรับแอพโน้ตใน iOS 10.3 ขึ้นไป ให้แตะการตั้งค่า > [ชื่อของคุณ] > iCloud

ข้อมูลในแอพโน้ตที่จัดเก็บไว้โดยบริการของผู้ให้บริการรายอื่น (เช่น Microsoft Exchange) จะไม่ถูกสำรองข้อมูลไปยัง iCloud โปรดติดต่อผู้ให้บริการรายดังกล่าวสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเรียกคืนข้อมูล

เกี่ยวกับข้อมูลของแอพข้อความและเสียงบันทึก

ด้วยข้อความใน iCloud และเสียงบันทึกใน iCloud* ข้อความตัวอักษรและการบันทึกเสียงของคุณจะอัพโหลดไปยัง iCloud โดยอัตโนมัติ โดยรูปภาพและวิดีโอจะไม่รวมอยู่ในข้อมูลสำรองของคุณ หลังจากที่คุณกู้คืนอุปกรณ์ของคุณจากข้อมูลสำรอง iCloud แล้ว ให้เชื่อมต่อ Wi-Fi ไว้อยู่เสมอเพื่อให้ข้อความตัวอักษรและการบันทึกเสียงของคุณสามารถดาวน์โหลดได้

หากคุณปิดแอพข้อความใน iCloud ข้อความตัวอักษรและไฟล์แนบจะไม่อัพโหลดโดยอัตโนมัติอีกต่อไป แต่จะบันทึกไว้ในข้อมูลสำรอง iCloud ครั้งต่อไป และดาวน์โหลดอยู่ในพื้นหลังเมื่อคุณกู้คืนข้อมูล เชื่อมต่อกับ Wi-Fi ไว้ตลอดจนกว่ากระบวนการจะเสร็จสิ้น เวลาที่ใช้เพื่อกู้คืนนั้นขึ้นอยู่กับขนาดของข้อมูลสำรองและความเร็วของเครือข่าย Wi-Fi ของคุณ

ในบางครั้ง หากคุณกู้คืนอุปกรณ์จากข้อมูลสำรองของอุปกรณ์ประเภทอื่น ข้อความและเสียงบันทึกจะไม่กู้คืน ตัวอย่างเช่น หากคุณใช้ข้อมูลสำรอง iPad เพื่อกู้คืน iPhone ข้อความและเสียงบันทึกอาจไม่ปรากฏใน iPhone

หากข้อมูลยังคงสูญหายหลังจากที่คุณกู้คืน คุณสามารถลองกู้คืนจากข้อมูลสำรองอื่นใน iCloud หรือในคอมพิวเตอร์ของคุณ ควรสำรองข้อมูลปัจจุบันบนคอมพิวเตอร์ก่อนที่จะกู้คืนจากข้อมูลสำรอง iCloud เสมอ

*หากคุณใช้ iOS 11 หรือเวอร์ชั่นก่อนหน้า หรือใช้ macOS High Sierra หรือเวอร์ชั่นก่อนหน้า เสียงบันทึกของคุณจะรวมอยู่ในข้อมูลสำรอง iCloud ไม่ใช่ iCloud

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: