ไม่เห็นเครื่องสถานีฐาน AirPort หรือปรากฏ "เกิดข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิด" ใน AirPort Utility 6.3

สถานีฐาน AirPort ที่ปรากฏในเวอร์ชันก่อนหน้าของ AirPort Utility อาจไม่ปรากฏใน AirPort Utility 6.3 สำหรับ OS X สถานีฐาน AirPort ถูกตรวจพบ แต่การแจ้งเตือนนี้อาจปรากฏขึ้นระหว่างการตั้งค่า: "เกิดข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิด โปรดลองอีกครั้ง"

ขั้นตอนสำหรับ OS X Lion หรือ Mountain Lion

อาจเป็นเช่นนี้ได้หากปิดใช้งาน IPv6 หากต้องการเปิดใช้งาน IPv6 สำหรับอินเทอร์เฟซเครือข่ายของคุณ:

  1. เลือกเมนู Apple () > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิก เครือข่าย
  2. หากไอคอนล็อกปรากฏที่มุมซ้ายล่าง คลิกที่ไอคอนนั้นและใส่ชื่อและรหัสผ่านผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อปลดล็อกหน้าต่าง
  3. คลิกบริการเครือข่ายของคุณ (Wi-Fi หรือ Ethernet) ในรายการ แล้วคลิก ขั้นสูง
  4. คลิกแท็บ TCP/IP
  5. เลือก ในพื้นที่เชื่อมต่อเท่านั้น จากเมนูป๊อปอัพ กำหนดค่า IPv6
  6. คลิก ตกลง
  7. คลิก ปรับใช้

ตอนนี้อุปกรณ์ AirPort ควรปรากฏใน AirPort Utility แล้ว

เรียนรู้เพิ่มเติม

ส่วนขั้นตอนของ AirPort Utility สำหรับ iOS โปรดดู บทความนี้

วันที่เผยแพร่: