เครื่องสถานีฐาน AirPort ไม่ปรากฏใน AirPort Utility 1.3 สำหรับ iOS

เครื่องสถานีฐาน AirPort ที่ปรากฏใน AirPort Utility รุ่นก่อนหน้าอาจไม่ปรากฏใน AirPort Utility 1.3 สำหรับ iOS

ไม่ปรากฏเครื่องสถานีฐาน AirPort ที่กำหนดค่าไว้ก่อนหน้านี้

หากเครื่องสถานีฐาน AirPort ของคุณเคยกำหนดค่าไว้ก่อนหน้านี้ และคุณยังไม่ได้รีเซ็ตเครื่อง โปรดรีสตาร์ทอุปกรณ์ iOS ของคุณแล้วดูว่าเครื่องสถานีฐาน AirPort ปรากฏใน AirPort Utility 1.3 สำหรับ iOS หรือไม่

หากต้องการรีสตาร์ท กดปุ่ม พัก/ปลุก ค้างไว้ประมาณสามวินาที จนกว่าแถบเลื่อนสีแดง "เลื่อนเพื่อปิดเครื่อง" จะปรากฏขึ้น แล้วเลื่อนแถบเลื่อนนั้น


ไม่ปรากฏเครื่องสถานีฐาน AirPort ใหม่หรือเครื่องที่รีเซ็ต (กู้คืนเป็นค่าติดตั้งเริ่มต้น)

หากคุณตั้งค่าเครื่องสถานีฐาน AirPort ใหม่หรือเครื่องที่รีเซ็ต จะไม่ปรากฏใน AirPort Utility สำหรับ iOS จนกว่าจะได้รับการกำหนดค่าในค่าติดตั้ง Wi-Fi:

  1. แตะ ค่าติดตั้ง จากนั้นแตะ Wi-Fi
  2. ภายใต้แท็บ "ตั้งค่าเครื่องสถานีฐาน AirPort" แตะชื่อเครื่องสถานีฐานของคุณ
  3. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

เรียนรู้เพิ่มเติม

สำหรับขั้นตอน AirPort Utility 6.3 สำหรับ OS X โปรดดู บทความนี้

วันที่เผยแพร่: