อุปกรณ์ของบุคคลที่สามบางชนิดอาจไม่เห็นเครือข่าย Wi-Fi ของเครื่องสถานีฐาน AirPort ความเร็ว 5GHz

อุปกรณ์ Wi-Fi ของบุคคลที่สามบางชนิดอาจไม่เห็นเครือข่าย Wi-Fi ความเร็ว 5GHz ที่ให้บริการโดยเครื่องสถานีฐาน AirPort

บทความนี้ถูกเก็บถาวรและไม่ได้รับการอัพเดทจาก Apple อีกต่อไป

ในประเทศและภูมิภาคส่วนใหญ่ ตามข้อกำหนดของรัฐบาล ช่อง Wi-Fi ความเร็ว 5GHz ส่วนใหญ่ สามารถใช้งานได้โดยอุปกรณ์ที่รองรับคุณสมบัติที่เรียกว่า Dynamic Frequency Selection (DFS) เท่านั้น ซึ่งทำให้อุปกรณ์ Wi-Fi สามารถหลีกเลี่ยงการรบกวนการติดตั้งเรดาร์ได้ เพื่อให้มีสามารถเข้าใช้งานช่องต่างๆ เหล่านั้นได้ เครื่องสถานีฐาน AirPort รุ่นที่มีการแก้ไขในภูมิภาคจำนวนมากจึงรองรับ DFS เมื่อกำหนดค่าให้เลือกช่องโดยอัตโนมัติ เครื่องสถานีฐาน AirPort ของคุณอาจเลือกช่องที่ต้องการการรองรับ DFS อุปกรณ์ Wi-Fi บุคคลที่สามบางชนิดไม่รองรับ DFS จึงถูกห้ามไม่ให้ใช้ช่องเหล่านั้น หากเครื่องสถานีฐาน AirPort ของคุณเลือกช่องที่อุปกรณ์ Wi-Fi บุคคลที่สามของคุณไม่สามารถใช้ได้ อุปกรณ์ Wi-Fi บุคคลที่สามของคุณจะไม่สามารถเห็นหรือเชื่อมต่อกับเครื่องสถานีฐาน AirPort ของคุณได้

หากต้องการเปิดใช้อุปกรณ์ Wi-Fi บุคคลที่สามของคุณให้เห็นเครือข่าย Wi-Fi ความเร็ว 5GHz ของเครื่องสถานีฐาน AirPort ให้ตั้งค่าช่อง 5GHz ของเครื่องสถานีฐานของคุณไปยังช่องที่อุปกรณ์ Wi-Fi บุคคลที่สามของคุณรองรับ:

  1. เปิดยูทิลิตี้ AirPort ที่อยู่ในแอพพลิเคชั่น > ยูทิลิตี้
  2. เลือกเครื่องสถานีฐานที่คุณต้องการจะตั้งค่า จากนั้นเลือก แก้ไข
  3. คลิก ไร้สาย จากนั้นคลิก ตัวเลือกไร้สาย
  4. โปรดสังเกตช่อง 5GHz ที่เครื่องสถานีฐาน AirPort ของคุณกำลังใช้อยู่และเลือกช่องที่ต่างออกไป จากเมนูป๊อปอัพ ช่อง สำหรับช่อง 5 GHz ช่องที่แสดงไว้ในเมนูป๊อปอัพคือช่องที่ไม่ใช่ DFS และน่าจะรองรับโดยอุปกรณ์ Wi-Fi ของบุคคลที่สามได้หลายหลายที่สุด

สิ่งสำคัญ: เมื่อคุณตั้งค่าช่อง 5GHz ของเครื่องสถานีฐาน AirPort ของคุณด้วยตนเอง คุณอาจพบคลื่นรบกวนได้ หากเป็นเช่นนี้ คุณจะต้องลองใช้ช่องอื่นจนกว่าคุณจะพบช่องที่ชัดเจน

หากคุณเปลี่ยนช่องเครื่องสถานีฐาน AirPort คุณก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนช่องบนคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: