GarageBand สำหรับ iOS และ OS X: แทร็กอาจเงียบเสียง

หากคุณสร้างหรือทำสำเนาแทร็ก ให้แยกแทร็กนั้นแทร็กเดียวแล้วเลือก เลิกทำ (ซึ่งเลิกทำจะเป็นการสร้างหรือทำสำเนาแทร็ก) แทร็กอื่นทั้งหมดจะเงียบเสียง

เพื่อแก้ไขปัญหานี้ ให้แยกแทร็กทั้งหมดที่คุณอยากฟัง

เอกสารนี้จะมีการอัปเดตเมื่อมีข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: