GarageBand สำหรับ iOS: เสียงเพี้ยนเมื่อใช้ Audiobus และอุปกรณ์หลายช่องทาง

เมื่อใช้ Audiobus เพื่อบันทึก GarageBand จากแอปพลิเคชั่นที่เปิดใช้งาน Audiobus ในบางสถานการณ์ เสียงอาจเพี้ยนหลังจากเชื่อมต่อกับอินเทอร์เฟซเสียงหลายช่องทาง

แอปพลิเคชั่นที่เปิดใช้งาน Audiobus จำเป็นต้องอัปเดต ตรวจสอบกับผู้ผลิตสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: