GarageBand สำหรับ iOS: เสียงเพี้ยนเมื่อใช้ Audiobus และอุปกรณ์หลายช่องทาง

เมื่อใช้ Audiobus เพื่อบันทึก GarageBand จากแอปพลิเคชั่นที่เปิดใช้งาน Audiobus ในบางสถานการณ์ เสียงอาจเพี้ยนหลังจากเชื่อมต่อกับอินเทอร์เฟซเสียงหลายช่องทาง

แอปพลิเคชั่นที่เปิดใช้งาน Audiobus จำเป็นต้องอัปเดต ตรวจสอบกับผู้ผลิตสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: