GarageBand สำหรับ iOS 1.4 หรือใหม่กว่า: อาจมีเสียงดังเปาะ ดังคลิก หรือสัญญาณขาดหายกับ Audiobus

เมื่อใช้ GarageBand สำหรับ iOS 1.4 หรือใหม่กว่า ที่มี Audiobus คุณอาจได้ยินเสียงดังเปาะ ดังคลิก หรือสัญญาณเสียงขาดหาย ปัญหานี้อาจเกิดเมื่อใช้แอปพลิเคชั่นที่มีการประมวลผลมากๆ ด้วยขนาดบัฟเฟอร์เท่ากับ 25 เฟรม

การเปลี่ยนไปเป็น 512 เฟรมใน Audiobus ควรจะแก้ปัญหานี้ได้

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: