GarageBand สำหรับ iOS 1.4 หรือใหม่กว่า: อาจมีเสียงดังเปาะ ดังคลิก หรือสัญญาณขาดหายกับ Audiobus

เมื่อใช้ GarageBand สำหรับ iOS 1.4 หรือใหม่กว่า ที่มี Audiobus คุณอาจได้ยินเสียงดังเปาะ ดังคลิก หรือสัญญาณเสียงขาดหาย ปัญหานี้อาจเกิดเมื่อใช้แอปพลิเคชั่นที่มีการประมวลผลมากๆ ด้วยขนาดบัฟเฟอร์เท่ากับ 25 เฟรม

การเปลี่ยนไปเป็น 512 เฟรมใน Audiobus ควรจะแก้ปัญหานี้ได้

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: