MacBook Air (11 นิ้ว กลางปี 2012): การเตือน "เพิ่มพื้นที่ว่างบนไดรฟ์ C" ระหว่างการอัปเกรด Windows 8

เมื่ออัปเกรดจาก Windows 7 เป็น Windows 8 ข้อความ "เพิ่มพื้นที่ว่างบนไดรฟ์ C" อาจปรากฏขึ้นบนคอมพิวเตอร์ MacBook Air (11 นิ้ว กลางปี 2012) ที่มีแฟลชไดรฟ์ 64GB

ให้ใช้การติดตั้ง Windows 8 เวอร์ชั่นเต็มแทนเวอร์ชั่นอัปเกรด เวอร์ชั่นอัปเกรดจะติดตั้งไม่ได้เพราะแฟลชไดรฟ์ 64GB สามารถจัดสรรพื้นที่ว่างสำหรับพาร์ติชั่น Windows ให้เพียง 34GB เท่านั้น ซึ่งไม่เพียงพอที่จะเอื้อต่อการติดตั้งการอัปเกรด 

เพื่อติดตั้งเวอร์ชั่นเต็มของ Windows 8:

  1. ให้สำรองข้อมูลของคุณจากพาร์ติชั่น Windows
  2. จากเมนู ไปที่ ให้เลือก ยูทิลิตี้
  3. คลิกสองครั้งบนตัวช่วย Boot Camp
  4. คลิก ดำเนินการต่อ จากนั้นทำเครื่องหมายถูกถัดจาก "ลบ Windows 7 หรือเวอร์ชั่นที่ใหม่กว่า" เพื่อลบพาร์ติชั่น Windows 7 ที่มีอยู่ คำเตือน: การดำเนินการนี้จะลบพาร์ติชั่น Windows 7 ของคุณที่มีอยู่ ต้องให้แน่ใจว่าคุณได้สำรองข้อมูลก่อนทำขั้นตอนนี้
  5. ใช้ตัวช่วย Boot Camp เพื่อติดตั้งเวอร์ชั่นเต็มของ Windows 8
  6. เมื่อการติดตั้งสมบูรณ์แล้ว ให้กู้คืนข้อมูลของคุณจากข้อมูลสำรอง

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

แก้ไขล่าสุด:
เป็นประโยชน์ไหม
มี 60% คนเห็นว่าเป็นประโยชน์

ข้อมูลการสนับสนุนผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม

ไทย