MacBook Pro (13 นิ้ว ปลายปี 2012): หน้าจอบิดเบี้ยวหรือหน้าจอเป็นสีดำระหว่างการติดตั้ง Windows 8

เมื่อติดตั้ง Microsoft Windows 8 บน MacBook Pro (13 นิ้ว ปลายปี 2012) โดยใช้ Boot Camp อาจมีหน้าจอเป็นสีดำหรือบิดเบี้ยวพร้อมแถบสีน้ำเงินปรากฏขึ้น ระหว่างขั้นตอนการติดตั้ง Windows ที่เป็นเช่นนี้เพราะตัวติดตั้ง Windows ไม่มีไดรเวอร์ที่จำเป็นสำหรับ Mac รุ่นนี้

คุณจะต้องเริ่มต้นการติดตั้ง Windows 8 ของคุณอีกครั้งและทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อแก้ปัญหานี้ ขั้นตอนต่างๆ จะเกี่ยวข้องกับการสร้างสื่อ USB ที่มีซอฟต์แวร์สนับสนุน Boot Camp ล่าสุดสำหรับ Windows (ไดรเวอร์) เพื่อให้คุณเชื่อมต่อ Mac ระหว่างขั้นตอนการติดตั้ง

 1. ใน OS X เลือก ยูทิลิตี้ จากเมนู ไป
 2. เปิดผู้ช่วย Boot Camp
 3. คลิก ดำเนินการต่อ
 4. หากคุณใช้ภาพคัดลอกที่ดาวน์โหลด (ISO) ของ Windows 8 ให้คลิกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจาก "สร้างดิสก์ติดตั้ง Windows 7 หรือใหม่กว่า" เพื่อให้มีเครื่องหมายเลือกที่กล่องกาเครื่องหมายนั้น
 5. เพื่อติดตั้ง Windows ให้คลิกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจาก "ติดตั้ง Windows 7 หรือเวอร์ชั่นที่ใหม่กว่า" เพื่อให้มีเครื่องหมายเลือกที่กล่องกาเครื่องหมายนั้น
 6. เพื่อสร้างสื่อ USB ที่มีตัวติดตั้ง ISO และไดรเวอร์ที่ถูกต้องสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้คลิกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจาก "ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์สนับสนุน Windows ล่าสุดจาก Apple" เพื่อให้มีเครื่องหมายเลือกที่กล่องกาเครื่องหมายนั้น
 7. คลิก ดำเนินการต่อ คุณจะถูกขอให้ต่อสื่อ USB (แฟลชไดรฟ์หรือฮาร์ดไดรฟ์) ที่สามารถติดตั้งซอฟต์แวร์สนับสนุน Windows (ไดรเวอร์) ได้ ข้อควรระวัง: ข้อมูลทั้งหมดบนสื่อ USB จะถูกลบระหว่างขั้นตอนนี้ ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำการสร้างสื่อให้สมบูรณ์ หากคุณต้องการสร้างสื่อการติดตั้งไดรเวอร์ของคุณเองโดยไม่ใช้ตัวช่วย Boot Camp ให้คลิก ที่นี่ และทำตามคำแนะนำบนหน้าดาวน์โหลด
 8. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำการติดตั้ง Windows 8 ให้สมบูรณ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู คู่มือการติดตั้ง Boot Camp 5

เรียนรู้เพิ่มเติม

คุณยังสามารถใช้แผ่น DVD Windows 8 เพื่อติดตั้ง Windows บนคอมพิวเตอร์ได้อีกด้วย หากคุณมีไดรฟ์ออปติคอล USB ภายนอก ซึ่งจำเป็นต้องทำขั้นตอนเพิ่มเติมจากขั้นตอนด้านบนนี้อีกเล็กน้อย

 1. ต่อออปติคอลไดรฟ์ภายนอกและใส่แผ่น DVD ติดตั้ง Windows ในไดรฟ์นั้น
 2. หลังจากไดรฟ์ปรากฏบนเดสก์ท็อปแล้ว ให้เลือก ยูทิลิตี้ จากเมนู ไป 
 3. เปิดตัวช่วย Boot Camp
 4. คลิก ดำเนินการต่อ
 5. คลิกกล่องที่อยู่ถัดจาก "ดาวน์โหลดซอฟท์แวร์สนับสนุน Windows ล่าสุดจาก Apple" และ "ติดตั้ง Windows 7 หรือเวอร์ชั่นที่ใหม่กว่า" เพื่อให้มีเครื่องหมายเลือกที่กล่องกาเครื่องหมายนั้น 
 6. คลิก ดำเนินการต่อ คุณจะถูกขอให้ต่อสื่อ USB (แฟลชไดรฟ์หรือฮาร์ดไดรฟ์) ที่สามารถติดตั้งซอฟต์แวร์สนับสนุน Windows (ไดรเวอร์) ได้ ข้อควรระวัง: ข้อมูลทั้งหมดบนสื่อ USB จะถูกลบระหว่างขั้นตอนนี้ ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำการสร้างสื่อให้สมบูรณ์ หากคุณต้องการสร้างสื่อการติดตั้งไดรเวอร์ของคุณเองโดยไม่ใช้ตัวช่วย Boot Camp ให้คลิก ที่นี่ และทำตามคำแนะนำบนหน้าดาวน์โหลด
 7. ให้สื่อ USB ที่มีไดรเวอร์เชื่อมต่อกับพอร์ต USB ของ Mac ไว้
 8. คุณจะถูกขอให้สร้างพาร์ติชั่นที่จะติดตั้ง Windows ใช้แถบเลื่อนเพื่อเลือกขนาดพาร์ติชั่นแล้วคลิก ติดตั้ง
 9. หลังจากสร้างพาร์ติชั่นเสร็จแล้ว Mac ของคุณจะรีสตาร์ท
 10. ให้รอจนได้ยินเสียงระฆังเริ่มต้นระบบ จากนั้นให้กดค้างปุ่ม ตัวเลือก จนกว่าคุณจะเห็นตัวเลือกไดรฟ์เริ่มต้นระบบ หมายเหตุ: การกดค้างปุ่ม ตัวเลือก ค้างไว้ จำเป็นสำหรับการติดตั้งแผ่น DVD ให้สำเร็จ MacBook Pro จะพยายามเริ่มต้นระบบไปที่สื่อ USB แทนที่จะเป็นแผ่น DVD หากไม่ได้กดค้างปุ่ม ตัวเลือกเมื่อมีเสียงระฆัง หากคุณไม่ได้ยินเสียงระฆังและหน้าจอเป็นสีดำ หรือคุณเห็นข้อความ "กดปุ่มใดก็ได้เพื่อเริ่มต้นระบบจากแผ่น CD หรือ DVD" หรือข้อความอื่น ให้ลองทำดังนี้:
  • ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยการกดปุ่มเปิดปิดค้างไว้ เมื่อคอมพิวเตอร์ปิด ให้กดปุ่มเปิดปิดอีกครั้งเพื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ กดค้างปุ่ม ตัวเลือก เมื่อได้ยินเสียงระฆังจนกว่าคุณจะเห็นตัวเลือกไดรฟ์เริ่มต้นระบบ
 11. คลิกไอคอน DVD Windows จากนั้นคลิกลูกศรขึ้นที่อยู่ข้างใต้ไอคอนนั้น
 12. ตอนนี้ Mac ของคุณจะเริ่มต้นระบบไปที่ตัวติดตั้ง Windows ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำการติดตั้ง Windows ให้สมบูรณ์

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: