หากบัญชี Exchange บน iPhone, iPad หรือ iPod touch เกิดข้อผิดพลาดจากการหมดเวลา

คำขอ ActiveSync ของไคลเอนต์อาจสร้างข้อผิดพลาดในชุด HTTP 500 ซึ่งข้อผิดพลาดเหล่านี้อาจทำให้อีเมล Exchange, ปฏิทิน หรือข้อมูลรายชื่อบนอุปกรณ์ iOS เกิดการรีโหลด หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบ ให้ดูวิธีการแก้ไขปัญหานี้สำหรับอุปกรณ์ของคุณ

บทความนี้มีไว้สำหรับผู้ดูแลระบบ Exchange Server หากคุณพบข้อผิดพลาดจากการหมดเวลาการเชื่อมต่อบน iPhone, iPad หรือ iPod touch ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ Exchange Server ของบริษัท

iPhone, iPad หรือ iPod touch อาจเกิดข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อจากเซิร์ฟเวอร์ตัวกลาง ซึ่งข้อผิดพลาดเหล่านี้จะเกิดขึ้นหากหมดเวลาการทำรายการก่อนที่เซิร์ฟเวอร์กล่องเมลและอุปกรณ์จะดำเนินเซสชั่นเสร็จ ในบางครั้ง Time to Live (TTL) หรือ Heartbeat Interval (HBI) บนเซิร์ฟเวอร์ตัวกลางจะสั้นกว่าระยะเวลาการทำรายการของ Exchange ActiveSync เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น อุปกรณ์และเซิร์ฟเวอร์กล่องเมลก็จะไม่สื่อสารกัน

ตรวจสอบการตั้งค่า TTL สำหรับเซิร์ฟเวอร์ตัวกลางระหว่างอุปกรณ์ iOS และเซิร์ฟเวอร์กล่องเมล ทั้งนี้ การทำรายการ ActiveSync จะล้มเหลวเมื่อการตั้งค่าเหล่านี้ไม่เกิน TTL สูงสุด

ระบุข้อผิดพลาด

เมื่อการทำรายการใช้เวลานานกว่าที่การตั้งค่าของ TTL อนุญาต ข้อผิดพลาดจะปรากฏบนอุปกรณ์ โดยอาจเป็นข้อผิดพลาด HTTP 500 หรือข้อผิดพลาดสถานะ 110ซึ่งข้อผิดพลาดเหล่านี้อาจทำให้ข้อมูลบัญชีในโฟลเดอร์นั้นเกิดการรีโหลด ตัวอย่างเช่น คำขอการซิงค์ข้อมูลปฏิทิน Exchange อาจทำให้เกิดขึ้นผิดพลาด 500 สองครั้งต่อเนื่องกัน เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น iOS จะขอให้ Exchange ส่งข้อมูลปฏิทินทั้งหมดในครั้งต่อไปที่มีการเชื่อมต่อกัน การดำเนินการนี้จะทำให้ iOS แทนที่แคชข้อมูลปฏิทินในเครื่อง

ตรวจสอบบันทึก ActiveSync เพื่อดูว่าข้อผิดพลาดประเภทใดที่ทำให้ข้อมูลเกิดการรีโหลด ตัวอย่างข้อผิดพลาด HTTP 500 ในบันทึก ActiveSync มีดังต่อไปนี้

Event Type: Error
Event Source: Server ActiveSync
Computer: Server

Description: Unexpected Exchange mailbox Server error: Server: [myserver.company.com] User: [user@company.com] HTTP status code: [500]. Verify that the Exchange mailbox Server is working correctly.

ดูวิธีระบุข้อผิดพลาด HTTP หรือข้อผิดพลาดสถานะในบันทึก Exchange

ตั้งค่า HBI ของเซิร์ฟเวอร์เป็น 59 นาที

HBI เป็นจำนวนเวลาที่ iOS คำนวณว่าควรจะใช้ไปเท่าใดระหว่าง Ping ไปยังเซิร์ฟเวอร์ หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบ Exchange Server ให้ตั้งค่า HBI ของเซิร์ฟเวอร์เป็น 59 นาที ดูวิธีปรับ HBI สำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

ยืนยันการหมดเวลาสำหรับไฟร์วอลล์เครือข่ายทั้งหมด

หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบหรือเครือข่าย ให้ตั้งค่าไฟร์วอลล์เครือข่ายทั้งหมดให้หมดเวลาที่ 30 นาทีขึ้นไป ทั้งนี้ค่าหมดเวลาเริ่มต้นสำหรับอุปกรณ์บางชนิดอาจต่ำเพียงห้านาทีเท่านั้น กำหนดให้กระบวนการ Ping และกระบวนการซิงค์อื่นๆ มีเวลาเพียงพอที่จะเดินทางไปกลับระหว่างกล่องจดหมาย ดูวิธีตั้งค่าและยืนยันการตั้งค่าไฟร์วอลล์เครือข่ายทั้งหมด

อัพเดทการตั้งค่า iPhone, iPad หรือ iPod touch

หากต้องการลดจำนวนข้อมูลที่ซิงค์กับอุปกรณ์ ให้ลดการตั้งค่าต่อไปนี้

  • จำนวนวันเมลที่จะเชื่อมข้อมูล
  • กรอบเวลา เชื่อมข้อมูลกิจกรรมปฏิทิน
  • ความถี่ที่อุปกรณ์ดึงข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ และความถี่ที่เซิร์ฟเวอร์ผลักข้อมูลไปยังอุปกรณ์

เอกสารนี้จะมีการอัปเดตเมื่อมีข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: