MacBook Pro พร้อมจอแสดงผล Retina: อย่าใช้แผ่นรองมือหรือฝาปิดปุ่ม

การวาง วัสดุ ใดๆ ไว้ที่ด้านบนของเคส (บริเวณแป้นพิมพ์และแผ่นรองมือ)  อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อจอแสดงผลเมื่อคุณปิดหน้าจอ  ซึ่งรวมถึงแผ่นรองมือหรือที่คลุมแป้นพิมพ์ และการใส่ฝาปิดปุ่มที่ด้านหลังเหนียวเพิ่มเติม

หากต้องการใช้การออกแบบที่บางเฉียบของ MacBook Pro ร่วมกับคอมพิวเตอร์ที่มีจอแสดงผล Retina ช่องระหว่างจอแสดงผลและเคสด้านบนจึงถูกออกแบบมาให้ชิดกัน อย่าใช้แผ่นรองมือ หรือฝาปิดปุ่ม เพราะความหนาที่เพิ่มขึ้นอาจรบกวน ตำแหน่งในการปิดที่ออกแบบไว้ สำหรับจอแสดงผล

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: