การป้อนตามคำบอกบนเครื่อง Mac ของคุณอาจไม่ทำงาน หากมีการกรองการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

เพื่อให้การป้อนตามคำบอกทำงาน จำเป็นต้องเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ของ Apple บางเครื่องโดยใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณ

การป้อนตามคำบอกอาจไม่ทำงาน หากเครื่อง Mac ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่ใช้ไฟร์วอลล์ พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ หรือซอฟต์แวร์กรองอินเทอร์เน็ตที่จะปิดกั้นการเข้าถึงเว็บไซต์ สอบถามผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถเข้าถึงที่อยู่ต่อไปนี้ได้

ที่อยู่ของเซิร์ฟเวอร์ พอร์ต
https://guzzoni.apple.com TCP พอร์ต 443

หากคุณต้องการใช้การป้อนตามคำบอกเมื่อคุณออฟไลน์อยู่ ให้เปิดใช้งานการป้อนตามคำบอกขั้นสูง ในบานหน้าต่าง ป้อนตามคำบอกและเสียงพูด ของการตั้งค่าระบบ ในขณะที่คุณยังคงเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตอยู่ หลังจากเสร็จสิ้นการตั้งค่าการป้อนตามคำบอกขั้นสูงแล้ว คุณสามารถใช้คุณสมบัติป้อนตามคำบอกได้แม้จะไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็ตาม

วันที่เผยแพร่: