iBooks Author: ไฟล์ที่บันทึกโดยอัตโนมัติอาจใหญ่กว่าที่คาดไว้

ผู้ใช้บางรายอาจสังเกตเห็นไฟล์ iBooks Author (.iba) ใหญ่กว่าที่คาดไว้ใน OS X Lion v10.7.4 และเวอร์ชั่นก่อนหน้า เนื่องจากวิธีการที่คุณลักษณะการบันทึกโดยอัตโนมัติของ Lion จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับไฟล์ของเวอร์ชั่นก่อนหน้า

ให้อัปเดตเป็น OS X เวอร์ชั่นล่าสุด

หลังจากอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณแล้ว ไฟล์ iBooks Author ที่มีอยู่ของคุณไม่ได้มีพื้นที่ลดลง แต่การแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมต่างๆ และไฟล์ใหม่ๆ จะไม่พบปัญหาเดิมกับขนาดไฟล์อีก หากคุณมีพื้นที่ดิสก์เหลือน้อย คุณสามารถเรียกคืนพื้นที่บางส่วนนี้ได้ด้วยการทำสำเนาไฟล์ iBooks Author ของคุณใน Finder แล้วค่อยลบไฟล์ต้นฉบับออก ข้อมูลเวอร์ชั่นก่อนหน้าของไฟล์นี้จะถูกลบออก และเวอร์ชั่นใหม่จะใช้พื้นที่ดิสก์น้อยลง

หมายเหตุ: การทำเช่นนี้จะไม่ส่งผลต่อข้อมูลเวอร์ชั่นที่ใช้โดย iBooks Author เมื่อทำการเผยแพร่หรือส่งออกหนังสือของคุณ

วันที่เผยแพร่: