ลักษณะการทำงานของไฟแสดงสถานะของคอมพิวเตอร์ Mac

ดูข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการทำงานต่างๆ ของไฟแสดงสถานะ (SIL) และความหมายต่างๆ

ไฟแสดงสถานะ (SIL) บน Mac mini, Mac Studio และ Mac Pro จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับสถานะของ Mac ของคุณ รูปแบบเหล่านี้ยังเกิดขึ้นกับ MacBook, MacBook Pro, MacBook Air และ iMac รุ่นก่อนหน้าบางรุ่นด้วย แม้ว่า Mac บางรุ่นเท่านั้นที่จะมี SIL หากคุณมี Mac Pro โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการทำงานของไฟแสดงสถานะบน Mac Pro (ปี 2019)


ปิดอยู่

เมื่อปิดเครื่อง Mac ไฟแสดงสถานะจะไม่ติด


เปิดอยู่หรืออยู่ในโหมดพักเครื่อง

หลังจาก Mac เปิดหรือเข้าสู่โหมดพักเครื่อง ไฟแสดงสถานะจะสว่างเป็นสีขาวและติดอยู่จนกว่าคอมพิวเตอร์จะปิด 

สำหรับ Mac mini รุ่นที่เปิดตัวในปี 2010 และรุ่นก่อนหน้า ไฟแสดงสถานะจะดับลงหลังจากที่จอแสดงผลเปิดขึ้น สำหรับ Mac รุ่นที่เปิดตัวในปี 2014 และรุ่นก่อนหน้า ไฟแสดงสถานะจะกะพริบช้าๆ เมื่อคอมพิวเตอร์อยู่ในโหมดพักเครื่อง


โหมดการกู้คืนเฟิร์มแวร์

หาก Mac ของคุณอยู่ในโหมดการกู้คืนเฟิร์มแวร์ ไฟแสดงสถานะจะกะพริบเป็นสีเหลืองอย่างรวดเร็วหรือเป็นสีเหลืองค้าง และจอแสดงผลของคุณอาจแสดงหน้าจอว่างเปล่า คุณอาจต้องปรับปรุงเฟิร์มแวร์ใน Mac ที่มี Apple Silicon หรือปรับปรุงเฟิร์มแวร์ใน Mac ที่ใช้ Intel หากคุณยังต้องการความช่วยเหลือ โปรดติดต่อผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple


หาก SIL กะพริบ

หาก SIL กะพริบเป็นสีขาวอย่างน้อยหนึ่งครั้งหลังจากที่คุณเปิดคอมพิวเตอร์ แสดงว่าอาจมีปัญหาด้านฮาร์ดแวร์ หากต้องการแยกแยะปัญหา ให้เรียกใช้การวินิจฉัย Apple

วันที่เผยแพร่: