คอมพิวเตอร์ Mac: ลักษณะการทำงานของไฟแสดงสถานะการพักเครื่อง

บทความนี้มีรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะการทำงานต่างๆ ของไฟแสดงสถานะการพักเครื่อง (Sleep Indicator Light - SIL) และความหมายต่างๆ

หาก MacBook, MacBook Air และ MacBook Pro มีไฟแสดงสถานะการพักเครื่อง (SIL) ลักษณะการทำงานต่อไปนี้จะเกิดขึ้น และลักษณะการทำงานเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับ iMac และ Mac Pro บางรุ่น แต่ไม่ใช่ Mac ทุกรุ่นที่มี SIL

ระบบทดสอบตนเองเมื่อเปิดเครื่อง (POST)

ถ้า SIL กะพริบหนึ่งครั้งหรือมากกว่าหลังจากที่คุณกดปุ่มเปิดปิดเครื่องเพื่อเปิดคอมพิวเตอร์ และมีรูปแบบซ้ำๆ หลังจากการหยุดช่วงสั้นๆ แสดงว่าคอมพิวเตอร์อาจไม่ผ่านระบบ POST จนเสร็จสิ้น

เริ่มต้นระบบ

เมื่อคุณกดปุ่มเปิดปิดเครื่องเพื่อเปิดคอมพิวเตอร์ SIL จะติดสว่างด้วย ขณะที่คอมพิวเตอร์เริ่มต้นระบบ SIL จะติดสว่างค้างจนกว่าโปรเซสเซอร์ (GPU) จะได้เตรียมทำงานและจอแสดงผลเปิดขึ้น เมื่อ GPU เตรียมทำงานอย่างถูกต้องแล้ว จอแสดงผลจะเปิดขึ้นและ SIL จะดับไปพร้อมๆ กัน 

กำลังทำงานและพักจอแสดงผล

ในขณะที่คอมพิวเตอร์เริ่มต้นระบบและกำลังทำงาน SIL ยังคงดับอยู่ หากคอมพิวเตอร์เข้าสู่โหมดพักจอแสดงผล ในขณะกำลังทำงาน (จอแสดงผลจะปิด แต่คอมพิวเตอร์ยังคงทำงานอยู่) SIL ก็จะติดสว่างและไม่กะพริบ และจะยังคงเป็นเช่นนี้จนกว่าจอแสดงผลจะเปิดอีกครั้ง ซึ่งเป็นเวลาที่ SIL ดับอีกครั้ง

คุณสามารถเปิดใช้งานโหมดพักจอแสดงผลผ่านเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ > ตัวช่วยประหยัดพลังงาน หรือโดยการกดคีย์ Control-Shift-Eject

คอมพิวเตอร์พักเครื่อง

เมื่อคอมพิวเตอร์อยู่ในสถานะพักเครื่อง SIL จะติดสว่างเป็นจังหวะและดับช้าๆ คุณสามารถเปิดใช้งานโหมดคอมพิวเตอร์พักเครื่อง ผ่านเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ > ตัวช่วยประหยัดพลังงาน

บนคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค หากแบตเตอรี่ไม่มีประจุไฟเหลืออยู่เลย และคอมพิวเตอร์เข้าสู่โหมด พักเครื่องอย่างปลอดภัย SIL จะไม่ติดสว่างเลย

ปิดเครื่อง

เมื่อคุณเลือกคำสั่ง ปิดเครื่อง OS X จะปิด GPU ก่อนเป็นอันดับแรก ซึ่งจะทำให้จอแสดงผลปิด เมื่อจอแสดงผลปิด SIL ก็จะติดสว่าง ในช่วงไม่กี่วินาทีของการปิดเครื่อง ก่อนที่จะตัดไฟออกจากลอจิกบอร์ดหลัก SIL จะยังคงติดสว่างอยู่และจะไม่กะพริบ เมื่อคอมพิวเตอร์ถูกปิดเครื่องสมบูรณ์แล้ว SIL ก็จะดับ

การใช้การวินิจฉัย

  • คุณสามารถใช้ SIL เป็นการวินิจฉัยด้วยการดู เพื่อตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์มีไฟขณะที่เริ่มต้นระบบหรือไม่
  • ถ้า SIL ของ MacBook Air (รุ่นแรก ปลายปี 2008 หรือกลางปี 2009) กะพริบห้าครั้งเมื่อเริ่มต้นระบบหรือหลังจากกลับมาทำงานหลังจากพักเครื่อง และมีรูปแบบซ้ำๆ หลังจากหยุดช่วงสั้นๆ แสดงว่า แบตเตอรี่ของคอมพิวเตอร์อาจต้องเข้ารับบริการ 
วันที่เผยแพร่: