ลักษณะการทำงานของไฟแสดงสถานะของคอมพิวเตอร์ Mac

ดูข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการทำงานต่างๆ ของไฟแสดงสถานะ (SIL) และความหมายต่างๆ

ไฟแสดงสถานะ (SIL) บน Mac mini และ Mac Pro จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับสถานะของ Mac ของคุณ รูปแบบเหล่านี้ยังเกิดขึ้นกับ MacBook, MacBook Pro, MacBook Air และ iMac รุ่นต่างๆ แม้ว่า Mac บางรุ่นเท่านั้นที่จะมี SIL หากคุณมี Mac Pro โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการทำงานของไฟแสดงสถานะบน Mac Pro (ปี 2019)

หลังจากที่คุณกดปุ่มเปิดปิด

ทุกครั้งที่คุณเปิด Mac ระบบจะทำการตรวจสอบฮาร์ดแวร์ต่างๆ หาก SIL กะพริบอย่างน้อยหนึ่งครั้งหลังจากที่คุณเปิดคอมพิวเตอร์ และกะพริบซ้ำหลังจากหยุดชั่วขณะ แสดงว่าอาจเกิดปัญหากับฮาร์ดแวร์ หากต้องการแยกแยะปัญหา ให้เรียกใช้การวินิจฉัย Apple

ขณะเริ่มต้นระบบ

เมื่อคุณกดปุ่มเปิดปิดเพื่อเปิดคอมพิวเตอร์ SIL จะติดสว่างด้วย ขณะที่คอมพิวเตอร์เริ่มต้นระบบ SIL จะติดสว่างค้างจนกว่าหน่วยประมวลผล (GPU) จะได้เริ่มต้นการทำงานและจอแสดงผลเปิดขึ้น เมื่อ GPU เริ่มต้นการทำงานอย่างถูกต้องแล้ว จอแสดงผลจะเปิดขึ้นและ SIL จะดับไปพร้อมๆ กัน 

สำหรับ Mac mini รุ่นต่างๆ ตั้งแต่ปี 2011 และใหม่กว่า SIL จะยังคงสว่างอยู่เมื่อเปิดคอมพิวเตอร์

ระหว่างการใช้งานหรือการพักจอแสดงผล

ในขณะที่คอมพิวเตอร์กำลังทำงาน SIL จะยังคงดับอยู่ หากจอแสดงผลดับลง แต่คอมพิวเตอร์ยังคงเปิดอยู่ SIL จะติดสว่างและไม่กะพริบ และจะยังคงเป็นเช่นนี้จนกว่าจอแสดงผลจะเปิดอีกครั้ง ซึ่งเป็นเวลาที่ SIL ดับอีกครั้ง

สำหรับ Mac mini รุ่นต่างๆ ตั้งแต่ปี 2011 และใหม่กว่า SIL จะยังคงสว่างอยู่เมื่อคอมพิวเตอร์ทำงาน 

คุณสามารถเปิดการพักจอภาพได้โดยการกด Control-Shift-Eject หากต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการพักจอภาพของคุณ ให้ลากแถบเลื่อน 'ปิดจอภาพหลังจาก' ในบานหน้าต่างตัวช่วยประหยัดพลังงานหรือแบตเตอรี่ของการตั้งค่าระบบ

ระหว่างการพักเครื่อง

เมื่อ Mac ของคุณพักเครื่อง SIL จะติดสว่างเป็นจังหวะและดับช้าๆ สำหรับ Mac mini รุ่นที่เปิดตัวในปี 2018 หรือใหม่กว่า SIL จะยังสว่างอยู่เมื่อคอมพิวเตอร์อยู่ในโหมดพักเครื่อง คุณสามารถปรับแต่งลักษณะการพักเครื่องของ Mac ได้ในหน้าต่างตัวช่วยประหยัดพลังงานหรือแบตเตอรี่ของการตั้งค่าระบบ

สำหรับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค Mac หากแบตเตอรี่ไม่มีประจุไฟเหลืออยู่เลย และคอมพิวเตอร์เข้าสู่โหมดพักเครื่องแบบปลอดภัย SIL จะไม่ติดสว่างเลย

ระหว่างปิดเครื่อง

เมื่อคุณเลือกคำสั่งปิดเครื่อง macOS จะปิด GPU ก่อนเป็นอันดับแรก ซึ่งจะเป็นการปิดจอแสดงผล เมื่อจอแสดงผลปิด SIL ก็จะติดสว่าง ในช่วงไม่กี่วินาทีของการปิดเครื่อง ก่อนที่จะตัดไฟออกจากลอจิกบอร์ดหลัก SIL จะยังคงติดสว่างอยู่และจะไม่กะพริบ

เมื่อคอมพิวเตอร์ถูกปิดเครื่องโดยสมบูรณ์แล้ว SIL ก็จะดับ

โหมดการกู้คืนเฟิร์มแวร์

หาก Mac mini (M1, ปี 2020) อยู่ในโหมดการกู้คืนเฟิร์มแวร์ ไฟแสดงสถานะจะกะพริบเป็นสีเหลืองอย่างรวดเร็วสามครั้ง กะพริบเป็นสีเหลืองเป็นเวลาสั้นๆ สามครั้ง จากนั้นกะพริบเป็นสีเหลืองสามครั้งอย่างรวดเร็ว ลักษณะเช่นนี้จะเกิดซ้ำจนกว่าคอมพิวเตอร์จะปิดเครื่อง คุณอาจต้องปรับปรุง Mac mini ของคุณให้เป็นปัจจุบัน หากคุณยังต้องการความช่วยเหลือ โปรดติดต่อผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple

วันที่เผยแพร่: