ระบุไอคอนสถานะรูปเมฆในคลังเพลงของคุณบน Mac หรือ PC

หากคุณสมัครสมาชิก Apple Music คุณสามารถอัพโหลดคลังเพลงเพื่อให้สามารถเข้าถึงได้จากอุปกรณ์ทุกเครื่องของคุณ ดูวิธีตรวจสอบสถานะการอัพโหลดสำหรับคลังเพลงของคุณ และความหมายของไอคอนรูปเมฆแบบต่างๆ ที่อยู่ถัดจากเพลง

ไอคอนสถานะรูปเมฆ

หากคุณเห็นไอคอนสถานะรูปเมฆถัดจากเพลง คุณสามารถดูความหมายของไอคอนได้ทางด้านล่าง

พร้อมดาวน์โหลด

เพลงไม่ได้ถูกดาวน์โหลดลงในอุปกรณ์ของคุณ และสามารถเล่นได้เฉพาะเมื่ออุปกรณ์เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเท่านั้น หากต้องการฟังเพลงแบบออฟไลน์ ให้แตะหรือคลิก เพื่อดาวน์โหลดเพลงลงในอุปกรณ์ของคุณ

ซ้ำ

คุณมีเพลงเดียวกันที่มีเวอร์ชั่นซ้ำกันในคลังเพลงบนคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยจะไม่มีการอัพโหลดและซิงค์เพลงที่ซ้ำระหว่างอุปกรณ์ของคุณ

ลบออกแล้ว

คุณมีคอมพิวเตอร์หลายเครื่องที่เปิด "เชื่อมข้อมูลคลัง" และมีการลบเพลงออกจากคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่ง เพลงที่คุณลบออกจากคลังเพลงของคุณจะถูกลบออกจาก iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณทันที แต่จะยังคงอยู่บนคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงเครื่องอื่นๆ จนกว่าคุณจะลบออกด้วยตนเอง

ไม่เข้าเกณฑ์

Apple Music อาจไม่สามารถอัพโหลดเพลงได้ เนื่องจากไม่ได้ซื้อเพลงจาก iTunes Store, ซื้อเพลงโดยใช้ Apple ID อื่น หรือไฟล์มีขนาดใหญ่เกินไป

ข้อผิดพลาด

ไฟล์เพลงเสียหาย หรือมีข้อผิดพลาดในการอัพโหลดเพลง เลือกไฟล์ > คลัง > อัพเดทคลังเพลงใน Cloud เพื่อแก้ปัญหานี้ หากการอัพเดทไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้ ให้ลองนำเข้าสำเนาใหม่ของเพลงไปที่คลังเพลงของคุณ

เมฆลายเส้นประ

หากคุณเห็นเมฆลายเส้นประถัดจากเพลง อาจหมายถึงข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

  • กำลังรอ: เพลงกำลังอยู่ระหว่างการจับคู่และยังไม่ได้อัพโหลด เลือกไฟล์ > คลัง > อัพเดทคลังเพลงใน Cloud เพื่อแก้ปัญหานี้
  • ไม่ได้อัพโหลด: มีการเพิ่มเพลงจากอุปกรณ์เครื่องอื่น และไม่สามารถจับคู่ได้ หากต้องการอัพโหลดเพลง ให้เปิดเชื่อมข้อมูลคลังบนคอมพิวเตอร์ที่จัดเก็บไฟล์เพลงต้นฉบับไว้
  • ใช้ไม่ได้แล้ว: เพลงไม่อยู่ในแค็ตตาล็อก Apple Music หรือยังไม่เผยแพร่

ตรวจสอบสถานะการอัพโหลดของแต่ละเพลงในคลังเพลงของคุณ

เมื่อคุณเปิดเชื่อมข้อมูลคลังในแอพเพลงบน Mac หรือ iTunes สำหรับ Windows บน PC ของคุณ Apple Music จะอัพโหลดและจับคู่ทุกเพลงในคลังเพลงของคุณ

เมื่อ Apple Music อัพโหลดเพลงของคุณ คุณจะสามารถตรวจสอบสถานะของแต่ละเพลงได้

  1. บน Mac ของคุณ ให้เปิดแอพเพลง บน PC ของคุณ ให้เปิด iTunes สำหรับ Windows เลือกเพลงจากเมนูป๊อปอัพ จากนั้นคลิกคลัง
  2. ในแถบด้านข้าง ให้เลือกเพลง
  3. ในแถบเมนู ให้เลือกมุมมอง > แสดงตัวเลือกมุมมอง
  4. เลือกการดาวน์โหลด Cloud และสถานะ Cloud

ดูเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: