ระบุไอคอนสถานะรูปเมฆในคลังเพลงของคุณบน Mac หรือ PC

หากคุณสมัครสมาชิก Apple Music คุณสามารถอัพโหลดคลังเพลงเพื่อให้สามารถเข้าถึงได้จากอุปกรณ์ทุกเครื่องของคุณ ดูวิธีตรวจสอบสถานะการอัพโหลดสำหรับคลังเพลงของคุณ และความหมายของไอคอนรูปเมฆแบบต่างๆ ที่อยู่ถัดจากเพลง

ตรวจสอบสถานะการอัพโหลดของแต่ละเพลงในคลังเพลงของคุณ

เมื่อคุณเปิดเชื่อมข้อมูลคลังในแอพ Apple Music หรือเปิดคลังเพลง iCloud ใน iTunes Apple Music จะอัพโหลดและจับคู่เพลงทุกเพลงในคลังเพลงของคุณ

หากต้องการตรวจสอบสถานะการอัพโหลดของแต่ละเพลง ให้ทำดังนี้

  1. บน Mac ให้เปิดแอพ Apple Music บน PC ของคุณ ให้เปิด iTunes เลือกเพลงจากเมนูป๊อปอัพ จากนั้นคลิกคลัง
  2. ในแถบด้านข้าง ให้เลือกเพลง
  3. ในแถบเมนู ให้เลือกมุมมอง > แสดงตัวเลือกมุมมอง
  4. เลือกการดาวน์โหลดคลาวด์และสถานะคลาวด์

หน้าต่างแอพเพลงที่แสดงตัวเลือกมุมมองรวมถึงการดาวน์โหลดคลาวด์และสถานะคลาวด์


ไอคอนสถานะรูปเมฆ

หากคุณเห็นไอคอนสถานะรูปเมฆถัดจากเพลง คุณสามารถดูความหมายของไอคอนได้ทางด้านล่าง

ไอคอนดาวน์โหลด

พร้อมดาวน์โหลด

เพลงไม่ได้ถูกดาวน์โหลดลงในอุปกรณ์ของคุณ และสามารถเล่นได้เฉพาะเมื่ออุปกรณ์เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเท่านั้น หากต้องการฟังเพลงแบบออฟไลน์ ให้แตะหรือคลิกไอคอนดาวน์โหลด ไอคอนดาวน์โหลด เพื่อดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์ของคุณ

ไอคอนซ้ำ

ซ้ำ

คุณมีเพลงเดียวกันที่มีเวอร์ชั่นซ้ำกันในคลังเพลงบนคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยจะไม่มีการอัพโหลดและซิงค์เพลงที่ซ้ำระหว่างอุปกรณ์ของคุณ

ไอคอนลบออก

ลบออก

คุณมีคอมพิวเตอร์หลายเครื่องที่เปิดเชื่อมข้อมูลคลัง และมีการลบเพลงออกจากคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่ง เพลงที่คุณลบออกจากคลังเพลงของคุณจะถูกลบออกจาก iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณทันที แต่จะยังคงอยู่บนคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงเครื่องอื่นๆ จนกว่าคุณจะลบออกด้วยตนเอง

ไอคอนไม่เข้าเกณฑ์

ไม่เข้าเกณฑ์

Apple Music อาจไม่สามารถอัพโหลดเพลงได้ เนื่องจากไม่ได้ซื้อเพลงจาก iTunes Store, ซื้อเพลงโดยใช้ Apple ID อื่น หรือไฟล์มีขนาดใหญ่เกินไป

ไอคอนข้อผิดพลาด

ข้อผิดพลาด

ไฟล์เพลงเสียหาย หรือมีข้อผิดพลาดในการอัพโหลดเพลง เลือกไฟล์ > คลัง > อัพเดทคลังระบบคลาวด์ เพื่อแก้ปัญหานี้ หากการอัพเดทไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้ ให้ลองนำเข้าสำเนาใหม่ของเพลงไปที่คลังเพลงของคุณ

ไอคอนเมฆลายเส้นประ

เมฆลายเส้นประ

เพลงนี้อาจกำลังรอการอัพโหลด ไม่สามารถจับคู่ได้ ไม่มีให้บริการในแค็ตตาล็อก Apple Music อีกต่อไป หรือยังไม่ได้ปล่อย ดูสิ่งที่ควรทำ หากเพลงใช้เวลาในการอัพโหลดนาน


วันที่เผยแพร่: