เกี่ยวกับไอคอนและสถานะของคลังเพลง iCloud

เปิดคอลัมน์ "การดาวน์โหลด iCloud" และ "สถานะ iCloud" ใน iTunes บน Mac หรือ PC เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเพลงของคุณ และเรียนรู้ว่าการที่เพลงของคุณปรากฏเป็นข้อความสีเทานั้นหมายความว่าอย่างไร

เปิดไอคอนและคอลัมน์สถานะ

เปิดคอลัมน์ "การดาวน์โหลด iCloud" และ "สถานะ iCloud" เพื่อดูไอคอนและสถานะต่างๆ โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิด iTunes
 2. เลือก เพลง จากมุมบนซ้ายของ iTunes จากนั้นคลิก "คลัง"
 3. ในแถบด้านซ้าย ให้คลิก "เพลง"
 4. ในหน้าต่างหลักของ iTunes ให้คลิกขวาหรือกด Control และคลิกที่แถวบนสุด จากนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีเครื่องหมายถูกแสดงอยู่ถัดจาก "การดาวน์โหลด iCloud" และ "สถานะ iCloud" ถ้าไม่มี ให้เลือก "การดาวน์โหลด iCloud" หรือ "สถานะ iCloud" เพื่อเปิดคอลัมน์
  และหน้าต่าง iTunes ที่แสดงคลัง เมนูมุมมองอยู่ในเบื้องหน้า โดยมีตัวเลือก
 5. คอลัมน์ "การดาวน์โหลด iCloud" และ "สถานะ iCloud" จะปรากฏขึ้น


ไอคอนการดาวน์โหลด iCloud

หากคุณเปิดคอลัมน์ "การดาวน์โหลด iCloud" ไว้ใน iTunes คุณอาจเห็นไอคอนต่อไปนี้

 

พร้อมดาวน์โหลด

ไอคอนนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อเพลงอยู่ในคลังเพลง iCloud แต่ยังไม่ได้บันทึกลงในคอมพิวเตอร์

ซ้ำ

ไอคอนนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อมีเพลงนี้ในเวอร์ชั่นที่ซ้ำกันอยู่ในคลัง iTunes บนคอมพิวเตอร์ โดยไอคอนนี้จะปรากฏอยู่ถัดจากเพลงที่ซ้ำกันที่ยังไม่ได้อัพโหลดขึ้นคลังเพลง iCloud

กำลังรอ

ไอคอนนี้จะปรากฏเมื่อเพลงอยู่ในกระบวนการจับคู่และยังไม่ได้ประมวลผล ลองอัพเดทคลังเพลง iCloud (ไฟล์ > คลัง > อัพเดทคลังเพลง iCloud) เพื่อแก้ไขปัญหานี้

ไม่ได้อัพโหลด

ไอคอนนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อมีการเพิ่มเพลงลงในคลังเพลง iCloud จาก iPhone, iPad หรือ iPod touch แต่ไม่สามารถจับคู่ได้ และไม่มีการอัพโหลดจาก Mac หรือ PC หากต้องการอัพโหลดเพลง ให้เปิดคลังเพลง iCloud ในคอมพิวเตอร์ที่เก็บไฟล์เสียงแบบสมบูรณ์เอาไว้

ลบออกแล้ว

ไอคอนนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณลบเพลงออกจากคลังเพลง iCloud ในคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น เพลงที่คุณลบออกจากคลังเพลง iCloud จะถูกลบออกจากอุปกรณ์ iOS ที่เชื่อมโยงในทันที แต่จะยังคงอยู่ในคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงเครื่องอื่นๆ จนกว่าคุณจะลบออกด้วยตนเอง

ไม่เข้าเกณฑ์

ไอคอนนี้จะปรากฏถัดจากรายการที่ไม่สามารถเพิ่มในคลังเพลง iCloud ได้ เพลงอาจไม่เข้าเกณฑ์หากไม่ได้ซื้อจาก iTunes Store หรือซื้อโดยใช้ Apple ID อื่น หรือในกรณีที่ไฟล์เพลงมีขนาดเกิน 200 MB มีความยาวเกิน 2 ชั่วโมง หรือเข้ารหัสที่ 96 Kbps หรือต่ำกว่านั้น

ข้อผิดพลาด

ไอคอนนี้อาจปรากฏขึ้นหากไฟล์เพลงเสียหาย หรือหากเกิดข้อผิดพลาดระหว่างการอัพโหลดเพลง ลองอัพเดทคลังเพลง iCloud (ไฟล์ > คลัง > อัพเดทคลังเพลง iCloud) เพื่อแก้ไขปัญหานี้ หากอัพเดทแล้วแต่ยังพบปัญหา ให้ลองนำเข้าเพลงนั้นเป็นสำเนาใหม่เก็บไว้ในคลัง iTunes ของคุณ

 

ใช้ไม่ได้แล้ว

ไอคอนนี้หมายว่ารายการไม่มีอยู่ในแค็ตตาล็อก Apple Music อีกแล้วสถานะ iCloud

สถานะต่างๆ ในคอลัมน์ "สถานะ iCloud" ช่วยให้คุณรู้ว่าเพลงใดมาจากการซื้อผ่าน iTunes Store, เพิ่มจาก Apple Music, จับคู่กับ iTunes Match, มาจากการอัพโหลด หรืออื่นๆ

 • Apple Music: คุณเพิ่มเพลงนี้จากแค็ตตาล็อก Apple Music
 • จับคู่: เพลงนี้ถูกจับคู่กับ Apple Music หรือ iTunes Match
 • ซื้อ: คุณซื้อเพลงนี้จาก iTunes Store
 • อัพโหลด: คุณอัพโหลดเพลงนี้ลงในคลังเพลง iCloud จาก CD หรือแหล่งอื่น
 • ยังไม่ได้อัพโหลด: คุณเพิ่มเพลงนี้ลงในคลังเพลง iCloud จาก iPhone, iPad หรือ iPod touch แต่คอมพิวเตอร์ที่คุณใช้อยู่ปัจจุบันไม่มีไฟล์เพลงที่จะอัพโหลด
 • ไม่เข้าเกณฑ์: คอมพิวเตอร์ของคุณไม่ได้รับอนุญาตให้เล่นเพลงนี้ หรือเป็นประเภทไฟล์ที่ไม่สามารถเพิ่มลงในคลังเพลง iCloud ได้ เพลงอาจไม่เข้าเกณฑ์หากไม่ได้ซื้อจาก iTunes Store หรือซื้อโดยใช้ Apple ID อื่น หรือในกรณีที่ไฟล์เพลงมีขนาดเกิน 200 MB มีความยาวเกิน 2 ชั่วโมง หรือเข้ารหัสที่ 96 Kbps หรือต่ำกว่านั้น
 • กำลังรอ: เพลงนี้อยู่ในกระบวนการจับคู่และยังไม่ได้ประมวลผล หรือกำลังรอการอัพโหลดลงในคลังเพลง iCloud
 • ลบออกแล้ว: เพลงนี้ถูกเก็บไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ แต่ถูกลบออกจากคลังเพลง iCloud แล้ว

หากเพลงที่คุณซื้อด้วย Apple ID มี DRM และเพลงไม่อยู่ใน iTunes Store แล้ว เพลงจะอัพโหลดลงในคลังเพลง iCloud ในรูปแบบ DRM ที่มีการป้องกัน คุณสามารถดาวน์โหลดเพลงในรูปแบบ DRM ที่มีการป้องกันแบบเดียวกันได้ แต่คุณจะต้องอนุญาตคอมพิวเตอร์ของคุณก่อนจึงจะสามารถเล่นเพลงได้

เพลงที่มี DRM ที่ซื้อโดยใช้ Apple ID อื่นและไม่สามารถจับคู่ได้ จะไม่อัพโหลดลงในคลังเพลง iCloud


หากเพลงปรากฏเป็นอักษรสีเทาอ่อน

เพลงของคุณอาจปรากฏเป็นอักษรสีเทาอ่อนใน iTunes เนื่องจากสาเหตุต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • คุณไม่ได้เชื่อมต่อกับคลังเพลง iCloud หากคุณเห็นไอคอนตัดการเชื่อมต่อ ที่มุมขวาด้านบนของ iTunes แปลว่าคุณไม่ได้เชื่อมต่ออยู่กับคลังเพลง iCloud ให้คลิกที่ไอคอนนั้นเพื่อเชื่อมต่อใหม่
 • เพลงนี้ไม่ได้อยู่ใน Apple Music หรือยังไม่พร้อมให้บริการในประเทศหรือภูมิภาคปัจจุบันของคุณ เพลงเหล่านี้จะปรากฏเป็นสีเทาเช่นกัน หากคุณค้นหาใน Apple Music
 • มีการเปิดใช้การจำกัดเพื่อไม่ให้ฟังแทร็คที่ไม่เหมาะสม ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจำกัด
 • ศิลปินหรือผู้ให้บริการคอนเทนต์ดำเนินการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอัลบั้ม คุณอาจจำเป็นต้องลบอัลบั้มออกจากคลังของคุณ แล้วเพิ่มอัลบั้มนั้นกลับเข้าไปใหม่จากแค็ตตาล็อก Apple Music


ไอคอน iCloud อื่นๆ

คุณอาจเห็นไอคอนเหล่านี้ที่มุมขวาบนของ iTunes ใต้ช่องค้นหา ซึ่งจะไม่ปรากฏในคอลัมน์การดาวน์โหลด iCloud

กำลังเชื่อมต่อ

ไอคอนนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเปิดคลังเพลง iCloud หรือเมื่อคุณอัพเดทคลัง iTunes (ไฟล์ > คลัง > อัพเดทคลัง iTunes) เป็นครั้งแรก ซึ่งหมายความว่า iTunes กำลังเชื่อมต่อหรือกำลังส่งรายการอัพเดทไปที่คลังเพลง iCloud

ตัดการเชื่อมต่อ

ไอคอนนี้หมายความว่าไม่สามารถเข้าถึงคลังเพลง iCloud ของคุณได้ อาจมีปัญหาการเชื่อมต่อระหว่าง iTunes กับ iTunes Store หรือคุณอาจมีรายการที่บันทึกไว้ในคลังเพลง iCloud มากเกินไป* คุณยังอาจสังเกตเห็นอีกด้วยว่า เพลงของคุณจะปรากฏเป็นอักษรสีเทาอ่อน

 

*คุณสามารถเก็บเพลงไว้ในคลังเพลงของคุณได้สูงสุด 100,000 เพลง เพลงที่คุณซื้อจาก iTunes Store จะไม่นับรวมกับขีดจำกัดนี้


วันที่เผยแพร่: