GarageBand สำหรับ iOS: ไม่มีสัญญาณเสียงเข้ากับ Apogee Jam

หากคุณกำลังใช้ iOS 4 และเชื่อมต่อ Apogee Jam อยู่ GarageBand อาจแสดงข้อความเพื่อเชื่อมต่อไมโครโฟนหรืออุปกรณ์รับสัญญาณเข้าเครื่องอื่น หากคุณกดบันทึก คุณอาจเห็นข้อความที่อุปกรณ์ไม่มีสัญญาณเสียงเข้า ซึ่งคุณไม่สามารถบันทึกได้

บทความนี้ถูกเก็บถาวรและไม่ได้รับการอัพเดทจาก Apple อีกต่อไป

ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขใน iOS 5

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: