GarageBand สำหรับ iOS: เสียงอาจไม่สลับสัญญาณออกกับ Apogee Jam

หากคุณกำลังใช้ Apogee Jam และคุณเชื่อมต่อหรือเอาลำโพงภายนอกออก หรือหูฟังจากแจ็คของชุดหูฟัง เสียงอาจไม่สลับเล่นผ่านลำโพงในตัว ลำโพงภายนอก หรือหูฟัง

รีสตาร์ทอุปกรณ์ เพื่อแก้ไขปัญหานี้

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: