GarageBand สำหรับ iOS: iPod touch (รุ่นที่ 3) ไม่รู้จักไมโครโฟน

หากคุณเชื่อมต่อกับไมโครโฟน เช่น ชุดหูฟัง iPhone พร้อมระบบสเตอริโอ หูฟัง Apple พร้อมรีโมตและไมค์ IK Multimedia iRig หรือ Blue Mikey ขณะที่ GarageBand สำหรับ iOS กำลังใช้งาน ไมโครโฟนอาจไม่เป็นที่รู้จัก นี่จะเกิดขึ้นกับ iPod touch (รุ่นที่ 3)

ในการแก้ปัญหานี้ ให้กดปุ่มโฮม จากนั้นแตะไอคอน GarageBand เพื่อเปิดแอปใหม่

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: