GarageBand สำหรับ iOS: iPod touch (รุ่นที่ 3) ไม่รู้จักไมโครโฟน

หากคุณเชื่อมต่อกับไมโครโฟน เช่น ชุดหูฟัง iPhone พร้อมระบบสเตอริโอ หูฟัง Apple พร้อมรีโมตและไมค์ IK Multimedia iRig หรือ Blue Mikey ขณะที่ GarageBand สำหรับ iOS กำลังใช้งาน ไมโครโฟนอาจไม่เป็นที่รู้จัก นี่จะเกิดขึ้นกับ iPod touch (รุ่นที่ 3)

ในการแก้ปัญหานี้ ให้กดปุ่มโฮม จากนั้นแตะไอคอน GarageBand เพื่อเปิดแอปใหม่

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: