สิ้นสุดโครงการรับประกันคุณภาพสำหรับอาการหน้าจอดำเป็นพักๆ ของ MacBook Pro (15 นิ้ว กลางปี 2553) หรือวิดีโอสูญหายแล้ว

สิ้นสุดระยะเวลาที่จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการรับประกันคุณภาพสำหรับอาการหน้าจอดำเป็นพักๆ ของ MacBook Pro (15 นิ้ว กลางปี 2553) หรือวิดีโอสูญหายแล้ว

วันที่เผยแพร่: