Apple Thunderbolt Display (27 นิ้ว): ปุ่ม F8 ไม่ทำงานเมื่อใช้ Windows กับแป้นพิมพ์ USB ที่เชื่อมต่อกับจดแสดงผล

คุณอาจสังเกตเห็นว่าเมื่อใช้ Windows และแป้นพิมพ์ USB ที่เชื่อมต่อกับ Mac ผ่านพอร์ต USB บน Apple Thunderbolt Display (27 นิ้ว) Windows จะไม่รู้จักปุ่ม F8 เมื่อคุณพยายามยอมรับข้อตกลงเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือเริ่มต้นทำงานในเซฟโหมดของ Windows

บทความนี้ถูกเก็บถาวรและไม่ได้รับการอัพเดทจาก Apple อีกต่อไป

เพื่อกู้คืนการใช้งานปุ่ม F8 เชื่อมต่อแป้นพิมพ์ USB ของคุณกับพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์โดยตรง

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: