หรือเมื่อรายชื่อ ปฏิทิน หรือเตือนความจำใน iCloud ไม่ซิงค์กัน

ดูว่าคุณควรทำอย่างไรหากต้องการความช่วยเหลือ เช่น เมื่อการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำบนอุปกรณ์เครื่องหนึ่งไม่ปรากฏบนอุปกรณ์เครื่องอื่นๆ ของคุณ

สิ่งที่ต้องตรวจสอบเป็นลำดับแรก

ลองทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้ แล้วดูว่าคุณยังต้องการความช่วยเหลืออยู่หรือไม่ 

 1. ตรวจสอบสถานะระบบของรายชื่อ, iCloud, ปฏิทิน และเตือนความจำ
 2. หากเตือนความจำไม่แสดงบนอุปกรณ์บางอย่าง ให้ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ดังกล่าวกำลังใช้งานiOS, iPadOS หรือ macOS รุ่นล่าสุดอยู่หรือไม่ การแจ้งเตือนที่อัพเกรดและการแจ้งเตือนที่แชร์ใน iOS 13 ขึ้นไปหรือ macOS Catalina ขึ้นไปจะไม่สามารถใช้งานร่วมกับ iOS หรือ macOS เวอร์ชั่นก่อนหน้าได้ ดูเพิ่มเติม
 3. ตรวจสอบว่าการตั้งค่าวันที่และเวลาบน iPhone, iPad, iPod touch, Mac หรือ PC ถูกต้องแล้ว
 4. ตรวจสอบว่าคุณลงชื่อเข้าใช้ iCloud ด้วย Apple ID เดียวกันบนอุปกรณ์ทั้งหมดของคุณ จากนั้นตรวจสอบว่าคุณเปิดรายชื่อ ปฏิทิน และเตือนความจำ* ในการตั้งค่า iCloud เรียบร้อยแล้ว 
 5. ตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณ เปิด Safari แล้วไปที่ www.apple.com/th/  หากคุณไม่สามารถเปิดหน้านี้ได้ ดูว่าควรทำอย่างไร
 6. ตรวจสอบว่าคุณสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ที่ปลอดภัยได้ เปิด Safari แล้วไปที่หน้าบัญชี Apple ID หากเปิดเว็บไซต์ไม่ได้ ให้ติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือ
 7. ตรวจสอบว่าคุณยังใช้งานไม่เกินขีดจำกัดพื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud หรือ ขีดจำกัดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำหรับรายชื่อ ปฏิทิน และเตือนความจำของ iCloud 

* เตือนความจำจะเรียกว่างานบนพีซีที่มี Outlook 2016 หรือใหม่กว่า

ทำตามขั้นตอนสำหรับอุปกรณ์ของคุณ

หากคุณยังคงต้องการความช่วยเหลือ ให้ลองทำตามขั้นตอนสำหรับอุปกรณ์ของคุณด้านล่าง

iOS 13 หรือ iPadOS หรือใหม่กว่า

หลังจากที่ดำเนินการแต่ละขั้นตอนแล้ว ให้ตรวจสอบรายชื่อ ปฏิทิน หรือเตือนความจำ 

รีเฟรชรายชื่อและปฏิทิน

หากต้องการรีเฟรชรายชื่อของคุณ ให้เปิดรายชื่อแล้วปัดลงบนรายการ หากต้องการรีเฟรชกลุ่มรายชื่อของคุณ ให้แตะ "กลุ่ม" ที่มุมบนซ้าย จากนั้นปัดลงบนรายการ 

หากต้องการรีเฟรชปฏิทิน ให้ทำดังนี้

 1. เปิดแอพปฏิทิน
 2. แตะแท็บปฏิทิน
 3. ปัดลงบนรายการเพื่อรีเฟรชกิจกรรม

ตรวจสอบการตั้งค่าแอพของคุณ

 1. ตรวจสอบว่าคุณเปิดรายชื่อ ปฏิทิน และเตือนความจำเรียบร้อยแล้ว
 2. หากคุณใช้หลายกลุ่มหรือหลายบัญชีในแอพรายชื่อหรือปฏิทิน ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายชื่อและปฏิทิน iCloud ของคุณตั้งค่าให้แสดง โดยทำดังนี้
  • เปิดแอพรายชื่อ แล้วแตะกลุ่มที่มุมซ้ายบน ตรวจสอบว่าได้เลือก "iCloud ทั้งหมด" ไว้แล้ว
  • เปิดแอพปฏิทิน แล้วแตะแท็บปฏิทิน ตรวจสอบว่าได้เลือกปฏิทินใน iCloud ทั้งหมดไว้แล้ว 
 3. วิธีเปลี่ยนความถี่ในการอัพเดทปฏิทิน มีดังนี้ 
  1. แตะการตั้งค่า แล้วแตะปฏิทิน
  2. แตะเชื่อมข้อมูล
  3. หากเลือกกิจกรรมทั้งหมดไว้ ให้เลือกช่วงเวลาที่เจาะจงแทน เช่น กิจกรรม 1 เดือนที่ผ่านมา หากเลือกช่วงเวลาที่เจาะจงไว้ ให้เลือกกิจกรรมทั้งหมดแทน 
  4. กลับไปที่หน้าจอโฮม 
  5. รอสองสามนาที แล้วจึงเปิดแอพปฏิทิน แตะแท็บปฏิทิน แล้วปัดลงเพื่อรีเฟรช

เนื่องจากปฏิทินวันเกิดใน iCloud อัพเดทรายวัน คุณอาจไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงของวันเกิดในแอพปฏิทินจนกว่าจะถึงวันถัดไป

ตั้งค่ารายชื่อ ปฏิทิน หรือเตือนความจำใน iCloud เป็นค่าเริ่มต้นของคุณ

หากรายชื่อ ปฏิทิน และเตือนความจำอยู่ใน iCloud แล้ว iCloud จะอัพเดทข้อมูลของคุณโดยอัตโนมัติ  หากข้อมูลของคุณอยู่ในบัญชีของบริษัทอื่น เช่น Google หรือ Yahoo คุณสามารถเปลี่ยนบัญชีเริ่มต้นมาเป็น iCloud ได้ การเปลี่ยนบัญชีเริ่มต้นมาเป็น iCloud จะไม่ย้ายข้อมูลของคุณจากบริการของบริษัทอื่นที่ใช้อยู่มายัง iCloud

รายชื่อ

ดูว่ารายชื่อของคุณอยู่ในบัญชีใด โดยทำดังนี้

 1. เปิดแอพรายชื่อ แล้วแตะกลุ่มที่มุมซ้ายบน
 2. เลิกเลือกตัวเลือก [บัญชี] ทั้งหมด สำหรับบัญชีผู้ให้บริการรายอื่น เช่น Gmail หรือ Yahoo
 3. ตรวจสอบว่าได้เลือก "iCloud ทั้งหมด" ไว้แล้ว
 4. แตะเสร็จสิ้นเพื่อดูรายชื่อของคุณ หากคุณไม่พบรายชื่อที่คุณกำลังมองหาอยู่ นั่นแสดงว่ารายชื่อนั้นจะถูกจัดเก็บในอีกบัญชีหนึ่ง
 5. หากคุณมีสำเนารายชื่อจากบริการของบริษัทอื่นในรูปแบบ vCard เวอร์ชั่น 3.0 หรือใหม่กว่า คุณสามารถนำเข้ารายชื่อไปยัง iCloud ได้

ตั้งค่าให้ iCloud เป็นบัญชีเริ่มต้นสำหรับรายชื่อโดยทำดังนี้

 1. แตะการตั้งค่า แล้วแตะรายชื่อ
 2. แตะบัญชีเริ่มต้น
 3. เลือก iCloud

ปฏิทินและเตือนความจำ

หากต้องการดูว่าปฏิทินของคุณอยู่ในบัญชีใด ให้เปิดแอพปฏิทิน แล้วแตะแท็บปฏิทิน 

ตั้งค่าปฏิทิน iCloud เป็นปฏิทินเริ่มต้น โดยทำดังนี้

 1. แตะการตั้งค่า แล้วแตะปฏิทิน
 2. แตะปฏิทินเริ่มต้น 
 3. แตะปฏิทินใต้ iCloud เพื่อทำให้เป็นปฏิทินเริ่มต้นของคุณ

ตั้งค่ารายการเตือนความจำ iCloud เป็นรายการเริ่มต้น โดยทำดังนี้

 1. แตะการตั้งค่า และแตะเตือนความจำ
 2. แตะรายการเริ่มต้น 
 3. แตะรายการใต้ iCloud เพื่อทำให้เป็นรายการเริ่มต้น

รีสตาร์ทแอพรายชื่อ แอพปฏิทิน หรือแอพเตือนความจำ

 1. ปิดแอพ
 2. กลับไปที่หน้าจอโฮม
 3. รอสักครู่ จากนั้นเปิดแอพอีกครั้ง 

ปิดรายชื่อ ปฏิทิน หรือเตือนความจำใน iCloud แล้วเปิดอีกครั้ง

 1. แตะ "การตั้งค่า > [ชื่อของคุณ] > iCloud"
 2. เลื่อนเพื่อปิดรายชื่อ ปฏิทิน และเตือนความจำ*
 3. หากคุณเห็นปฏิทินหรือเตือนความจำบน iCloud.com หรืออุปกรณ์ใดๆ คุณสามารถเลือก "ลบออกจาก [อุปกรณ์] ของฉัน" ได้ หากคุณไม่เห็น ให้เลือก "เก็บไว้บน [อุปกรณ์] ของฉัน"
 4. รอสักครู่ แล้วเปิดรายชื่อ ปฏิทิน หรือเตือนความจำอีกครั้ง

* ระบบจะลบการเตือนความจำภายในเครื่องออกจากอุปกรณ์ แต่ข้อมูลของคุณจะไม่ถูกลบออกจาก iCloud เมื่อคุณเปิดการเตือนความจำอีกครั้ง ระบบจะซิงค์การเตือนความจำกับอุปกรณ์ของคุณใหม่

รีสตาร์ท iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ

ดูวิธีรีสตาร์ท iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ

iOS 12

หลังจากที่ดำเนินการแต่ละขั้นตอนแล้ว ให้ตรวจสอบรายชื่อ ปฏิทิน หรือเตือนความจำ 

รีเฟรชรายชื่อ ปฏิทิน และเตือนความจำของคุณ

หากต้องการรีเฟรชรายชื่อของคุณ ให้เปิดรายชื่อแล้วปัดลงบนรายการหากต้องการรีเฟรชกลุ่มรายชื่อของคุณ ให้แตะ "กลุ่ม" ที่มุมบนซ้าย จากนั้นปัดลงบนรายการ 

หากต้องการรีเฟรชปฏิทินและเตือนความจำ ให้ทำดังนี้ 

 1. เปิดแอพปฏิทิน
 2. แตะแท็บปฏิทิน
 3. ปัดลงบนรายการเพื่อรีเฟรชกิจกรรมและเตือนความจำของคุณ

ตรวจสอบการตั้งค่าแอพของคุณ

 1. ตรวจสอบว่าคุณเปิดรายชื่อ ปฏิทิน และเตือนความจำเรียบร้อยแล้ว
 2. หากคุณใช้หลายกลุ่มหรือหลายบัญชีในแอพรายชื่อหรือปฏิทิน ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายชื่อและปฏิทิน iCloud ของคุณตั้งค่าให้แสดง โดยทำดังนี้
  • เปิดแอพรายชื่อ แล้วแตะกลุ่มที่มุมซ้ายบน ตรวจสอบว่าได้เลือก "iCloud ทั้งหมด" ไว้แล้ว
  • เปิดแอพปฏิทิน แล้วแตะแท็บปฏิทิน ตรวจสอบว่าได้เลือก "iCloud ทั้งหมด" ไว้แล้ว 
 3. วิธีเปลี่ยนความถี่ในการอัพเดทปฏิทินและเตือนความจำ มีดังนี้ 
  1. แตะการตั้งค่า > ปฏิทิน หรือแตะการตั้งค่า > เตือนความจำ
  2. แตะเชื่อมข้อมูล
  3. หากเลือกกิจกรรมทั้งหมดหรือเตือนความจำทั้งหมดไว้ ให้เลือกช่วงเวลาที่เจาะจงแทน เช่น กิจกรรมหรือเตือนความจำ 1 เดือนที่ผ่านมา หากเลือกช่วงเวลาที่เจาะจงไว้ ให้เลือกกิจกรรมทั้งหมดหรือเตือนความจำทั้งหมดแทน 
  4. กดปุ่มโฮม 
  5. รอสักครู่ เปิดแอพปฏิทิน แตะแท็บปฏิทิน แล้วปัดลงเพื่อรีเฟรช

เนื่องจากปฏิทินวันเกิดใน iCloud อัพเดทรายวัน คุณอาจไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงของวันเกิดในแอพปฏิทินจนกว่าจะถึงวันถัดไป

ตั้งค่ารายชื่อ ปฏิทิน หรือเตือนความจำใน iCloud เป็นค่าเริ่มต้นของคุณ

หากรายชื่อ ปฏิทิน และเตือนความจำอยู่ใน iCloud แล้ว iCloud จะอัพเดทข้อมูลของคุณโดยอัตโนมัติ ดูว่าข้อมูลของคุณอยู่ใน iCloud หรือบัญชีของบริษัทอื่น เช่น Google หรือ Yahoo หรือไม่ จากนั้นเปลี่ยนบัญชีเริ่มต้นของคุณเป็น iCloud

รายชื่อ

ดูว่ารายชื่อของคุณอยู่ในบัญชีใด โดยทำดังนี้ 

 1. เปิดแอพรายชื่อ แล้วแตะกลุ่มที่มุมซ้ายบน
 2. เลิกเลือกตัวเลือก [บัญชี] ทั้งหมด สำหรับบัญชีผู้ให้บริการรายอื่น เช่น Gmail หรือ Yahoo
 3. ตรวจสอบว่าได้เลือก "iCloud ทั้งหมด" ไว้แล้ว
 4. แตะเสร็จสิ้นเพื่อดูรายชื่อของคุณ หากคุณไม่พบรายชื่อที่คุณกำลังมองหาอยู่ นั่นแสดงว่ารายชื่อนั้นจะถูกจัดเก็บในอีกบัญชีหนึ่ง
 5. คุณสามารถนำเข้ารายชื่อจากบริการของบริษัทอื่นไปที่ iCloud ได้

ตั้งค่าให้ iCloud เป็นบัญชีเริ่มต้นสำหรับรายชื่อโดยทำดังนี้

 1. แตะการตั้งค่า > รายชื่อ
 2. แตะบัญชีเริ่มต้น
 3. เลือก iCloud

ปฏิทินและเตือนความจำ

ดูว่าปฏิทินของคุณอยู่ในบัญชีใด โดยทำดังนี้

 1. เปิดแอพปฏิทิน 
 2. แตะกิจกรรมเพื่อเปิด
 3. แตะชื่อปฏิทินเพื่อดูว่ากิจกรรมอยู่ในปฏิทิน iCloud หรือไม่

ตั้งค่าปฏิทิน iCloud เป็นปฏิทินเริ่มต้น โดยทำดังนี้

 1. แตะการตั้งค่า > ปฏิทิน
 2. แตะปฏิทินเริ่มต้น 
 3. แตะปฏิทินใต้ iCloud เพื่อทำให้เป็นปฏิทินเริ่มต้นของคุณ

ดูว่าเตือนความจำของคุณอยู่ในบัญชีใด โดยทำดังนี้ 

 1. เปิดแอพเตือนความจำ
 2. แตะชื่อรายการที่มุมซ้ายบนเพื่อดูรายการทั้งหมดของคุณ
 3. ตรวจสอบว่าลิสต์ถูกจัดเก็บอยู่ในอุปกรณ์หรือ iCloud เปิดลิสต์แล้วแตะแก้ไข หากคุณเห็น กำลังแชร์ แสดงว่าลิสต์อยู่ใน iCloud

เมื่อคุณสร้างเตือนความจำ คุณสามารถเลือกที่จะจัดเก็บไว้ใน iCloud หรือในอุปกรณ์ iOS ก็ได้

รีสตาร์ทแอพรายชื่อ แอพปฏิทิน หรือแอพเตือนความจำ

 1. ดับเบิ้ลคลิกปุ่มโฮมเพื่อดูแอพที่เปิดอยู่
 2. ค้นหาแอพ แล้วปัดขึ้นเพื่อปิด
 3. กดปุ่มโฮมเพื่อกลับไปยังหน้าจอโฮม
 4. รอสักครู่ จากนั้นเปิดแอพอีกครั้ง

ปิดรายชื่อ ปฏิทิน หรือเตือนความจำใน iCloud แล้วเปิดอีกครั้ง

 1. แตะการตั้งค่า > [ชื่อของคุณ] > iCloud
 2. เลื่อนเพื่อปิดรายชื่อ ปฏิทิน และเตือนความจำ*
 3. หากคุณเห็นปฏิทินหรือเตือนความจำบน iCloud.com หรืออุปกรณ์ใดๆ คุณสามารถเลือก "ลบออกจาก [อุปกรณ์] ของฉัน" ได้ หากคุณไม่เห็น ให้เลือก "เก็บไว้บน [อุปกรณ์] ของฉัน"
 4. รอสักครู่ แล้วเปิดรายชื่อ ปฏิทิน หรือเตือนความจำอีกครั้ง

* ระบบจะลบการเตือนความจำภายในเครื่องออกจากอุปกรณ์ แต่ข้อมูลของคุณจะไม่ถูกลบออกจาก iCloud เมื่อคุณเปิดการเตือนความจำอีกครั้ง ระบบจะซิงค์การเตือนความจำกับอุปกรณ์ของคุณใหม่

รีสตาร์ท iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ

รีสตาร์ทเครื่อง. ดูวิธีรีสตาร์ท iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ

การบังคับให้ซิงค์ข้อมูลปฏิทินบน Apple Watch

หากต้องการบังคับให้ซิงค์ข้อมูลปฏิทินบน Apple Watch ให้ทำดังนี้

 1. เปิดแอพ Watch บน iPhone ของคุณแล้วแตะแท็บ Apple Watch ของฉัน
 2. แตะทั่วไป แล้วแตะรีเซ็ต
 3. แตะข้อมูลที่ซิงค์

หากสมาชิกในครอบครัวตั้งค่า Apple Watch ให้คุณ คุณจะไม่สามารถบังคับให้นาฬิกาซิงค์ข้อมูลปฏิทินได้ 

macOS

หลังจากที่ดำเนินการแต่ละขั้นตอนแล้ว ให้ตรวจสอบรายชื่อ ปฏิทิน หรือเตือนความจำ

รีเฟรชปฏิทินและเตือนความจำของคุณ

คุณสามารถรีเฟรชปฏิทินจากแอพปฏิทิน โดยทำดังนี้

 1. เปิดแอพปฏิทิน
 2. เลือกดู
 3. รีเฟรชปฏิทิน

เนื่องจากปฏิทินวันเกิด iCloud จะอัพเดททุกชั่วโมง คุณอาจไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงของวันเกิดในแอพรายชื่อหรือแอพปฏิทินเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมง

หากต้องการรีเฟรชเตือนความจำของคุณ ให้ออกจากแอพเตือนความจำแล้วเปิดอีกครั้ง 

ตรวจสอบบัญชีเริ่มต้นสำหรับปฏิทิน เตื่อนความจำ และรายชื่อของคุณ

หากคุณจัดเก็บและแก้ไขกิจกรรมใน iCloud แทนที่จะเป็นที่อื่น อย่างเช่น บน Mac ของฉัน, Exchange หรือ Google กรณีนี้ iCloud จะอัพเดทปฏิทินของคุณโดยอัตโนมัติ หากคุณใช้หลายบัญชีบน Mac เช่น iCloud, Gmail และ Yahoo ให้ตรวจสอบว่า iCloud เป็นบัญชีปฏิทินเริ่มต้นของคุณ โดยทำดังนี้

 1. เปิดแอพปฏิทิน
 2. เลือกปฏิทิน > การตั้งค่า
 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหนึ่งในปฏิทิน iCloud ของคุณเป็นปฏิทินเริ่มต้นในแท็บทั่วไป

หากคุณจัดเก็บและแก้ไขรายชื่อใน iCloud แทนที่จะเป็นที่อื่น อย่างเช่น บน Mac ของฉัน, Exchange หรือ Google กรณีเช่นนี้ iCloud จะอัพเดทรายชื่อของคุณโดยอัตโนมัติ หากคุณใช้หลายบัญชีบน Mac เช่น iCloud, Gmail และ Yahoo ให้ตรวจสอบว่า iCloud เป็นบัญชีรายชื่อเริ่มต้นของคุณ โดยทำดังนี้

 1. เปิดแอพรายชื่อ
 2. เลือก "รายชื่อ > บัญชี"
 3. คลิกแท็บ iCloud และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณ 

หากคุณเปิดเตือนความจำในการตั้งค่าระบบเอาไว้ คุณจะเห็นรายการเตือนความจำของ iCloud บน Mac ของคุณ

ปิดปฏิทินใน iCloud และเตือนความจำใน iCloud แล้วเปิดอีกครั้ง

 1. ออกจากแอพปฏิทินและแอพเตือนความจำ
 2. เลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ คลิก "Apple ID" จากนั้นคลิก "iCloud" หากคุณใช้ macOS Mojave หรือก่อนหน้า ให้เลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิก "iCloud"
 3. ยกเลิกการเลือกปฏิทินและเตือนความจำ* 
 4. ปิดการตั้งค่าระบบแล้วรอประมาณหนึ่งนาที
 5. เลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ คลิก "Apple ID" จากนั้นคลิก "iCloud" หากคุณใช้ macOS Mojave หรือก่อนหน้า ให้เลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิก "iCloud"
 6. เลือกปฏิทินและเตือนความจำ
 7. เปิดปฏิทินและเตือนความจำ

* ระบบจะลบการเตือนความจำภายในเครื่องออกจากอุปกรณ์ แต่ข้อมูลของคุณจะไม่ถูกลบออกจาก iCloud เมื่อคุณเปิดการเตือนความจำอีกครั้ง ระบบจะซิงค์การเตือนความจำกับอุปกรณ์ของคุณใหม่

รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ของคุณ

หลังจากรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์แล้ว ให้ดูว่าปัญหาได้รับการแก้ไขหรือไม่ 

iCloud.com

หากคุณไม่เห็นรายการอัพเดทของคุณทั้งหมด หรือมีปัญหาอื่นๆ ให้ลองทำตามขั้นตอนเหล่านี้ใน iCloud.com

 1. อัพเดทเบราเซอร์ของคุณ และล้างแคช
 2. หากคุณไม่เห็นรายการอัพเดทจากอุปกรณ์เครื่องอื่น ให้เปิดแอพอื่นใน iCloud.com เช่น แอพเมล จากนั้นกลับไปที่แอพรายชื่อ แอพปฏิทิน หรือแอพเตือนความจำ
 3. ลงชื่อออกจาก iCloud.com แล้วลงชื่อเข้าใช้อีกครั้ง 
 4. ล้างประวัติการเรียกดูของคุณ เลือกประวัติ > ล้างประวัติ

เนื่องจากปฏิทินวันเกิดใน iCloud อัพเดทรายวัน คุณอาจไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงของวันเกิดในแอพปฏิทินจนกว่าจะถึงวันถัดไป

หากคุณได้รับคำขอปฏิทิน iCloud ที่เป็นสแปม

หากคุณได้รับคำขอปฏิทินที่คุณคิดว่าอาจเป็นสแปมหรือขยะ โปรดแจ้งให้เราทราบ ลงชื่อเข้าใช้ iCloud.com ด้วย Apple ID ของคุณ แล้วไปที่แอพปฏิทิน เปิดกิจกรรมที่คุณต้องการทำเครื่องหมายเป็นขยะ คลิก "รายงานว่าเป็นขยะ" แล้วคลิกตกลง เราจะลบกิจกรรมออกจากปฏิทินโดยอัตโนมัติในอุปกรณ์ของคุณทุกเครื่องที่ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID เดียวกัน

คุณยังสามารถไปที่คำเชิญจาก iPhone, iPad, iPod touch หรือ Mac แล้วเลือกแจ้งว่าเป็นขยะ > ลบและแจ้งว่าเป็นขยะ ได้อีกด้วย

Microsoft Windows

หลังจากที่ดำเนินการแต่ละขั้นตอนแล้ว ให้ตรวจสอบรายชื่อ ปฏิทิน หรือเตือนความจำ

เตือนความจำจะถูกเรียกว่า "งาน" ใน iCloud สำหรับ Windows

รีเฟรช Outlook

คลิกรีเฟรช ไอคอนรีเฟรช ใน Outlook

ปิดรายชื่อ ปฏิทิน และงานใน iCloud แล้วเปิดใหม่อีกครั้ง

 1. เปิด iCloud สำหรับ Windows
 2. ยกเลิกการเลือกเมล รายชื่อ ปฏิทิน และงาน จากนั้นคลิกปรับใช้
 3. รอสองถึงสามวินาที จากนั้นเลือกเมล รายชื่อ ปฏิทินและงาน แล้วคลิกปรับใช้
 4. เปิด Outlook

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Add-in ของ iCloud Outlook เปิดใช้งานอยู่

ใน Outlook 2010 ขึ้นไป ให้ทำดังนี้

 1. คลิกเมนูไฟล์
 2. คลิกตัวเลือกในแผงด้านซ้าย
 3. คลิกโปรแกรมเสริมในแผงด้านซ้ายของหน้าต่างตัวเลือกของ Outlook
 4. ดูรายชื่อโปรแกรมเสริม ในส่วนโปรแกรมเสริมของแอพพลิเคชั่นที่ใช้งานอยู่
 5. เลือก Add-in ของ iCloud Outlook

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการโปรแกรมเสริมด้วย Microsoft Outlook

ตรวจสอบบัญชีเริ่มต้นของคุณใน Outlook

ใน Outlook 2010 ขึ้นไป ให้ทำดังนี้

 1. คลิกเมนูไฟล์
 2. เลือก "ข้อมูล> การตั้งค่าบัญชี > ไฟล์ข้อมูล" 
 3. หาก iCloud เป็นบัญชีเริ่มต้นในคอลัมน์ความคิดเห็น ให้เลือกบัญชีอื่นแล้วคลิกตั้งเป็นค่าเริ่มต้น

รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ของคุณ

หลังจากรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์แล้ว ให้ดูว่าปัญหาได้รับการแก้ไขหรือไม่

หากคุณยังคงต้องการความช่วยเหลือ

หากคุณยังคงต้องการความช่วยเหลือ โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple คุณยังสามารถใช้ขั้นตอนเหล่านี้เพื่อลบรายชื่อหรือปฏิทินที่ซ้ำกันได้อีกด้วย

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: