หรือเมื่อรายชื่อ ปฏิทิน หรือเตือนความจำใน iCloud ไม่ซิงค์กัน

ดูสิ่งที่ควรทำหากรายชื่อ ปฏิทิน หรือเตือนความจำบน iCloud ของคุณไม่ปรากฏบนอุปกรณ์ทุกเครื่องที่คุณใช้กับ iCloud

สิ่งที่ต้องตรวจสอบเป็นลำดับแรก

 1. ตรวจสอบสถานะระบบของรายชื่อ ปฏิทิน หรือเตือนความจำบน iCloud เพื่อตรวจสอบว่าบริการขัดข้องหรือมีปัญหาการเชื่อมต่อหรือไม่
 2. หากเตือนความจำไม่แสดงขึ้นบนอุปกรณ์บางเครื่องของคุณ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่า iPhone และ iPad ของคุณมี iOS หรือ iPadOS เวอร์ชั่นล่าสุด หรือ Mac ของคุณมี macOS เวอร์ชั่นล่าสุดแล้ว
 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ลงชื่อเข้าใช้ iCloud ด้วย Apple ID เดียวกันแล้วในอุปกรณ์ทุกเครื่องของคุณ จากนั้นตรวจสอบว่าคุณได้เปิดใช้งานรายชื่อ ปฏิทิน และเตือนความจำในการตั้งค่า iCloud ของคุณแล้ว
 4. ตรวจสอบการตั้งค่าวันที่และเวลาบนอุปกรณ์ของคุณเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าเวลาถูกต้องสำหรับตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของคุณ

ทำตามขั้นตอนสำหรับอุปกรณ์ของคุณ

หากคุณยังคงต้องการความช่วยเหลือ ให้ลองทำตามขั้นตอนสำหรับอุปกรณ์ของคุณด้านล่าง

iOS 13 หรือ iPadOS หรือใหม่กว่า

หลังจากที่ดำเนินการแต่ละขั้นตอนแล้ว ให้ตรวจสอบรายชื่อ ปฏิทิน หรือเตือนความจำ 

รีสตาร์ทแอปรายชื่อ ปฏิทิน หรือเตือนความจำ

 1. ปิดแอป
 2. กลับไปที่หน้าจอโฮมของคุณ
 3. รอประมาณหนึ่งนาที แล้วเปิดแอปอีกครั้ง

รีเฟรชรายชื่อและปฏิทิน

หากต้องการรีเฟรชรายชื่อของคุณ ให้เปิดแอปรายชื่อแล้วปัดลงบนรายการ หากต้องการรีเฟรชกลุ่มรายชื่อของคุณ ให้แตะ "กลุ่ม" ที่มุมบนซ้าย จากนั้นปัดลงบนรายการ 

หากต้องการรีเฟรชปฏิทิน ให้ทำดังนี้

 1. เปิดแอปปฏิทิน
 2. แตะแท็บปฏิทิน
 3. ปัดลงบนรายการเพื่อรีเฟรชกิจกรรม
  รีเฟรชปฏิทิน iCloud ของคุณบน iPhone

ตรวจสอบการตั้งค่าแอปของคุณ

หากคุณใช้หลายกลุ่มหรือหลายบัญชีในแอปรายชื่อหรือปฏิทิน ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายชื่อและปฏิทิน iCloud ของคุณตั้งค่าให้แสดง โดยทำดังนี้

 • เปิดแอปรายชื่อ แล้วแตะกลุ่มที่มุมซ้ายบน ตรวจสอบว่าได้เลือก "iCloud ทั้งหมด" ไว้แล้ว
 • เปิดแอปปฏิทิน แล้วแตะแท็บปฏิทิน ตรวจสอบว่าได้เลือกปฏิทินใน iCloud ทั้งหมดไว้แล้ว 

วิธีเปลี่ยนความถี่ในการอัปเดตปฏิทิน มีดังนี้ 

 1. แตะการตั้งค่า แล้วแตะปฏิทิน
 2. แตะเชื่อมข้อมูล
 3. หากเลือกกิจกรรมทั้งหมดไว้ ให้เลือกช่วงเวลาที่เจาะจงแทน เช่น กิจกรรม 1 เดือนที่ผ่านมา หากเลือกช่วงเวลาที่เจาะจงไว้ ให้เลือกกิจกรรมทั้งหมดแทน 
 4. กลับไปที่หน้าจอโฮมของคุณ 
 5. รอสองสามนาที แล้วจึงเปิดแอปปฏิทิน แตะแท็บปฏิทิน แล้วปัดลงเพื่อรีเฟรช

เนื่องจากปฏิทินวันเกิดใน iCloud อัปเดตทุกวัน การเปลี่ยนแปลงของวันเกิดอาจไม่ปรากฏในแอปปฏิทินจนกว่าจะถึงวันถัดไป

ตั้งค่ารายชื่อ ปฏิทิน หรือเตือนความจำใน iCloud เป็นค่าเริ่มต้นของคุณ

หากรายชื่อ ปฏิทิน และเตือนความจำอยู่ใน iCloud แล้ว iCloud จะอัปเดตข้อมูลของคุณโดยอัตโนมัติ  หากข้อมูลของคุณอยู่ในบัญชีของบริษัทอื่น เช่น Google หรือ Yahoo คุณสามารถเปลี่ยนบัญชีเริ่มต้นมาเป็น iCloud ได้ การเปลี่ยนบัญชีเริ่มต้นมาเป็น iCloud จะไม่ย้ายข้อมูลของคุณจากบริการของบริษัทอื่นที่ใช้อยู่มายัง iCloud

รายชื่อ

ดูว่ารายชื่อของคุณอยู่ในบัญชีใด โดยทำดังนี้

 1. เปิดแอปรายชื่อ แล้วแตะกลุ่มที่มุมซ้ายบน
 2. เลิกเลือกตัวเลือก [บัญชี] ทั้งหมด สำหรับบัญชีผู้ให้บริการรายอื่น เช่น Gmail หรือ Yahoo
 3. ตรวจสอบว่าได้เลือก "iCloud ทั้งหมด" ไว้แล้ว
 4. แตะเสร็จสิ้นเพื่อดูรายชื่อของคุณ หากคุณไม่พบรายชื่อที่คุณกำลังมองหาอยู่ นั่นแสดงว่ารายชื่อนั้นจะถูกจัดเก็บในอีกบัญชีหนึ่ง
 5. หากคุณมีสำเนารายชื่อของคุณจากบริการของบริษัทอื่นในเวอร์ชั่นรูปแบบ vCard 3.0 หรือใหม่กว่า คุณสามารถนำเข้ารายชื่อไปยัง iCloud ได้

ตั้งค่าให้ iCloud เป็นบัญชีเริ่มต้นสำหรับรายชื่อโดยทำดังนี้

 1. แตะการตั้งค่า แล้วแตะรายชื่อ
 2. แตะบัญชีเริ่มต้น
 3. เลือก iCloud

ปฏิทินและเตือนความจำ

หากต้องการตรวจสอบว่าปฏิทินของคุณอยู่ในบัญชีใด ให้เปิดแอปปฏิทิน แล้วแตะแท็บปฏิทิน 

ตั้งค่าปฏิทิน iCloud เป็นปฏิทินเริ่มต้น โดยทำดังนี้

 1. แตะการตั้งค่า แล้วแตะปฏิทิน
 2. แตะปฏิทินเริ่มต้น 
 3. แตะปฏิทินใต้ iCloud เพื่อทำให้เป็นปฏิทินเริ่มต้นของคุณ
  ตั้งค่าปฏิทิน iCloud เป็นปฏิทินเริ่มต้นบน iPhone

ตั้งค่ารายการเตือนความจำ iCloud เป็นรายการเริ่มต้น โดยทำดังนี้

 1. แตะการตั้งค่า และแตะเตือนความจำ
 2. แตะรายการเริ่มต้น 
 3. แตะรายการใต้ iCloud เพื่อทำให้เป็นรายการเริ่มต้น

ลบเตือนความจำที่เกินกำหนด

 1. เปิดแอปเตือนความจำ
 2. ไปที่มุมมองวันนี้ และตรวจสอบว่ามีเตือนความจำที่เกินกำหนดหรือไม่
 3. หากคุณพบ ให้แตะวงกลมว่างเพื่อทำเครื่องหมายให้เตือนความจำว่าทำเสร็จแล้ว หรือลบเตือนความจำนั้น

ทำขั้นตอนเหล่านี้ซ้ำในอุปกรณ์แต่ละเครื่องที่ใช้เตือนความจำใน iCloud

รีสตาร์ท iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ

การบังคับให้ซิงค์ข้อมูลปฏิทินบน Apple Watch

 1. เปิดแอป Watch บน iPhone ของคุณแล้วแตะแท็บ Apple Watch ของฉัน
 2. แตะทั่วไป แล้วแตะรีเซ็ต
 3. แตะรีเซ็ตการเชื่อมข้อมูล

หากสมาชิกในครอบครัวตั้งค่า Apple Watch ให้คุณ คุณจะไม่สามารถบังคับให้ซิงค์ข้อมูลปฏิทินได้

macOS

หลังจากที่ดำเนินการแต่ละขั้นตอนแล้ว ให้ตรวจสอบรายชื่อ ปฏิทิน หรือเตือนความจำ

รีเฟรชปฏิทินของคุณ

คุณสามารถรีเฟรชปฏิทินจากแอปปฏิทิน โดยทำดังนี้

 1. เปิดแอปปฏิทิน
 2. จากเมนูมุมมอง ให้เลือกรีเฟรชปฏิทิน

เนื่องจากปฏิทินวันเกิด iCloud จะอัปเดตทุกชั่วโมง คุณอาจไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงของวันเกิดในแอปรายชื่อหรือแอปปฏิทินเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมง

ตรวจสอบบัญชีเริ่มต้นสำหรับปฏิทิน เตื่อนความจำ และรายชื่อของคุณ

หากคุณจัดเก็บและแก้ไขกิจกรรมใน iCloud แทนที่จะเป็นที่อื่น อย่างเช่น บน Mac ของฉัน, Exchange หรือ Google กรณีนี้ iCloud จะอัปเดตปฏิทินของคุณโดยอัตโนมัติ หากคุณใช้หลายบัญชีบน Mac เช่น iCloud, Gmail และ Yahoo ให้ตรวจสอบว่า iCloud เป็นบัญชีปฏิทินเริ่มต้นของคุณ โดยทำดังนี้

 1. เปิดแอปปฏิทิน
 2. เลือกปฏิทิน > การตั้งค่า
 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหนึ่งในปฏิทิน iCloud ของคุณเป็นปฏิทินเริ่มต้นในแท็บทั่วไป

หากคุณจัดเก็บและแก้ไขรายชื่อใน iCloud แทนที่จะเป็นที่อื่น อย่างเช่น บน Mac ของฉัน, Exchange หรือ Google กรณีเช่นนี้ iCloud จะอัปเดตรายชื่อของคุณโดยอัตโนมัติ หากคุณใช้หลายบัญชีบน Mac เช่น iCloud, Gmail และ Yahoo ให้ตรวจสอบว่า iCloud เป็นบัญชีรายชื่อเริ่มต้นของคุณ โดยทำดังนี้

 1. เปิดแอปรายชื่อ
 2. เลือก "รายชื่อ > บัญชี"
 3. คลิกแท็บ iCloud และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณ 

ตราบใดที่คุณเปิดเตือนความจำไว้ในการตั้งค่าระบบ เตือนความจำใน iCloud ของคุณจะปรากฏใน Mac

ลบเตือนความจำที่เสร็จสมบูรณ์แล้วหรือเกินกำหนด

 1. เปิดแอปเตือนความจำ
 2. ไปที่มุมมองวันนี้ และตรวจสอบว่ามีเตือนความจำที่เกินกำหนดหรือไม่
 3. หากคุณพบ ให้เลือกวงกลมว่างเพื่อทำเครื่องหมายให้เตือนความจำว่าทำเสร็จแล้ว หรือลบเตือนความจำนั้น

ทำขั้นตอนเหล่านี้ซ้ำในอุปกรณ์แต่ละเครื่องที่ใช้เตือนความจำใน iCloud

รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

หลังจากรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว ให้ดูว่าคุณแก้ปัญหาได้หรือไม่ 

iCloud.com

หากรายการอัปเดตทั้งหมดของคุณไม่ปรากฏขึ้น หรือมีปัญหาอื่นๆ ให้ลองทำตามขั้นตอนเหล่านี้ใน iCloud.com

 1. อัปเดตเบราว์เซอร์ของคุณและล้างแคช
 2. หากรายการอัปเดตจากอุปกรณ์เครื่องอื่นไม่ปรากฏขึ้น ให้เปิดแอปอื่นใน iCloud.com เช่น แอปเมล จากนั้นกลับไปที่แอปรายชื่อ ปฏิทิน หรือเตือนความจำ
 3. ลงชื่อออกจาก iCloud.com แล้วลงชื่อเข้าใช้อีกครั้ง 
 4. ล้างประวัติการเรียกดูของคุณ เลือกประวัติ > ล้างประวัติ

เนื่องจากปฏิทินวันเกิดใน iCloud อัปเดตทุกวัน การเปลี่ยนแปลงของวันเกิดอาจไม่ปรากฏในแอปปฏิทินจนกว่าจะถึงวันถัดไป

Microsoft Windows

หลังจากที่ดำเนินการแต่ละขั้นตอนแล้ว ให้ตรวจสอบรายชื่อ ปฏิทิน หรือเตือนความจำ

รีเฟรช Outlook

คลิกรีเฟรช ไอคอนรีเฟรช ใน Outlook

ปิดรายชื่อและปฏิทินใน iCloud แล้วเปิดใหม่อีกครั้ง

 1. เปิด iCloud สำหรับ Windows
 2. ยกเลิกการเลือกเมล รายชื่อ และปฏิทิน แล้วคลิกปรับใช้
 3. รอสองสามวินาที จากนั้นเลือกเมล รายชื่อ และปฏิทิน แล้วคลิกปรับใช้
 4. เปิด Outlook

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Add-in ของ iCloud Outlook เปิดใช้งานอยู่

ใน Outlook 2010 ขึ้นไป ให้ทำดังนี้

 1. คลิกเมนูไฟล์
 2. คลิกตัวเลือกในแผงด้านซ้าย
 3. คลิกโปรแกรมเสริมในแผงด้านซ้ายของหน้าต่างตัวเลือกของ Outlook
 4. ดูรายชื่อโปรแกรมเสริม ในส่วนโปรแกรมเสริมของแอปพลิเคชันที่ใช้งานอยู่
 5. เลือก โปรแกรมเสริม iCloud Outlook

ดูวิธีการจัดการ Add-in ด้วย Microsoft Outlook

ตรวจสอบบัญชีเริ่มต้นของคุณใน Outlook

ใน Outlook 2010 ขึ้นไป ให้ทำดังนี้

 1. คลิกเมนูไฟล์
 2. เลือก "ข้อมูล> การตั้งค่าบัญชี > ไฟล์ข้อมูล" 
 3. หาก iCloud เป็นบัญชีเริ่มต้นในคอลัมน์ความคิดเห็น ให้เลือกบัญชีอื่นแล้วคลิกตั้งเป็นค่าเริ่มต้น

รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

หลังจากรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว ให้ดูว่าคุณแก้ปัญหาได้หรือไม่

หากคุณยังคงต้องการความช่วยเหลือ

หากคุณยังคงต้องการความช่วยเหลือ โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: