ดูข้อมูลช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้รายชื่อ ปฏิทิน หรือเตือนความจำใน iCloud

ดูสิ่งที่ควรทำหากคุณต้องการความช่วยเหลือ ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงที่คุณทำในอุปกรณ์เครื่องหนึ่งไม่ปรากฏบนอุปกรณ์ทุกเครื่องของคุณ

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ก่อนเป็นอันดับแรก

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายชื่อ ปฏิทิน หรือเตือนความจำใน iCloud พร้อมใช้งาน หากมีปัญหา ให้ลองอีกครั้งหลังจากแก้ไขปัญหาแล้ว หากสามารถใช้งานได้ตามปกติ ให้ลองทำตามขั้นตอนเหล่านี้

อย่าลืมสำรองข้อมูลรายชื่อ ปฏิทิน และเตือนความจำของคุณ เพื่อให้คุณไม่สูญเสียข้อมูลใดๆ 

หลังจากที่ดำเนินการแต่ละขั้นตอนแล้ว ให้ดูว่าคุณยังคงต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ ดังนี้

 1. ตรวจหารายการอัพเดท iPhone, iPad, iPod touchMac หรือ PC หากต้องการใช้ iCloud อุปกรณ์ของคุณต้องมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของระบบ 
 2. ตรวจสอบว่าการตั้งค่าวันที่และเวลาบน iPhone, iPad, iPod touch, Mac หรือ PC ถูกต้องหรือไม่ 
 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ลงชื่อเข้าใช้ iCloud ด้วย Apple ID เดียวกันแล้วในอุปกรณ์ทุกเครื่องของคุณ แล้วตรวจสอบการตั้งค่า
  • ใน iPhone ของคุณ ให้แตะการตั้งค่า > [ชื่อของคุณ] > iCloud หากคุณใช้ iOS 10.2 หรือก่อนหน้า ให้แตะการตั้งค่า > iCloud ตรวจสอบ Apple ID รวมทั้งตรวจสอบว่าได้เปิดสิ่งที่คุณต้องการอัพเดท (รายชื่อ ปฏิทิน หรือเตือนความจำ) ไว้แล้ว
  • ใน Mac ให้เลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ > iCloud ตรวจสอบ Apple ID รวมทั้งตรวจสอบว่าได้เลือกรายการอัพเดทข้อมูล (รายชื่อ ปฏิทิน หรือเตือนความจำ) ที่ต้องการไว้แล้ว 
  • บน PC ให้เปิด iCloud สำหรับ Windows ตรวจสอบ Apple ID รวมทั้งตรวจสอบว่าได้เลือกรายการอัพเดทข้อมูล (เมล รายชื่อ ปฏิทิน และงาน) ที่ต้องการไว้แล้ว
 4. หากคุณลงชื่อเข้าใช้แอพของบริษัทอื่นด้วย Apple ID คุณควรป้องกันบัญชีของคุณโดยใช้การตรวจสอบสิทธิ์สองปัจจัย และใช้รหัสผ่านเฉพาะแอพ หากคุณไม่มีอุปกรณ์ที่สามารถอัพเดทเป็น iOS 9 หรือ OS X El Capitan หรือใหม่กว่าได้ คุณสามารถตั้งค่าการตรวจสอบยืนยันสองขั้นตอนแทนได้
 5. เปิด Safari แล้วไปที่ www.apple.com/th เพื่อตรวจสอบการเชื่อมต่อของคุณ หากคุณไม่สามารถเปิดหน้าได้ ให้ดูข้อมูลช่วยเหลือในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 
 6. เปิดเว็บไซต์ที่ปลอดภัย เช่น หน้าบัญชี Apple ID ของคุณ เพื่อดูว่าคุณสามารถเข้าถึงพอร์ต 443 ได้หรือไม่ หากเปิดเว็บไซต์ไม่ได้ ให้ติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือ Safari ต้องการเข้าถึงพอร์ต 443 เพื่ออัพเดทข้อมูลของคุณใน iCloud 
 7. ดูแลข้อมูลของคุณให้อยู่ในขีดจำกัด หากข้อมูลของคุณเกินขีดจำกัด ข้อมูลจะไม่อัพเดทอยู่เสมอ

หากคุณยังคงต้องการความช่วยเหลือ ให้ลองทำตามขั้นตอนสำหรับอุปกรณ์ของคุณด้านล่าง

ทำตามขั้นตอนสำหรับอุปกรณ์ของคุณ

เลือกอุปกรณ์ของคุณ แล้วดูสิ่งที่ควรทำต่อไป

iPhone, iPad หรือ iPod touch

หลังจากที่ดำเนินการแต่ละขั้นตอนแล้ว ให้ตรวจสอบรายชื่อ ปฏิทิน หรือเตือนความจำ 

รีเฟรชรายชื่อ ปฏิทิน และเตือนความจำของคุณ

หากต้องการรีเฟรชปฏิทินและเตือนความจำ ให้ทำดังนี้ 

 1. เปิดแอพปฏิทิน แล้วแตะแท็บปฏิทิน
 2. ปัดลงบนรายการเพื่อรีเฟรชกิจกรรมและเตือนความจำของคุณ
  iPhone ที่แสดงหน้าจอปฏิทิน

หากต้องการรีเฟรชรายชื่อของคุณ ให้เปิดรายชื่อแล้วปัดลงบนรายการ 

หากต้องการรีเฟรชกลุ่มรายชื่อ ให้ทำดังนี้

 1. เปิดแอพรายชื่อ แล้วแตะ กลุ่ม ที่มุมซ้ายบน 
 2. ปัดลงบนรายการเพื่อรีเฟรชกลุ่ม 

ตั้งค่ารายชื่อ ปฏิทิน หรือเตือนความจำใน iCloud เป็นค่าเริ่มต้นของคุณ

หากรายชื่อ ปฏิทิน และเตือนความจำอยู่ใน iCloud แล้ว iCloud จะอัพเดทข้อมูลของคุณโดยอัตโนมัติ ดูว่าข้อมูลของคุณอยู่ใน iCloud หรือบัญชีของบริษัทอื่น เช่น Google หรือ Yahoo หรือไม่ จากนั้นเปลี่ยนบัญชีเริ่มต้นของคุณเป็น iCloud

ดูว่ารายชื่อของคุณอยู่ในบัญชีใด ดังนี้ 

 1. เปิดแอพรายชื่อ แล้วแตะ กลุ่ม ที่มุมซ้ายบน
 2. เลิกเลือกตัวเลือก [บัญชี] ทั้งหมด สำหรับบัญชีผู้ให้บริการรายอื่น เช่น Gmail หรือ Yahoo
 3. ตรวจสอบว่าได้เลือก "iCloud ทั้งหมด" ไว้แล้ว
 4. แตะเสร็จสิ้นเพื่อดูรายชื่อของคุณ หากคุณไม่พบรายชื่อที่คุณกำลังมองหาอยู่ นั่นแสดงว่ารายชื่อนั้นจะถูกจัดเก็บในอีกบัญชีหนึ่ง
 5. คุณสามารถนำเข้ารายชื่อจากบริการของบริษัทอื่นไปที่ iCloud ได้

ตั้งค่าให้ iCloud เป็นบัญชีเริ่มต้นสำหรับรายชื่อของคุณใน iOS 8 หรือใหม่กว่า ดังนี้

 1. แตะการตั้งค่า > รายชื่อ
 2. แตะบัญชีเริ่มต้น
 3. เลือก iCloud

ดูว่าปฏิทินของคุณอยู่ในบัญชีใด ดังนี้

 1. เปิดแอพปฏิทิน แล้วแตะกิจกรรมเพื่อเปิด 
 2. แตะชื่อปฏิทินเพื่อดูว่ากิจกรรมอยู่ในปฏิทิน iCloud หรือไม่

ตั้งค่าปฏิทิน iCloud เป็นปฏิทินเริ่มต้น ดังนี้

 1. แตะการตั้งค่า > ปฏิทิน
 2. แตะปฏิทินเริ่มต้น 
 3. แตะปฏิทินใต้ iCloud เพื่อทำให้เป็นปฏิทินเริ่มต้นของคุณ
  iPhone ที่แสดงหน้าจอปฏิทินเริ่มต้น

ดูว่าเตือนความจำของคุณอยู่ในบัญชีใด ดังนี้ 

 1. เปิดแอพเตือนความจำ แล้วแตะชื่อรายการที่มุมซ้ายบนเพื่อดูรายการทั้งหมดของคุณ
 2. ตรวจสอบว่าลิสต์ถูกจัดเก็บอยู่ในอุปกรณ์หรือ iCloud เปิดลิสต์แล้วแตะแก้ไข หากคุณเห็น กำลังแชร์ แสดงว่าลิสต์อยู่ใน iCloud

เมื่อคุณสร้างเตือนความจำ คุณสามารถเลือกที่จะจัดเก็บไว้ใน iCloud หรือในอุปกรณ์ iOS ก็ได้

ตรวจสอบการตั้งค่าแอพของคุณ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายชื่อ ปฏิทิน และเตือนความจำใน iCloud ของคุณถูกตั้งค่าให้ปรากฏในแอพรายชื่อหรือแอพปฏิทิน ดังนี้

 • เปิดแอพรายชื่อ แล้วแตะ กลุ่ม ที่มุมซ้ายบน ตรวจสอบว่าได้เลือก "iCloud ทั้งหมด" ไว้แล้ว
 • เปิดแอพปฏิทิน แล้วแตะแท็บปฏิทิน ตรวจสอบว่าได้เลือก "iCloud ทั้งหมด" ไว้แล้ว 

วิธีเปลี่ยนความถี่ในการอัพเดทปฏิทินและเตือนความจำ มีดังนี้ 

 1. แตะการตั้งค่า > ปฏิทิน หรือแตะการตั้งค่า > เตือนความจำ
 2. แตะเชื่อมข้อมูล
 3. หากเลือกกิจกรรมทั้งหมดหรือเตือนความจำทั้งหมดไว้ ให้เลือกช่วงเวลาที่เจาะจงแทน เช่น กิจกรรมหรือเตือนความจำ 1 เดือนที่ผ่านมา หากเลือกช่วงเวลาที่เจาะจงไว้ ให้เลือกกิจกรรมทั้งหมดหรือเตือนความจำทั้งหมดแทน 
 4. กดปุ่มโฮม 
 5. รอสักครู่ เปิดแอพปฏิทิน แตะแท็บปฏิทิน แล้วปัดลงเพื่อรีเฟรช

เนื่องจากปฏิทินวันเกิดใน iCloud อัพเดทรายวัน คุณอาจไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงของวันเกิดในแอพปฏิทินจนกว่าจะถึงวันถัดไป

รีสตาร์ทแอพรายชื่อ แอพปฏิทิน หรือแอพเตือนความจำ

 1. ดับเบิ้ลคลิกปุ่มโฮมเพื่อดูแอพที่เปิดอยู่
 2. ค้นหาแอพ แล้วปัดขึ้นเพื่อปิด
 3. กดปุ่มโฮมเพื่อกลับไปยังหน้าจอโฮม
 4. รอสักครู่ จากนั้นเปิดแอพอีกครั้ง

ปิดรายชื่อ ปฏิทิน หรือเตือนความจำใน iCloud แล้วเปิดอีกครั้ง

 1. แตะการตั้งค่า > [ชื่อของคุณ] > iCloud หากคุณใช้ iOS 10.2 หรือก่อนหน้า ให้ไปที่การตั้งค่า > iCloud
 2. เลื่อนเพื่อปิดรายชื่อ ปฏิทิน และเตือนความจำ
 3. หากคุณเห็นปฏิทินหรือเตือนความจำบน iCloud.com หรืออุปกรณ์ใดๆ ของคุณ คุณสามารถเลือก "ลบออกจาก [อุปกรณ์] ของฉัน" ได้ หากคุณไม่เห็น ให้เลือก "เก็บไว้บน [อุปกรณ์] ของฉัน"
 4. รอสักครู่ แล้วเปิดรายชื่อ ปฏิทิน หรือเตือนความจำอีกครั้ง

รีสตาร์ท iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ

รีสตาร์ทอุปกรณ์ หากคุณไม่มั่นใจว่าต้องทำอย่างไร ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

Mac

หลังจากที่ดำเนินการแต่ละขั้นตอนแล้ว ให้ตรวจสอบรายชื่อ ปฏิทิน หรือเตือนความจำ

รีเฟรชปฏิทินและเตือนความจำของคุณ

คุณสามารถรีเฟรชปฏิทินและเตือนความจำได้จากแอพปฏิทิน ดังนี้

 1. เปิดแอพปฏิทิน
 2. เลือกมุมมอง > ดึงข้อมูลปฏิทินใหม่

เนื่องจากปฏิทินวันเกิด iCloud จะอัพเดททุกชั่วโมง คุณอาจไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงของวันเกิดในแอพรายชื่อหรือแอพปฏิทินเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมง

ตรวจสอบบัญชีปฏิทินเริ่มต้นของคุณ

หากคุณจัดเก็บและแก้ไขกิจกรรมใน iCloud แทนที่จะเป็นบัญชีอื่น อย่างเช่น บน Mac ของฉัน, Exchange หรือ Google กรณีนี้ iCloud จะอัพเดทปฏิทินของคุณโดยอัตโนมัติ หากคุณใช้หลายบัญชีบน Mac เช่น iCloud, Gmail และ Yahoo ให้ตรวจสอบว่า iCloud เป็นบัญชีปฏิทินเริ่มต้นของคุณ โดยทำดังนี้

 1. เปิดแอพปฏิทิน
 2. เลือกปฏิทิน > การตั้งค่า
 3. ในแท็บทั่วไป ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหนึ่งในปฏิทิน iCloud ของคุณเป็นปฏิทินเริ่มต้น

หลังจากที่คุณตั้งค่าเตือนความจำใน iCloud แล้ว คุณอาจจำเป็นต้องออกแล้วเปิดเตือนความจำใน Mac อีกครั้ง จากนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ตั้งค่าบัญชีในเตือนความจำไว้อย่างถูกต้อง โดยทำดังนี้

 1. เปิดแอพเตือนความจำ
 2. เลือกเตือนความจำ > บัญชี
 3. คลิกแท็บ iCloud และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณ

ปิดปฏิทินใน iCloud และเตือนความจำใน iCloud แล้วเปิดอีกครั้ง

 1. ออกจากแอพปฏิทินและแอพเตือนความจำ
 2. เลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ แล้วคลิก iCloud
 3. ยกเลิกการเลือกปฏิทินและเตือนความจำ 
 4. ปิดการตั้งค่าระบบแล้วรอประมาณหนึ่งนาที
 5. เลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ แล้วคลิก iCloud
 6. เลือกปฏิทิน
 7. เปิดปฏิทินและเตือนความจำ
  การตั้งค่า iCloud ที่แสดงปฏิทินถูกเลือกอยู่

รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ของคุณ

หลังจากรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์แล้ว ให้ดูว่าปัญหาได้รับการแก้ไขหรือไม่ 

iCloud.com

หากคุณไม่เห็นรายการอัพเดทของคุณทั้งหมด หรือมีปัญหาอื่นๆ ให้ลองทำตามขั้นตอนเหล่านี้ใน iCloud.com

 1. อัพเดทเบราเซอร์ของคุณ และล้างแคช
 2. หากคุณไม่เห็นรายการอัพเดทจากอุปกรณ์เครื่องอื่น ให้เปิดแอพอื่นใน iCloud.com เช่น แอพเมล จากนั้นกลับไปที่แอพรายชื่อ แอพปฏิทิน หรือแอพเตือนความจำ
 3. ลงชื่อออกจาก iCloud.com แล้วลงชื่อเข้าใช้อีกครั้ง 
 4. ล้างประวัติการเรียกดูของคุณ เลือกประวัติ > ล้างประวัติ

เนื่องจากปฏิทินวันเกิดใน iCloud อัพเดทรายวัน คุณอาจไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงของวันเกิดในแอพปฏิทินจนกว่าจะถึงวันถัดไป

หากคุณได้รับคำขอปฏิทิน iCloud ที่เป็นสแปม

หากคุณได้รับคำขอปฏิทินที่คุณคิดว่าอาจเป็นสแปมหรือขยะ โปรดแจ้งให้เราทราบ ลงชื่อเข้าใช้ iCloud.com ด้วย Apple ID ของคุณ แล้วไปที่แอพปฏิทิน เปิดกิจกรรมที่คุณต้องการทำเครื่องหมายเป็นขยะ คลิก "รายงานว่าเป็นขยะ" แล้วคลิกตกลง เราจะลบกิจกรรมออกจากปฏิทินโดยอัตโนมัติในอุปกรณ์ของคุณทุกเครื่องที่ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID เดียวกัน

คุณยังสามารถไปที่คำเชิญจาก iPhone, iPad, iPod touch หรือ Mac แล้วเลือกแจ้งว่าเป็นขยะ > ลบและแจ้งว่าเป็นขยะ ได้อีกด้วย

Microsoft Windows

หลังจากที่ดำเนินการแต่ละขั้นตอนแล้ว ให้ตรวจสอบรายชื่อ ปฏิทิน หรือเตือนความจำ

เตือนความจำจะถูกเรียกว่า "งาน" ใน iCloud สำหรับ Windows

รีเฟรช Outlook

คลิกรีเฟรช ไอคอนรีเฟรช ใน Outlook

ปิดรายชื่อ ปฏิทิน และงานใน iCloud แล้วเปิดใหม่อีกครั้ง

 1. ปิด Outlook
 2. เปิด iCloud สำหรับ Windows
 3. ยกเลิกการเลือกเมล รายชื่อ ปฏิทิน และงาน จากนั้นคลิกปรับใช้
 4. รอสองถึงสามวินาที จากนั้นเลือกเมล รายชื่อ ปฏิทินและงาน แล้วคลิกปรับใช้
 5. เปิด Outlook

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Add-in ของ iCloud Outlook เปิดใช้งานอยู่

ใน Outlook 2010 ขึ้นไป ให้ทำดังนี้

 1. คลิกเมนูไฟล์
 2. คลิกตัวเลือกในแผงด้านซ้าย
 3. คลิกโปรแกรมเสริมในแผงด้านซ้ายของหน้าต่างตัวเลือกของ Outlook
 4. ดูรายชื่อโปรแกรมเสริม ในส่วนโปรแกรมเสริมของแอปพลิเคชันที่ใช้งานอยู่
 5. เลือก Add-in ของ iCloud Outlook

ใน Outlook 2007 ให้ทำดังนี้

 1. จากเมนูเครื่องมือ เลือกศูนย์ความเชื่อถือ
 2. เลือกโปรแกรมเสริมจากคอลัมน์ด้านซ้าย
 3. ในรายการโปรแกรมเสริม ในส่วนโปรแกรมเสริมของแอปพลิเคชันที่ใช้งานอยู่ ให้เลือกโปรแกรมเสริมของ iCloud Outlook

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการโปรแกรมเสริมด้วย Microsoft Outlook

ตรวจสอบบัญชีเริ่มต้นของคุณใน Outlook

 • ใน Outlook 2010 ขึ้นไป ให้เลือกไฟล์ > ข้อมูล > การตั้งค่าบัญชี > ไฟล์ข้อมูล หาก iCloud เป็นบัญชีเริ่มต้นในคอลัมน์ความคิดเห็น ให้เลือกบัญชีอื่นแล้วคลิกตั้งเป็นค่าเริ่มต้น
 • ใน Outlook 2007 เลือกไฟล์ > การจัดการไฟล์ข้อมูล > ไฟล์ข้อมูล หาก iCloud เป็นบัญชีเริ่มต้นในคอลัมน์ความคิดเห็น ให้เลือกบัญชีอื่นแล้วคลิกตั้งเป็นค่าเริ่มต้น

รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ของคุณ

หลังจากรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์แล้ว ให้ดูว่าปัญหาได้รับการแก้ไขหรือไม่

หากคุณยังคงต้องการความช่วยเหลือ

หากคุณยังคงต้องการความช่วยเหลือ โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple คุณยังสามารถใช้ขั้นตอนเหล่านี้เพื่อลบรายชื่อหรือปฏิทินที่ซ้ำกันได้อีกด้วย

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: