หากคุณไม่สามารถสำรองข้อมูลไปยัง iCloud ได้ หรือกู้คืนจากข้อมูลสำรอง iCloud ไม่สำเร็จ

เรียนรู้สิ่งที่ควรทำเมื่อคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับข้อมูลสำรอง iCloud ของ iPhone, iPad หรือ iPod touch

หากคุณต้องการความช่วยเหลือหลังจากที่คุณได้พยายามสำรองข้อมูลใน iCloud หรือกู้คืนจากข้อมูลสำรอง iCloud แล้ว ให้ใช้ขั้นตอนเหล่านี้

ดูข้อมูลช่วยเหลือเกี่ยวกับการสำรองข้อมูลอุปกรณ์ของคุณด้วยข้อมูลสำรอง iCloud

เรียนรู้สิ่งที่ควรทำตามปัญหาที่คุณประสบหรือข้อความที่คุณเห็น

iPhone แสดงข้อความสำรองข้อมูล iCloud ไม่สำเร็จเนื่องจาก iCloud มีพื้นที่ว่างไม่เพียงพอ

หากมีการเตือนระบุว่ามีพื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud ที่ไม่เพียงพอ

ข้อความจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณต้องใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud เพิ่มขึ้นเพื่อสำรองข้อมูล (พื้นที่ว่างบนอุปกรณ์ iOS หรือ iPadOS ของคุณไม่เท่ากับพื้นที่ว่างที่ใช้ได้ใน iCloud ของคุณ) ก่อนที่จะดำเนินการต่อ คุณต้องทราบขนาดข้อมูลสำรองถัดไปของคุณและพื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud ที่คุณมีอยู่

ต่อไปนี้เป็นวิธีค้นหาขนาดข้อมูลสำรองถัดไปของคุณ:

 • ใน iOS 11 หรือใหม่กว่าและ iPadOS: ไปที่การตั้งค่า > [ชื่อของคุณ] > iCloud > จัดการพื้นที่จัดเก็บข้อมูล > ข้อมูลสำรอง แตะอุปกรณ์ที่คุณกำลังใช้
 • บน iOS 10.3: ไปที่การตั้งค่า > [ชื่อของคุณ] > iCloud > พื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud > จัดการพื้นที่จัดเก็บข้อมูล แตะอุปกรณ์ที่คุณกำลังใช้

หลังจากที่คุณตรวจสอบแล้วว่าคุณมีพื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud เท่าใดแล้ว ให้ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อสำรองข้อมูลให้เสร็จสมบูรณ์

 1. อัพเกรดแผนพื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud ของคุณ
 2. ลดขนาดของข้อมูลสำรองของคุณ
 3. ลบข้อมูลใดๆ ที่คุณไม่ต้องการ
 4. หากคุณยังคงต้องการความช่วยเหลือ โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple

หากมีข้อความแจ้งว่าไม่สามารถดำเนินการสำรองข้อมูลครั้งล่าสุดของคุณให้เสร็จสมบูรณ์ได้

 1. ตรวจสอบว่าคุณเชื่อมต่อกับ Wi-Fi แล้ว
 2. ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ของคุณเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด
 3. ลองสำรองข้อมูลในเครือข่าย Wi-Fi อื่น
 4. หากคุณยังคงต้องการความช่วยเหลือ โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple

ดูข้อมูลช่วยเหลือเกี่ยวกับการกู้คืนจากข้อมูลสำรอง iCloud

เป็นการกู้คืนครั้งแรกจากข้อมูลสำรอง iCloud ใช่หรือไม่ คุณสามารถดูคำแนะนำโดยละเอียดได้ที่นี่

คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเชื่อมต่อกับ Wi-Fi อยู่ เนื่องจากคุณจะไม่สามารถกู้คืนจากข้อมูลสำรองผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบเซลลูลาร์ได้ เวลาที่ใช้เพื่อกู้คืนจากข้อมูลสำรองนั้นขึ้นอยู่กับขนาดของข้อมูลสำรองและความเร็วของเครือข่าย Wi-Fi ของคุณ

ดูสิ่งที่ควรทำหากคุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi บน iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ

หากคุณยังคงต้องการความช่วยเหลือ ให้ดูสิ่งที่ควรทำโดยอิงตามปัญหาของคุณ หรือข้อความเตือนที่คุณเห็น

หากคุณได้รับข้อผิดพลาดขณะกู้คืนจากข้อมูลสำรอง iCloud

หากคุณพยายามกู้คืนอุปกรณ์ของคุณแล้วและคุณได้รับข้อผิดพลาด คุณจะต้องทำสิ่งต่อไปนี้

 1. ลบข้อมูลอุปกรณ์และตั้งค่าเป็นอุปกรณ์ใหม่
 2. ตรวจสอบเวอร์ชั่นซอฟต์แวร์ของคุณ และยืนยันว่าเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด
 3. ยืนยันว่าคุณได้เชื่อมต่อกับ Wi-Fi แล้ว
 4. ลบข้อมูลอุปกรณ์ และลองกู้คืนจากข้อมูลสำรอง iCloud ของคุณอีกครั้ง
 5. หากคุณยังคงต้องการความช่วยเหลือ โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple

หากข้อมูลสำรองที่คุณต้องการกู้คืนไม่ปรากฏในหน้าจอเลือกข้อมูลสำรอง

 1. ยืนยันว่าคุณมีข้อมูลสำรองอยู่
 2. ลองกู้คืนข้อมูลสำรองในเครือข่ายอื่น
 3. หากคุณยังคงต้องการความช่วยเหลือ โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple

หากคุณไม่มีข้อมูลหลังจากกู้คืนจากข้อมูลสำรอง

วันที่เผยแพร่: