หากไม่สามารถสำรองข้อมูล iCloud ให้เสร็จสมบูรณ์ หรือคุณไม่สามารถกู้คืนได้

เรียนรู้สิ่งที่ควรทำ เมื่อคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับข้อมูลสำรอง iCloud ของ iPhone, iPad หรือ iPod touch

หากคุณต้องการความช่วยเหลือหลังจากที่คุณได้พยายาม สำรองข้อมูลใน iCloud หรือกู้คืนจากข้อมูลสำรอง iCloud แล้ว ให้ใช้ขั้นตอนเหล่านี้

รับความช่วยเหลือในการสำรองข้อมูลอุปกรณ์ของคุณด้วยสำรองสำรอง iCloud

เรียนรู้สิ่งที่ควรทำตามปัญหาที่คุณประสบหรือข้อความที่คุณเห็น

หากอุปกรณ์ของคุณไม่ได้สำรองข้อมูลโดยอัตโนมัติในเวลากลางคืน

หากต้องการสำรองข้อมูลแต่ละวันของอุปกรณ์ของคุณโดยอัตโนมัติ คุณจะต้องทำสิ่งต่อไปนี้ 

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลสำรอง iCloud เปิดอยู่ในการตั้งค่า > [ชื่อของคุณ] > iCloud > ข้อมูลสำรอง iCloud หากคุณใช้ iOS 10.2 หรือเวอร์ชั่นก่อนหน้า ให้ไปที่การตั้งค่า > iCloud > ข้อมูลสำรอง
 • เชื่อมต่ออุปกรณ์กับแหล่งจ่ายไฟ
 • เชื่อมต่ออุปกรณ์กับเครือข่าย Wi-Fi
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้าจออุปกรณ์ล็อคอยู่
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมี พื้นที่ว่างที่ใช้ได้เพียงพอใน iCloud เพื่อสำรองข้อมูล

นอกจากนี้ คุณยังสามารถสำรองข้อมูลจากเมนูการตั้งค่าของคุณได้ด้วย ไปที่ตั้งค่า > [ชื่อของคุณ] > iCloud จากนั้นเลื่อนลงแล้วแตะข้อมูลสำรอง iCloud หากคุณใช้ iOS 10.2 หรือเวอร์ชั่นก่อนหน้า  ให้ไปที่การตั้งค่า > iCloud จากนั้นเลื่อนลงแล้วแตะข้อมูลสำรอง ตรวจดูว่า สำรองข้อมูล iCloud เปิดอยู่ แล้วแตะ สำรองข้อมูลตอนนี้*

*หากตัวเลือก สำรองข้อมูลตอนนี้ เป็นสีเทา นั่นอาจเป็นเพราะคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับ Wi-Fi หรือเป็นเพราะการจำกัดของเครือข่าย ตัวอย่างเช่น ในบางครั้งเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสาธารณะ (เช่น เครือข่ายในโรงเรียนหรือที่ทำงาน) จะมีการตั้งค่าโปรไฟล์หรือการจำกัดที่ทำให้ใช้งานสำรองข้อมูล iCloud ไม่ได้ ติดต่อผู้ดูแลระบบหรือแผนก IT เพื่อขอความช่วยเหลือ

     

หากมีการเตือนระบุว่ามีพื้นที่เก็บข้อมูล iCloud ที่ไม่เพียงพอ

ข้อความนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณต้องใช้พื้นที่เก็บข้อมูล iCloud เพิ่มขึ้นเพื่อสำรองข้อมูล (พื้นที่ว่างที่ใช้ได้ในอุปกรณ์ iOS ของคุณจะแตกต่างจากพื้นที่ว่างที่ใช้ได้ใน iCloud ของคุณ)

สิ่งที่คุณสามารถทำได้มีดังต่อไปนี้ 

หากมีข้อความแจ้งว่ามีปัญหาในการเปิดใช้งานสำรองข้อมูล iCloud

 1. รอสิบนาที จากนั้นไปที่การตั้งค่า > [ชื่อของคุณ] > iCloud > ข้อมูลสำรอง iCloud หากคุณใช้ iOS 10.2 หรือเวอร์ชั่นก่อนหน้า ให้ไปที่การตั้งค่า > iCloud จากนั้นเลื่อนลงแล้วแตะข้อมูลสำรอง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิด สำรองข้อมูล iCloud อยู่ หากคุณเห็นข้อความเตือนอื่น ให้ทำตามขั้นตอนของข้อความนั้น แล้วลองอีกครั้ง
 2. ไปที่การตั้งค่า > iCloud แตะ Apple ID ของคุณ แล้วลงชื่อเข้าใช้ iCloud ด้วยรหัสผ่าน Apple ID ของคุณ
 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสามารถใช้งานสำรองข้อมูล iCloud ใน หน้าการสนับสนุนระบบของ Apple ได้หรือไม่

หากคุณยังคงต้องการความช่วยเหลือ โปรด ติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Apple

หากมีการเตือนระบุว่ากำลังกู้คืนอุปกรณ์ของคุณอยู่

เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ที่เสถียรและแหล่งพลังงานที่ใช้งานได้ไว้ จนกว่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการ เวลาที่ใช้เพื่อสร้างข้อมูลสำรองหรือเพื่อกู้คืนจากข้อมูลสำรองนั้นขึ้นอยู่กับขนาดของข้อมูลสำรอง และความเร็วเครือข่าย Wi-Fi ของคุณ 

หากมีข้อความแจ้งว่าไม่สามารถดำเนินการสำรองข้อมูลครั้งล่าสุดของคุณให้เสร็จสมบูรณ์ได้

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ เชื่อมต่อกับ Wi-Fi แล้ว เนื่องจากคุณจะไม่สามารถใช้ข้อมูลสำรอง iCloud ผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบเซลลูลาร์ได้ จากนั้น ให้ไปที่การตั้งค่า > [ชื่อของคุณ] > iCloud > สำรองข้อมูล iCloud แล้วแตะสำรองข้อมูลตอนนี้ หากคุณใช้ iOS 10.2 หรือเวอร์ชั่นก่อนหน้า ให้ไปที่การตั้งค่า > iCloud > ข้อมูลสำรอง แล้วแตะสำรองข้อมูลตอนนี้ หากคุณเห็นข้อความเดิมอีกครั้ง ให้ ติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Apple

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการกู้คืนจากข้อมูลสำรอง iCloud

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ เชื่อมต่อกับ Wi-Fi แล้ว เนื่องจากคุณจะไม่สามารถกู้คืนจากข้อมูลสำรองผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบเซลลูลาร์ได้ หากคุณยังคงต้องการความช่วยเหลือ ให้ดูสิ่งที่ควรทำตามปัญหาของคุณ หรือข้อความเตือนที่คุณเห็น

หากมีข้อความสอบถามรหัสผ่าน Apple ID หลายบัญชี

หากคุณจำรหัสผ่าน Apple ID ไม่ได้เมื่อระบบขอให้ลงชื่อเข้าใช้ คุณสามารถแตะ ข้าม ขั้นตอนนี้ แล้วลงชื่อเข้าใช้ในภายหลังได้ หากระบบขอให้ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID หลายบัญชี นั่นอาจเป็นเพราะข้อมูลสำรองของคุณมีรายการซื้อที่เกิดขึ้นที่ใช้ Apple ID มากกว่าหนึ่งบัญชี รายการซื้อเหล่านี้อาจมีคอนเทนต์อย่างเช่น แอพ ภาพยนตร์ เพลง และอื่นๆ

หากกระบวนการกู้คืนใช้เวลานานกว่าจะเสร็จสิ้น

เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ที่เสถียรและแหล่งพลังงานที่ใช้งานได้ไว้ จนกว่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการ เวลาที่ใช้เพื่อกู้คืนจากข้อมูลสำรองนั้นขึ้นอยู่กับขนาดของข้อมูลสำรองและความเร็วของเครือข่าย Wi-Fi ของคุณ 

หากมีข้อความแจ้งว่าการกู้คืนของคุณไม่สมบูรณ์หรือไม่ได้กู้คืนบางรายการ

ข้อความนี้หมายถึงว่าคุณได้ขาดการเชื่อมต่อจาก Wi-Fi ในระหว่างกระบวนการกู้คืน หรือไม่สามารถกู้คืนบางแอพหรือคอนเทนต์บางรายการได้ สาเหตุส่วนหนึ่งที่เป็นไปได้ และสิ่งที่คุณสามารถทำได้ มีดังนี้

 • หากมีข้อความแจ้งอย่างเช่น "กำลังกู้คืน 350 รายการจาก 1,200 รายการ" นั่นหมายความว่าระบบอาจกำลังกู้คืนรูปภาพของคุณอยู่ เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับเครือข่าย Wi-Fi ที่เสถียรและแหล่งพลังงานที่ใช้งานได้ไว้ เพื่อให้ดำเนินการได้เสร็จสิ้น
 • หากคุณเห็นแอพที่เป็นสีเทาหรือใช้เวลาโหลดนาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi แล้ว จากนั้น แตะแอพดังกล่าวเพื่อหยุดกระบวนการชั่วคราว แล้วแตะอีกครั้งเพื่อดำเนินการต่อ หากการดำเนินการนี้ไม่ช่วยแก้ปัญหา ให้ลบแล้วดาวน์โหลดแอพนั้นอีกครั้ง
 • เมื่อข้อมูลสำรองของคุณมีรายการซื้อที่ทำการซื้อโดยใช้ Apple ID มากกว่าหนึ่งบัญชี จะมีข้อความแจ้งให้คุณลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID หลายบัญชี หากคุณจำรหัสผ่านไม่ได้ หรือไม่ได้ซื้อแอพโดยใช้บัญชี Apple ID ของตัวคุณเอง คุณอาจเห็นข้อความดังนี้
  "ไม่สามารถกู้คืนบางแอพหรือคอนเทนต์บางรายการได้ เนื่องจากไม่มีอยู่ใน iTunes Store หรือ App Store อีกต่อไป มีการซื้อโดยใช้บัญชีอื่น หรือถูกเชื่อมข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ของคุณ" หากคุณได้บันทึกคอนเทนต์นี้ไว้ใน iTunes ใน Mac หรือ PC ของคุณ ให้ลอง เชื่อมข้อมูลอุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อกู้คืนคอนเทนต์ของคุณ 
วันที่เผยแพร่: