หากการสตรีมรูปภาพของฉันไม่อัพเดท

ดูสิ่งที่ต้องทำหากรูปภาพไม่ปรากฏขึ้นในการสตรีมรูปภาพของฉันบน iPhone, iPad, iPod touch, Mac หรือ Apple TV

ฉันไม่เห็นรูปภาพจากการสตรีมรูปภาพของฉันบน iPhone, iPad, iPod touch, Mac หรือ Apple TV ของฉัน

หากคุณเปิดการสตรีมรูปภาพของฉันบนอุปกรณ์ทุกเครื่อง รูปภาพจาก 30 วันที่แล้วของคุณจะอยู่ในอัลบั้มการสตรีมรูปภาพของฉัน เพื่อให้คุณสามารถดูหรือเพิ่มไปยังคลังรูปภาพในอุปกรณ์แต่ละเครื่อง* หากคุณเพิ่งสร้าง Apple ID การสตรีมรูปภาพของฉันอาจยังไม่สามารถใช้งานได้ ใช้รูปภาพ iCloud เพื่อเก็บรูปภาพและวิดีโอใน iCloud ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปภาพ iCloud และการสตรีมรูปภาพของฉัน

หากคุณไม่พบภาพที่อยู่ในการสตรีมรูปภาพของฉันในแอพรูปภาพ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้บนอุปกรณ์แต่ละเครื่องของคุณ

iPhone, iPad หรือ iPodtouch

 1. แตะการตั้งค่า > Wi-Fi บนอุปกรณ์ทุกเครื่องของคุณ ตรวจสอบว่า Wi-Fi เปิดอยู่และคุณมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่
 2. แตะการตั้งค่า > [ชื่อของคุณ] > iCloud > รูปภาพ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการอัพโหลดไปยังสตรีมรูปภาพของฉันเปิดอยู่ หากคุณไม่เห็นตัวเลือกนี้ ให้เปิดใช้งานรูปภาพ iCloud เพื่อเก็บรูปภาพและวิดีโอใน iCloud แทน
 3. ปิดแอพกล้องบนอุปกรณ์ที่ใช้ถ่ายรูปภาพที่คุณกำลังงค้นหาอยู่ ให้ปิดแอพกล้อง (จะไม่มีการอัพโหลดใดๆ ไปยังการสตรีมรูปภาพของฉันจนกว่าคุณจะอัพโหลดเอง)
 4. ดูว่าอุปกรณ์ iOS ของคุณมีแบตเตอรี่เหลือต่ำกว่า 20% หรือไม่ หากเหลือต่ำกว่า การสตรีมรูปภาพของฉันจะปิดตัวลงชั่วคราวเพื่อประหยัดระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่

Mac

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Mac ของคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตอยู่ 
 2. จาก Mac ของคุณ ให้เลือกเมนู Apple () > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิก iCloud ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID เดียวกันบนอุปกรณ์ที่รองรับทุกเครื่องของคุณ 
 3. เปิดแอปรูปภาพ จากนั้นเลือกรูปภาพ > การตั้งค่า คลิก iCloud (หรือการสตรีมรูปภาพ)
 4. โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกการสตรีมรูปภาพของฉันแล้ว หากคุณไม่เห็นตัวเลือกนี้ ให้เปิดใช้งานรูปภาพ iCloud เพื่อเก็บรูปภาพและวิดีโอใน iCloud แทน
 5. ปิดแอพกล้องบนอุปกรณ์ที่ใช้ถ่ายภาพที่คุณกำลังหาอยู่บนอุปกรณ์ที่ใช้ถ่ายรูปภาพที่คุณกำลังค้นหาอยู่ ให้ปิดแอพกล้อง (จะไม่มีการอัพโหลดใดๆ ไปยังการสตรีมรูปภาพของฉันจนกว่าคุณจะอัพโหลดเอง)

Apple TV

 1. ในการตั้งค่า > เครือข่าย > Wi-Fi ให้ตรวจสอบว่า Wi-Fi เปิดอยู่และคุณมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่หรือไม่
 2. ในการตั้งค่า > บัญชี > iCloud ให้ตรวจสอบว่าการสตรีมรูปภาพของฉันเปิดอยู่หรือไม่
 3. ปิดแอพกล้องบนอุปกรณ์ที่ใช้ถ่ายภาพที่คุณกำลังหาอยู่ บนอุปกรณ์ที่ใช้ถ่ายรูปภาพที่คุณกำลังค้นหาอยู่ ให้ปิดแอพกล้อง (จะไม่มีการอัพโหลดใดๆ ไปยังการสตรีมรูปภาพของฉันจนกว่าคุณจะอัพโหลดเอง) หากคุณยังคงไม่เห็นรูปภาพทั้งหมดที่อยู่ในการสตรีมรูปภาพของฉัน อาจเป็นเพราะความจุพื้นที่เก็บข้อมูลบน Apple TV ของคุณมีไม่เพียงพอ

* คุณต้องลงชื่อเข้าใช้ iCloud ด้วย Apple ID เดียวกันบนอุปกรณ์ทั้งหมด เพื่อให้ เพื่อให้ iCloud แชร์รูปภาพหรือวิดีโอกับอุปกรณ์ Apple เครื่องอื่นๆ ของคุณ คุณต้องลงชื่อเข้าใช้ iCloud ด้วย Apple ID เดียวกันบนอุปกรณ์ทั้งหมด 

ฉันเห็นรูปภาพอื่นในอัลบั้มการสตรีมรูปภาพของฉันบนอุปกรณ์ของฉันแต่ละเครื่อง

อุปกรณ์ของคุณจะเก็บรูปภาพได้ถึง 1,000 ภาพ แม้ว่าภาพเหล่านั้นจะเก่ากว่า 30 วันก็ตาม รูปภาพที่มีอายุมากกว่า 30 วันจะถูกลบออกจาก iCloud ดังนั้น อุปกรณ์ของคุณอาจไม่มีรูปภาพที่เหมือนกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าคุณเปิดใช้งานการสตรีมรูปภาพของฉันเมื่อใด Apple TV ของคุณอาจแสดงเฉพาะรูปภาพล่าสุดของคุณเนื่องจากความจุมีไม่เพียงพอ

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อลบรูปภาพเก่าออกจากการสตรีมรูปภาพของฉัน และนำรูปภาพล่าสุดมาไว้บนอุปกรณ์ทั้งหมดของคุณ

 1. หากมีรูปภาพในอัลบั้มการสตรีมรูปภาพของฉันที่คุณต้องการเก็บไว้ ให้บันทึกลงในอุปกรณ์ของคุณ จากนั้นบันทึกสำเนารูปภาพและข้อมูลอื่นๆ
 2. ปิดการสตรีมรูปภาพของฉัน วิธีการมีโดยทำดังนี้ 
  • บน iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ ให้แตะการตั้งค่า > [ชื่อของคุณ] > iCloud > รูปภาพ แล้วละปิดอัพโหลดไปที่สตรีมรูปภาพของฉัน
  • บน Mac ที่ใช้ macOS Catalina หรือใหม่กว่า ให้เปิดแอพรูปภาพ จากนั้นในแถบเมนู ให้เลือกรูปภาพ > การตั้งค่า ในแถบเมนู คลิก iCloud แล้วปิดการสตรีมรูปภาพของฉัน 
  • ใน Apple TV ของคุณไปที่การตั้งค่า > บัญชี > iCloud และปิดอัพโหลดไปที่สตรีมรูปภาพของฉัน
 3. ยืนยันว่าคุณต้องการลบรูปภาพ
 4. เปิดการสตรีมรูปภาพของฉันอีกครั้ง
 5. ทำขั้นตอนเหล่านี้ซ้ำสำหรับแต่ละอุปกรณ์

ฉันไม่เห็นรูปภาพที่นําเข้าของฉันในการสตรีมรูปภาพของฉัน

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า iPhone, iPad, iPod touch หรือ Mac ของคุณมีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตที่ทำงานอยู่
 2. ตรวจสอบว่าคุณใช้รูปภาพ iCloud ในแอพรูปภาพอยู่หรือไม่ หากคุณเปิดใช้งานรูปภาพ iCloud อยู่ รูปภาพจากอุปกรณ์เครื่องอื่นๆ ที่ใช้การสตรีมรูปภาพของฉันจะไม่ปรากฏในอุปกรณ์ของคุณ

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: