หากคุณได้รับข้อความแจ้งว่าแอพพลิเคชั่น PowerPC ไม่รองรับบน Mac อีกต่อไป

คุณพยายามเปิดแอพพลิเคชั่น PowerPC ที่ไม่สามารถใช้ได้กับเวอร์ชั่นของระบบปฏิบัติการ Mac

บทความนี้ถูกเก็บถาวรและไม่ได้รับการอัพเดทจาก Apple อีกต่อไป

หากคุณพยายามเปิดแอพพลิเคชั่นที่ใช้ PowerPC คุณอาจเห็นข้อความแจ้งว่าคุณไม่สามารถเปิดแอพพลิเคชั่นได้ เนื่องจากแอพพลิเคชั่น PowerPC ไม่ได้รับการรองรับอีกต่อไป นอกจากนี้คุณยังอาจเห็นเครื่องหมายห้ามบนไอคอนของแอพพลิเคชั่นนั้นใน Finder

โปรดติดต่อผู้ผลิตแอพพลิเคชั่นเพื่อขอทราบเวอร์ชั่นที่ใช้ได้กับเวอร์ชั่นของ macOS ที่คุณใช้

วันที่เผยแพร่: