หากคุณไม่สามารถเปลี่ยนเวลาหรือเขตเวลาบนอุปกรณ์ Apple ของคุณได้

คุณสามารถใช้การตั้งค่าวันที่และเวลาเพื่อให้อุปกรณ์ของคุณปรับตามการเปลี่ยนแปลงของเขตเวลาและเวลาออมแสงให้โดยอัตโนมัติ หากวันที่ เวลา หรือเขตเวลาที่ไม่ถูกต้องปรากฏบนอุปกรณ์ของคุณ หรือหากอุปกรณ์ไม่ปรับตามเวลาออมแสงโดยอัตโนมัติ ให้ดูสิ่งที่ควรทำ

ตรวจสอบการตั้งค่าของคุณ

ตรวจสอบว่าคุณยังคงต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ หลังจากทำขั้นตอนต่อไปนี้แต่ละขั้นตอนแล้ว

บน iPhone, iPad หรือ iPod touch

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณติดตั้ง iOS หรือ iPadOS เวอร์ชั่นล่าสุดแล้ว
 2. เปิดตั้งค่าโดยอัตโนมัติ1 ในการตั้งค่า > ทั่วไป > วันที่และเวลา ซึ่งจะเป็นการตั้งวันที่และเวลาของคุณโดยอัตโนมัติตามเขตเวลาของคุณ
 3. หากข้อความปรากฏขึ้นโดยแจ้งว่ามีข้อมูลเขตเวลาที่อัปเดตแล้ว ให้รีสตาร์ทอุปกรณ์ของคุณและ Apple Watch ที่จับคู่อยู่
 4. อนุญาตให้อุปกรณ์ใช้ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันเพื่อกำหนดเขตเวลาที่ถูกต้อง หากต้องการดำเนินการ ให้ไปที่การตั้งค่า > ความเป็นส่วนตัว > บริการหาตำแหน่งที่ตั้ง > บริการระบบ และเลือกตั้งค่าไทม์โซน
 5. ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ของคุณแสดงเขตเวลาที่ถูกต้องหรือไม่ในการตั้งค่า > ทั่วไป > วันที่และเวลา > เขตเวลา

บน Mac ของคุณ

ขั้นตอนเหล่านี้ต้องใช้ macOS High Sierra หรือใหม่กว่า หากคุณใช้ macOS เวอร์ชั่นเก่า คุณสามารถตั้งค่าเขตเวลาด้วยตนเองได้

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Mac เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่
 2. เลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิกวันที่และเวลา
 3. หากข้อความปรากฏขึ้นโดยแจ้งว่ามีข้อมูลโซนเวลาที่อัปเดตแล้ว ให้รีสตาร์ท Mac ของคุณ
 4. หากไม่มีข้อความปรากฏขึ้น ให้ออกจากการตั้งค่าระบบ รอสักครู่หนึ่ง จากนั้นเปิดการตั้งค่าวันที่และเวลาอีกครั้งหากข้อความการอัปเดตเขตเวลาปรากฏขึ้นใกล้กับด้านล่างของหน้าต่างเขตเวลาในการตั้งค่าวันที่และเวลา ให้รีสตาร์ท Mac เพื่อรับรายการอัปเดต

บน Apple TV

ขั้นตอนเหล่านี้ต้องใช้ tvOS 10 หรือใหม่กว่าใน Apple TV HD หรือ Apple TV 4K หากคุณใช้ tvOS เวอร์ชั่นเก่าหรือ Apple TV รุ่นเก่า คุณสามารถตั้งเขตเวลาด้วยตนเองได้

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Apple TV ของคุณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่
 2. ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > เขตเวลา หากมีข้อความปรากฏขึ้นบอกว่ามีข้อมูลเขตเวลาที่อัปเดตแล้ว ให้รีสตาร์ท Apple TV ของคุณเพื่อรับรายการอัปเดต
 3. หากข้อความไม่ปรากฏขึ้น ให้กดปุ่มย้อนกลับ  หรือปุ่มเมนูบนรีโมท Apple TV ค้างไว้เพื่อไปที่หน้าจอโฮม รอสักครู่หนึ่ง จากนั้นกลับไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > เขตเวลา หากข้อความปรากฏขึ้น ให้รีสตาร์ท Apple TV เพื่อรับรายการอัปเดต

หากคุณยังคงต้องการความช่วยเหลือ

หากอุปกรณ์ของคุณยังคงแสดงวันที่ เวลา หรือเขตเวลาที่ไม่ถูกต้อง2 ให้เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าแต่ละรายการแทนการใช้ตั้งค่าโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น คุณอาจมี iOS 9 หรือเวอร์ชั่นก่อนหน้า และประเทศหรือภูมิภาคหรือรัฐบาลของคุณเปลี่ยนเขตเวลาหรือการใช้เวลาออมแสง

บน iPhone, iPad หรือ iPod touch ให้ทำดังนี้

 1. ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > วันที่และเวลา 
 2. ปิดตั้งค่าโดยอัตโนมัติ
 3. ตอนนี้คุณจะสามารถเปลี่ยนแปลงเขตเวลาหรือวันที่และเวลาได้ดังนี้3
  • แตะเขตเวลาแล้วป้อนเมืองที่มีเขตเวลาที่คุณต้องการ  
  • หรือแตะวันที่เพื่อเปลี่ยนแปลงวันที่และเวลา

บน Mac ของคุณ

 1. เลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิกวันที่และเวลา
 2. ในบานหน้าต่างวันที่และเวลา ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้เลือก "ตั้งค่าไทม์โซนโดยอัตโนมัติโดยใช้ตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบัน" อยู่ แล้วเลือกเขตเวลา คุณอาจต้องคลิกไอคอนแม่กุญแจ  เพื่อปลดล็อคการตั้งค่าเหล่านี้ก่อนที่จะสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้

บน Apple TV

 1. ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > เขตเวลา
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า "ตั้งค่าโดยอัตโนมัติ" ปิดอยู่ แล้วเลือกเขตเวลา

1. ตัวเลือกสำหรับเปิดหรือปิดตั้งค่าโดยอัตโนมัติอาจไม่สามารถใช้ได้กับผู้ให้บริการเครือข่ายบางรายหรือในบางประเทศหรือบางภูมิภาค หากอุปกรณ์มีรหัสเวลาหน้าจอหรือโปรไฟล์องค์กรที่ติดตั้งข้อจำกัดด้านอุปกรณ์ ตัวเลือกในการเปิดหรือปิดตั้งค่าอัตโนมัติจะเป็นสีจางหรือเป็นสีเทา

2. หากเวลาในอุปกรณ์ ไม่ถูกต้องหลังจากที่คุณซิงค์กับคอมพิวเตอร์ แสดงว่าเวลาในคอมพิวเตอร์อาจไม่ถูกต้อง ตรวจสอบเวลาในคอมพิวเตอร์ของคุณในการตั้งค่าระบบ > วันที่และเวลา คุณอาจต้องเลือกตั้งค่าวันและเวลาอัตโนมัติ

3. ไม่แนะนำให้ปรับการตั้งค่าเวลาด้วยตนเองเพื่อเปลี่ยนแปลงลักษณะการทำงานของแอป (เช่น ตัวจับเวลาของเกม)

วันที่เผยแพร่: