หากคุณไม่สามารถเปลี่ยนเขตเวลาบน iPhone, iPad หรือ iPod touch ได้

คุณสามารถใช้การตั้งค่าวันที่และเวลาเพื่อให้อุปกรณ์ของคุณปรับตามการเปลี่ยนแปลงของเขตเวลาและเวลาออมแสงให้โดยอัตโนมัติ หากคุณเห็นวันที่ เวลา หรือเขตเวลาที่ไม่ถูกต้องบนอุปกรณ์ ของคุณ หรือหากอุปกรณ์ไม่ปรับตามเวลาออมแสงโดยอัตโนมัติ ให้ดูสิ่งที่ควรทำ

ตรวจสอบการตั้งค่าของคุณ

ดูว่าคุณยังคงต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ หลังจากทำขั้นตอนต่อไปนี้แต่ละขั้นตอนแล้ว

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณติดตั้ง iOS หรือ iPadOS รุ่นล่าสุด
 2. เปิดตั้งค่าโดยอัตโนมัติ1 ในการตั้งค่า > ทั่วไป > วันที่และเวลา ซึ่งจะเป็นการตั้งวันที่และเวลาของคุณโดยอัตโนมัติตามเขตเวลาของคุณ หากมีการอัพเดทเขตเวลา อุปกรณ์ของคุณจะแจ้งให้คุณทราบ
 3. อนุญาตให้อุปกรณ์ใช้ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันเพื่อกำหนดเขตเวลาที่ถูกต้อง ในการดำเนินการ ให้ไปที่การตั้งค่า > ความเป็นส่วนตัว > บริการหาตำแหน่งที่ตั้ง > บริการของระบบ และเลือกตั้งค่าเขตเวลา
 4. ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ของคุณแสดงเขตเวลาที่ถูกต้องหรือไม่ในการตั้งค่า > ทั่วไป > วันและเวลา > เขตเวลา

หากคุณยังคงต้องการความช่วยเหลือ

หากอุปกรณ์ของคุณยังคงแสดงวันที่ เวลา หรือเขตเวลาที่ไม่ถูกต้อง2 ให้เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าแต่ละรายการแทนการใช้ "ตั้งค่าโดยอัตโนมัติ" ตัวอย่างเช่น คุณอาจมี iOS 9 หรือเวอร์ชั่นก่อนหน้า และประเทศหรือภูมิภาคหรือรัฐบาลของคุณเปลี่ยนเขตเวลาหรือการใช้เวลาออมแสง หากเป็นเช่นนั้น ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > วันที่และเวลา 
 2. ปิดตั้งค่าโดยอัตโนมัติ
 3. ตอนนี้คุณจะสามารถเปลี่ยนแปลงเขตเวลาหรือวันที่และเวลาได้ดังนี้3
  • แตะ "เขตเวลา" แล้วป้อนเมืองที่มีเขตเวลาที่คุณต้องการ (ไม่แน่ใจว่าจะป้อนเมืองใดใช่หรือไม่ ใช้แผนที่เขตเวลาใน timeanddate.com เพื่อค้นหาเมืองที่มีเขตเวลาที่ตรงกับความต้องการของคุณ)
  • หรือแตะวันที่เพื่อเปลี่ยนแปลงวันที่และเวลา 

 1. ตัวเลือกสำหรับเปิด "ตั้งค่าโดยอัตโนมัติ" อาจไม่สามารถใช้ได้กับผู้ให้บริการเครือข่ายบางรายหรือในบางประเทศหรือบางภูมิภาค หากอุปกรณ์มีรหัสผ่านหน้าจอเวลา ตัวเลือกในการเปิด "ตั้งงค่าโดยอัตโนมัติ" จะจางหรือเป็นสีเทา
 2. หากเวลาในอุปกรณ์ ไม่ถูกต้องหลังจากที่คุณซิงค์กับคอมพิวเตอร์ แสดงว่าเวลาในคอมพิวเตอร์อาจไม่ถูกต้อง ตรวจสอบเวลาในคอมพิวเตอร์ของคุณในการตั้งค่าระบบ > วันที่และเวลา คุณอาจต้องเลือก "ตั้งค่าวันและเวลาอัตโนมัติ"
 3. ไม่แนะนำให้ปรับการตั้งค่าเวลาด้วยตนเองเพื่อเปลี่ยนแปลงลักษณะการทำงานของแอพ (เช่น ตัวจับเวลาของเกม)
วันที่เผยแพร่: