GarageBand สำหรับ iOS: เครื่องดนตรีสัมผัสอาจไม่รู้จักการป้อนข้อมูลแบบสามนิ้ว

ขณะเล่นเครื่องดนตรีสัมผัสใน GarageBand อาจไม่รู้จักการป้อนข้อมูลแบบสามนิ้ว ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ ถ้าคุณเปิดใช้งาน ซูม ในการตั้งค่า การช่วยเหลือการเข้าถึง ของ iPad

เพื่อแก้ไขปัญหานี้ ให้แตะ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยเหลือการเข้าถึง แล้วปิด ซูม

วันที่เผยแพร่: