โลโก้ Apple พร้อมแถบความคืบหน้าหลังจากอัปเดตหรือกู้คืน iPhone, iPad หรือ iPod touch

หลังจากที่คุณอัปเดต iOS หรือ iPadOS กู้คืนจากข้อมูลสำรอง หรือลบ iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณแล้ว อุปกรณ์จะแสดงโลโก้ Apple พร้อมแถบความคืบหน้า

เมื่อเกิดกรณีนี้ขึ้น แถบแสดงความคืบหน้าอาจขยับช้ามากหรือดูเหมือนไม่ขยับเลย

ปล่อยให้อุปกรณ์ทำขั้นตอนการอัปเดต การกู้คืน หรือการลบให้เสร็จ

แถบแสดงความคืบหน้าจะแสดงความคืบหน้าในการติดตั้ง เวลาที่ใช้จะขึ้นอยู่กับจำนวนของไฟล์บนอุปกรณ์ที่คุณกำลังลบ อัปเดต หรืออัปเกรด iOS หรือ iPadOS หากอุปกรณ์ของคุณมีข้อมูลเหลือน้อยหรือไม่มีข้อมูลเลย หรือหากคุณล้างข้อมูลอุปกรณ์ของคุณอยู่ ขั้นตอนอาจใช้เวลาสั้นๆ เพียงแค่ไม่กี่นาที หากอุปกรณ์ของคุณมีไฟล์จำนวนมาก ขั้นตอนอาจใช้เวลานานหลายนาทีหรือเป็นชั่วโมง

หากอุปกรณ์ของคุณปรากฏในบนคอมพิวเตอร์ โดยที่คุณสามารถกำหนดค่าตัวเลือกการเชื่อมข้อมูล และสามารถเชื่อมข้อมูลคอนเทนต์ได้ แสดงว่าขั้นตอนนั้นเสร็จสมบูรณ์ ปล่อยให้อุปกรณ์ของคุณเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ แล้วรอจนกว่าขั้นตอนการโยกย้ายจะเสร็จสมบูรณ์

หากคุณกำลังอัปเดตแบบไร้สาย ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับแหล่งจ่ายไฟเพื่อให้มั่นใจว่ากำลังไฟจะไม่หมดในระหว่างขั้นตอนนี้ หากอุปกรณ์ของคุณแบตเตอรี่หมด โปรดต่ออุปกรณ์เข้ากับแหล่งจ่ายไฟและเปิดอุปกรณ์ไว้เพื่อทำให้การอัปเดตหรือการกู้คืนเสร็จสมบูรณ์

หากคุณคิดว่าการอัปเดตค้าง ให้กดปุ่มใดปุ่มหนึ่ง หากคุณเห็นข้อความกำลังอัปเดต แสดงว่าการอัปเดตกำลังดำเนินการอยู่

ในบางกรณี คุณอาจเห็นแถบแสดงความคืบหน้าเต็มแล้วเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง

ดูข้อมูลช่วยเหลือ

หากการอัปเดตหรือการกู้คืนไม่เสร็จสมบูรณ์ หรืออุปกรณ์ของคุณไม่ตอบสนอง ให้บังคับอุปกรณ์ของคุณให้รีสตาร์ท

หากอุปกรณ์ของคุณอยู่ในสถานะนี้นานเป็นเวลาหลายชั่วโมง ให้ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple

วันที่เผยแพร่: