การกู้คืนข้อมูลสำรอง iPhone, iPad หรือ iPod touch จาก iCloud หรือจากคอมพิวเตอร์เมื่อจำเป็นต้องใช้ iOS หรือ iPadOS เวอร์ชั่นที่ใหม่กว่า

หากคุณกำลังกู้คืนข้อมูลสำรอง iPhone, iPad หรือ iPod touch จาก iCloud หรือคอมพิวเตอร์ที่ต้องการให้อุปกรณ์ของคุณใช้ iOS หรือ iPadOS เวอร์ชั่นที่ใหม่กว่า ให้ดูสิ่งที่ควรทำ

หากคุณกำลังกู้คืนข้อมูลสำรอง iCloud

หากคุณกำลังกู้คืนข้อมูลสำรอง iCloud ที่ต้องใช้ iOS หรือ iPadOS เวอร์ชั่นที่ใหม่กว่า ระบบอาจแจ้งให้คุณอัพเดทซอฟต์แวร์ หากคุณเลือกที่จะดาวน์โหลดและติดตั้งรายการอัพเดท อุปกรณ์ของคุณจะอัพเดทซอฟต์แวร์แล้วกู้คืนข้อมูลสำรองโดยอัตโนมัติ

หากคุณกำลังกู้คืนจากคอมพิวเตอร์

หากคุณกำลังกู้คืนข้อมูลสำรอง iPhone, iPad หรือ iPod touch จากคอมพิวเตอร์ที่ต้องการให้อุปกรณ์ของคุณใช้ iOS หรือ iPadOS เวอร์ชั่นที่ใหม่กว่า คุณอาจเห็นข้อผิดพลาดที่ระบุว่าข้อมูลสำรองของคุณไม่สามารถกู้คืนได้เนื่องจากซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ของคุณเก่าเกินไป ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่ออัพเดทอุปกรณ์ของคุณและกู้คืนข้อมูลสำรอง

ตั้งค่า อัพเดท และลบข้อมูลอุปกรณ์ของคุณ

  1. จากหน้าจอแอพและข้อมูลบนอุปกรณ์ ให้แตะไม่โอนแอพและข้อมูลแทนกู้คืนจากข้อมูลสำรอง หากคุณแตะกู้คืนจากข้อมูลสำรองไปแล้ว ให้แตะย้อนกลับเพื่อกลับไปยังหน้าจอการตั้งค่า
  2. ทำตามขั้นตอนที่เหลือ สำหรับตอนนี้ คุณสามารถข้ามขั้นตอนสำหรับ Apple ID, Touch ID และรหัสผ่านได้
  3. เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้ว ให้อัพเดทอุปกรณ์ของคุณเป็น iOS หรือ iPadOS เวอร์ชั่นล่าสุด
  4. ปล่อยให้การอัพเดทดำเนินการจนเสร็จสิ้น และรอให้อุปกรณ์ของคุณรีสตาร์ท
  5. ลบข้อมูลอุปกรณ์ของคุณ: แตะการตั้งค่า > ทั่วไป > รีเซ็ต > ลบข้อมูลเนื้อหาและการตั้งค่าทั้งหมด หลังจากที่ลบข้อมูลอุปกรณ์ของคุณแล้ว อุปกรณ์จะรีสตาร์ทและคุณจะเห็นหน้าจอสวัสดีในผู้ช่วยตั้งค่า

ตอนนี้คุณควรสามารถตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณได้อีกครั้ง และเลือกข้อมูลสำรองที่ต้องการกู้คืน 

ดูเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: