สถานีฐาน AirPort: ไม่สามารถเพิ่มสถานีฐาน AirPort เพิ่มเติมเพื่อขยายเครือข่ายได้หากเปิดใช้งาน การควบคุมการเข้าถึงที่อยู่ MAC

เมื่อกำหนดค่าสถานีฐาน AirPort เพื่อขยายสัญญาณเครือข่าย Wi-Fi ของคุณที่เปิดใช้งาน การควบคุมการเข้าถึงที่อยู่ MAC อุปกรณ์จะไม่สามารถเชื่อมต่อได้หลังจากเลือก อัปเดต ไฟสถานะบนสถานีฐาน AirPort ที่ต่อเพิ่มจะกระพริบเป็นสีเหลืองอำพัน คุณจะมองไม่เห็นสถานีฐาน AirPort ในรายการใน ยูทิลิตี้ AirPort อีกต่อไป

หากคุณเปิดใช้งาน การควบคุมการเข้าถึงที่อยู่ MAC บนสถานีฐาน AirPort หลักของคุณโดยตั้งค่า (เริ่มต้น) ไปที่ ไม่มีสิทธิ์เข้าถึง และคุณต้องการจะเพิ่มอุปกรณ์ Wi-Fi ใดๆ รวมถึงสถานีฐาน AirPort เพิ่มเติม ก่อนอื่น คุณต้องเพิ่มที่อยู่ Mac ของอุปกรณ์ Wi-Fi ไปยังรายการ การเข้าถึงที่อยู่ Mac ก่อนจะกำหนดค่า

หรือคุณจะปิดใช้งานการตั้งค่า การควบคุมการเข้าถึงที่อยู่ MAC ก็ได้ด้วยการเลือกเมนูดรอปดาวน์ ยูทิลิตี้ AirPort > AirPort > การควบคุมการเข้าถึง แล้วเลือก ไม่ได้เปิดใช้งาน

หากคุณพยายามเพิ่มสถานีฐาน AirPort โดยไม่ได้ปิดใช้งาน การควบคุมการเข้าถึง Mac ไปแล้ว คุณต้องทำการรีเซ็ตสถานีฐาน AirPort ที่เพิ่มนั้นให้เป็นค่าจากโรงงานโดยใช้ปุ่มรีเซ็ตบนเครื่อง แล้วใช้คำแนะนำข้อใดข้อหนึ่งข้างต้นเพื่อกำหนดค่าใหม่

สำหรับขั้นตอนในการรีเซ็ตสถานีฐาน AirPort โปรดดู: คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการรีเซ็ตสถานีฐาน AirPort หรือ Time Capsule

วันที่เผยแพร่: