เดสก์ท็อประยะไกล: ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เฟซเครือข่ายในตัวเลือกมุมมองได้

เมื่อกำหนดค่าตัวเลือกมุมมองในผู้ดูแลระบบ Remote Desktop ตัวเลือกอินเทอร์เฟซเครือข่ายอาจจางลง ("เป็นสีเทา")

ตัวเลือกมุมมองอินเทอร์เฟซเครือข่ายจะสามารถใช้ได้เฉพาะเวลาที่ใช้สแกนเนอร์เท่านั้น

วันที่เผยแพร่: