การ์ด Mac Pro RAID หรือการ์ด Xserve RAID: ดิสก์โวลุ่มอาจไม่ต่อเชื่อมหลังจากปิดเครื่องหรือรีสตาร์ทไม่เหมาะสม

  

หลังจากปิดเครื่องหรือรีสตาร์ทไม่เหมาะสม:

 • ระบบที่มีการ์ด Mac Pro RAID หรือ Xserve RAID อาจเริ่มการทำงานโดยปรากฏเป็นเครื่องหมายคำถามกะพริบหรือดิสก์โวลุ่ม RAID อาจไม่ต่อเชื่อม ยูทิลิตี้ RAID อาจแสดงว่าดิสก์โวลุ่ม ชุด RAID และดิสก์ต่างๆ มีสถานะเป็น "พัฒนาได้" หรือ "ดี"
 • Xserve ที่กำหนดค่าด้วย SSD และ Mac OS X Server ที่ติดตั้งบน SSD อาจเริ่มต้นระบบ แต่ดิสก์โวลุ่ม RAID ที่ติดตั้งบนการ์ด RAID อาจไม่ต่อเชื่อม

อาการเหล่านี้อาจเกิดขึ้น หากแผนที่ LUN เสียหายและจำเป็นต้องสร้างใหม่

เริ่มต้นระบบจากสื่ออื่นและรวบรวมข้อมูล

 1. เริ่มต้นระบบจากสื่ออื่นที่เริ่มต้นระบบได้ เช่น แผ่นติดตั้ง DVD, ดิสก์ FireWire หรือไดรฟ์ USB ภายนอก หรือ SSD ภายในที่มี Xserve (ต้นปี 2009)
 2. เปิด ตัวสร้างโปรไฟล์ระบบ และเลือกมุมมอง "RAID แบบฮาร์ดแวร์" จากแถบข้างด้านซ้าย
 3. ยืนยันว่าดิสก์โวลุ่ม ชุด RAID และไดรฟ์ถูกรายงานเป็น "พัฒนาได้" หรือ "ดี"
 4. จากมุมมอง "RAID แบบฮาร์ดแวร์" ไปที่อุปกรณ์ RAID แบบฮาร์ดแวร์ > การ์ด Xserve (หรือ Mac Pro) RAID > ดิสก์โวลุ่ม

  ตรวจสอบข้อมูลที่ให้มาสำหรับแต่ละดิสก์โวลุ่ม หากดิสก์โวลุ่มไม่มีคุณสมบัติ "ชื่อ BSD" ที่สอดคล้องกัน ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อแก้ไขปัญหานี้ ตัวอย่างรายงานตัวสร้างโปรไฟล์ระบบ

  ตัวอย่างของรายงานตัวสร้างโปรไฟล์ระบบที่แสดงดิสก์โวลุ่มที่ได้รับผลกระทบ (R2V1) และดิสก์โวลุ่มที่ไม่ได้รับผลกระทบ (R3V1) อยู่ที่ด้านล่างนี้ บนระบบที่มีดิสก์โวลุ่มหลายรายการ ดิสก์โวลุ่มบางรายการอาจไม่ได้รับผลกระทบ

  R2V1:

    ความจุ:    299.8 GB (299,798,364,160 ไบต์)
    Read Command Size:    2 MB
    Read Ahead Margin:    16 MB
    ชุด RAID:    RS1
    สถานะ:
    ลดระดับ:    ไม่ใช่
    Inited:    ใช่
    In Transition:    ไม่ใช่
    พัฒนาได้:    ใช่
   
  R3V1:

    ชื่อ BSD:    disk2
    ความจุ:    299.8 GB (299,798,364,160 ไบต์)
    Read Command Size:    2 MB
    Read Ahead Margin:    16 MB
    ชุด RAID:    RS2
    สถานะ:
    ลดระดับ:    ไม่ใช่
    Inited:    ใช่
    In Transition:    ไม่ใช่
    พัฒนาได้:    ใช่

แก้ปัญหา

หมายเหตุ: กระบวนการนี้สามารถใช้บนดิสก์โวลุ่ม RAID ที่เริ่มต้นระบบได้ซึ่งติดตั้ง Mac OS X v10.5.x, 10.6.x หรือ OS X Lion ระบบปฏิบัติการจะไม่ได้รับการอัปเดตบนดิสก์โวลุ่ม RAID ที่ได้รับผลกระทบ

สำหรับ Xserve (ต้นปี 2009) ที่ได้รับการกำหนดค่าด้วย SSD

 1. อัปเดตซอฟต์แวร์ของเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้งบน SSD เป็น Mac OS X Server v10.6.7 หรือใหม่กว่า หาก Lion Server ได้รับการติดตั้งไว้แล้ว โปรดอัปเดตเป็น Lion Server เวอร์ชั่นปัจจุบัน
 2. รีสตาร์ท Xserve
 3. รอให้ดิสก์โวลุ่ม RAID ต่อเชื่อม การดำเนินการนี้อาจใช้เวลา 2-3 นาที
 4. เมื่อดิสก์โวลุ่มต่อเชื่อมแล้ว ให้รีสตาร์ท Xserve จากดิสก์โวลุ่มการเริ่มต้นระบบปกติ การดำเนินการนี้จะมอบโอกาสให้เซิร์ฟเวอร์สามารถเริ่มต้นระบบด้วยดิสก์โวลุ่ม RAID ที่ใช้งานได้ในเวลาที่เริ่มต้นระบบ
 5. เปิดยูทิลิตี้ RAID
 6. ภายใต้ "ตัวควบคุม" คลิก "สถานะ" บานหน้าต่าง กิจกรรม ของหน้าต่างยูทิลิตี้ RAID ควรมีรายการสำหรับแต่ละดิสก์โวลุ่มที่มีการสร้างแผนที่ LUN ใหม่

สำหรับ Mac Pro, Xserve (ปลายปี 2006), Xserve (ต้นปี 2008) และ Xserve (ต้นปี 2009) ที่ไม่มี SSD

 1. ติดตั้ง Mac OS X v10.6.x หรือ OS X Lion (เซิร์ฟเวอร์หรือลูกข่าย) บนดิสก์ USB หรือ FireWire ภายนอก ใช้ Mac OS X Server v10.6 สำหรับระบบเซิร์ฟเวอร์หรือ Mac OS X v10.6 สำหรับระบบลูกข่าย
 2. หากคุณกำลังใช้ Mac OS X v10.6 อัปเดตเป็น Mac OS X v10.6.7 (เซิร์ฟเวอร์หรือลูกข่าย) หรือใหม่กว่า หากติดตั้ง OS X Lion (เซิร์ฟเวอร์หรือลูกข่าย) แล้ว อัปเดตเป็น Lion เวอร์ชั่นปัจจุบัน
 3. เริ่มต้นระบบที่ได้รับผลกระทบจากดิสก์ภายนอก
 4. รอให้ดิสก์โวลุ่ม RAID ต่อเชื่อม การดำเนินการนี้อาจใช้เวลา 2-3 นาที
 5. รีสตาร์ทระบบจากดิสก์โวลุ่มการเริ่มต้นระบบปกติ
 6. เปิดยูทิลิตี้ RAID
 7. ภายใต้ "ตัวควบคุม" คลิก "สถานะ" บานหน้าต่าง กิจกรรม ของหน้าต่างยูทิลิตี้ RAID ควรมีรายการสำหรับแต่ละดิสก์โวลุ่มที่มีการสร้างแผนที่ LUN ใหม่

เรียนรู้เพิ่มเติม

ขอแนะนำให้ดำเนินกระบวนการนี้ด้วยดิสก์ที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ซึ่งมักใช้เก็บไฟล์รายการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม คุณสามารถโอนถ่ายไดรฟ์ไปที่คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่ได้รับการกำหนดค่าให้เหมือนกันได้ และดำเนินกระบวนการนี้บนดิสก์โวลุ่ม RAID

อย่างไรก็ตาม ควรดำเนินการดังกล่าวด้วยความระมัดระวัง

หมายเหตุ

 1. โปรดแน่ใจว่าได้ระบุหมายเลขช่องที่ดิสก์ทั้งหมดซึ่งเป็นช่องที่ดิสก์เหล่านั้นอยู่ในปัจจบัน เพื่อให้สามารถติดตั้งได้ใหม่ในลำดับเดิม
 2. ชุด RAID ที่ได้รับการกำหนดค่าบน Mac Pro (ต้นปี 2009) หรือ Mac Pro (กลางปี 2010) จะไม่เป็นที่รู้จักบน Mac Pro (ดั้งเดิม) หรือ Mac Pro (ต้นปี 2008)
 3. ชุด RAID ที่ได้รับการกำหนดค่าบน Xserve (ต้นปี 2009) จะไม่เป็นที่รู้จักบน Xserve (ปลายปี 2006) หรือ Xserve (ต้นปี 2008)
 4. โมดูลไดรฟ์ของ Apple ที่ย้ายจาก Xserve (ปลายปี 2006) หรือ Xserve (ต้นปี 2008) ควรย้ายไปที่ Xserve (ปลายปี 2006) หรือ Xserve (ต้นปี 2008) อื่น หากเสียบเข้าไปใน Xserve (ต้นปี 2009) โมดูลไดรฟ์ของ Apple จะไม่เป็นที่รู้จักจากการ์ด Xserve RAID ใน Xserve (ปลายปี 2006) หรือ Xserve (ต้นปี 2008) ที่ติดตั้งไว้แต่เดิมอีกต่อไป การย้ายไดรฟ์หรือโมดูลไดรฟ์ของ Apple ไปยัง Mac Pro (ต้นปี 2009) หรือ Mac Pro (กลางปี 2010) หรือ Xserve ระบบจะดำเนินการโยกย้ายฮาร์ดแวร์บนไดรฟ์
 5. หากใช้ Mac Pro อื่นในการซ่อมแซมดิสก์โวลุ่ม RAID จำเป็นต้องติดตั้งการ์ด Mac Pro RAID ไว้ก่อน
 6. หากใช้ Xserve อื่นในการซ่อมแซมดิสก์โวลุ่ม RAID จำเป็นต้องติดตั้งการ์ด Xserve RAID ไว้ก่อน
 7. หากดิสก์โวลุ่ม RAID ที่ซ่อมแซมถูกกำหนดค่าใน Mac Pro (ดั้งเดิม) หรือ Mac Pro (ต้นปี 2008) Mac Pro ที่ใช้ในการซ่อมแซมดิสก์โวลุ่ม RAID อาจเป็นได้เพียงรุ่นใดรุ่นหนึ่งจาก 2 รุ่นนี้
 8. หากดิสก์โวลุ่ม RAID ที่ซ่อมแซมถูกกำหนดค่าใน Mac Pro (ต้นปี 2009) หรือ Mac Pro (กลางปี 2010) Mac Pro ที่ใช้ในการซ่อมแซมดิสก์โวลุ่ม RAID อาจเป็นได้เพียงรุ่นใดรุ่นหนึ่งจาก 2 รุ่นนี้
 9. หากดิสก์โวลุ่ม RAID ที่ซ่อมแซมถูกกำหนดค่าใน Xserve (ปลายปี 2006) หรือ Xserve (ต้นปี 2008) Xserve ที่ใช้ในการซ่อมแซมดิสก์โวลุ่ม RAID อาจเป็นได้เพียงรุ่นใดรุ่นหนึ่งจาก 2 รุ่นนี้
 10. หากดิสก์โวลุ่ม RAID ที่ซ่อมแซมถูกกำหนดค่าใน Xserve (ต้นปี 2009) Xserve ที่ใช้ในการซ่อมแซมดิสก์โวลุ่ม RAID จะต้องเป็น Xserve (ต้นปี 2009) ด้วย

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: